De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nota Vande Lanotte voorziet de splitsing van het RIZIV

Nota Vande Lanotte voorziet de splitsing van het RIZIV

donderdag 13 januari 2011 23:42
Spread the love

België barst. De nota Vande Lanotte werd door de CD@V en de NV-A te mager bevonden. NV-A stelt voor het ganse arbeidsmarktbeleid te regionaliseren. Luc Cortebeeck heeft vandaag verontwaardigd hiertegen gereageerd. Dat is nog min nog meer de totale splitsing van de RVA, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Maar ook de gezondheidszorg ligt onder vuur. De nota Vande Lanotte gaat veel verder dan algemeen geweten Ook het RIZIV zal gesplitst worden.

Dat het budget van de ouderenzorg wordt overgedragen aan de gemeenschappen was gekend. Maar ook de ambulante revalidatiecentra worden overgedragen naar de gemeenschappen met inbegrip van de revalidatieovereenkomsten die betrekking hebben op drugverslaving. Ook de recent in het leven geroepen coördinatieplatformen voor geestelijke gezondheidszorg, de psychiatrisch verzorgingstehuizen en de initiatieven voor beschut wonen gaan naar de gemeenschappen. Allemaal sectoren die afhangen van subsidies van het RIZIV t.t.z. de federale sociale zekerheid.
Je moet een kat een kat noemen. Al deze sectoren behoren momenteel tot de federale gezondheidssectoren. Maar dat is nu verleden tijd! Momenteel worden de loon- en arbeidsvoorwaarden onderhandeld in het paritair comité 330 voor de federale gezondheidssectoren Met de nota Vande Lanotte gaan deze sectoren over naar Vlaanderen en Wallonië t.t.z. het paritair comité 331 (Vlaanderen) en 332 (Wallonië).
Daarmede worden ook de loononderhandelingen voor deze federale RIZIV-sectoren overgeheveld naar de Vlaamse en Franstalige gemeenschap. De nota Vande Lanotte stelt expliciet dat de bevoegdheden en budgetten worden overgeheveld naar de gemeenschappen, IMPLICIET de bevoegdheid om te onderhandelen over de verloning in de sector.
Dit laatste is niet min niet meer de splitsing van het RIZIV. Voor federale sectoren zoals ouderenzorg e.a. toelaten dat de lonen zullen verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië betekent nog min nog meer de splitsing van het RIZIV.
Verpleegkundigen en verzorgenden zullen anders betaald worden in Wallonië dan in Vlaanderen. Ongehoord. Om het met de woorden van Cortebeeck te stellen : “Beschamend”. Cortebeeck heeft gelijk te reageren tegen de splitsing van de RVA. Maar ook het RIZIV is bedreigd!
Tine Van Rompuy, verruimingskandidate PVDA+, gsm 0486/834040

de copie van de nota vande lanotte i.v.m. gezondheidszorg vind je op www.tinevanrompuy.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!