De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Reactie op Pax Christi dat desinvestering bij Defensie voorstelt na incident

dinsdag 27 april 2021 10:29
Spread the love

Defensie heeft een boodschap van mea culpa en dank aan de helpers uitgegeven via de Facebook Pagina Defensie Défence Belgian Defense. Met daarin de belofte in de toekomst nog beter samen te werken met organisaties als het ANB (Agentschap Natuur en Bos). De fauna is belangrijk, maar de mensheid gaat voor, zo mag ik graag tussen de lijnen lezen. De boodschap gaat formeel uit van de Luitenant Kolonel van het betrokken Bataljon Artillerie (die een brevet voert van parachutist, paratrooper) en verscheen in de avond van 27 april (Zie tekst en portret onderaan.

 

Vanmorgen (270421) is er, van de andere kant van het front, een opiniestuk te lezen in De Standaard. Daarin gebruiken (misbruiken?) twee mannen van de vredesbeweging het accident op het Groot Schietveld ten Noorden van Antwerpen om een pleidooi te houden voor zware des-investeringen bij defensie. Het geld dat je op die manier uitspaart, zou naar doelen als klimaatbeveiliging moeten gaan en geneeskundige zorgers worden als de (enige?) helden opgevoerd.  Ik herhaal, toch wel lichtjes gedegouteerd, hieronder graag even wat ik op de site van De Standaard bij dit stuk heb geschreven als reactie. Ook op de pagina van Defensie is een levendig debat ontstaan, waaraan ik mijn bijdrage heb geleverd.

 

Verder kijk ik uit hoe dit debat, over het militaire universum en de voorbereidingen op volgende conflicten, de komende dagen op de opiniepagina’s van onze kranten zal gevoerd worden en zal evolueren. Bij pleidooien in de rechtbank is het zo dat het laatste vaak het meeste indruk maakt… Dit stuk van de vredesbeweging is een voorzet, een “schot voor de boeg”. Meteen ook een kans voor denkers en deelnemers aan het Debat met meer mensenkennis en kennis van het militaire domein om de andere kant van het verhaal te belichten en te bepleiten. Wie zijn standpunt vandaag niet goed in trefzekere woorden weet te brengen, is de pineut, dat is een fenomeen eigen aan de tijdsgeest. Als het Leger geen duidelijke stem kan brengen, dreigt het lot van de hele bevolking op termijn in gevaar te komen, zoveel is zeker.

 

Kritieken bij het opiniestuk van de vredesactivisten

Wat een vreemde tekst. Toen ik tiener was, in de jaren zeventig, hoorde je in de nadagen van Kerk en katholicisme nog vaak lovend en als voorbeeld voor je leven, de term “idealisme” vermelden. Dat woord, zo lijkt me, heb ik al jaren nergens meer gelezen. Wellicht is de mens in het Debat realistischer geworden. Of zijn de oude woorden versleten. Dit stukje van beide vrede-knuffelaars slaat naar mijn gevoel wel alle records als blijk van het in stand houden van een wereldvreemd en mensvreemd wereldbeeld en van wishful thinking met reuzengrote oogkleppen. Wat een naïef geloof in de stuurbaarheid van mens en samenleving naar brave, zoete doeleinden! Niet te geloven. Wat een sullig, ongelofelijk onvolmaakt beeld ook van de identiteit, de aard van de mens. Van de man en de vrouw. Ik denk dan meteen aan de “strijd” van een Einstein, een Darwin of een Albert Schweitzer (bij ons en in onze tijd kan je aan Reginald Moreels denken, aan Dirk De Wachter, Jane Goodall of aan de honderden anonieme vrijwilligers van Tele-Onthaal waar ik zelf jarenlang van deel heb uitgemaakt. Niet alleen dat soort strijd hoort onlosmakelijk bij het Leven. Ook militaire strijd.

 

Dit pleidooi en opiniestuk voor het afschaffen van investering in legerpersoneel en materieel komt o.i. neer op het volgende. Er is iemand die in de late uurtjes op weg naar huis na twee pintjes te drinken of twee glazen champagne, een stuurfout heeft gemaakt en met zijn wagen een verkeerslicht heeft geraakt. Schade. Kosten. Daarop worden stemmen hoorbaar in het publieke debat vanuit kringen van de AA (of iemand van het Leger des Heils) die zeggen: “Laten wij nu eindelijk alle bier en wijn uit de handel nemen. Dat is gif voor de mens. Je kunt beter geheelonthouder worden en het uitgespaarde geld aan het OCMW schenken en aan de bedelaar op de straathoek!” Slim hoor. En op het eerste gezicht zelfs mooi. Echter vooral een blijk van grenzeloos, lachwekkend onbekend blijven met de mens en het leven op aarde zoals het is.

 

“Een welvarend land zonder defensie is op termijn een vogel voor de kat”

Roger Scruton

(geciteerd in Knack van 19 november 2017)

 

 

“Europa is omringd door potentiële conflicthaarden.”

 Caroline de Gruyter, 24 april 2021

 

“Het Ministerie van Defensie maakt zich altijd klaar om de laatste oorlog te winnen. Ik ben in elk geval deze oorlog binnen gegaan met een mentaliteit die is geboren in de laatste oorlog.”

Winston Churchill, 1942

 

“Het zou een grote hervorming betekenen in Politiek indien ervoor gezorgd kon worden dat wijsheid zich even gemakkelijk en snel kon verspreiden als onzin.”

Winston Churchill, 1944

 

(Quotes van WSC uit “Churchill’s Wit. The definitive collection”, Richard M. Langworth, Ebury Press, a Random House Group Company, s.l, 2009. Werk dat ik mocht aanschaffen in het Churchill Museum verbonden aan de Churchill War Cabinet Rooms, Londen)

 

 

 


__________________________________

 

 

Bataljon Artillerie

St1SponcshorSed4u  ·

 

Beste omwonenden van het militaire domein,

Nu de brand bedwongen is, kan ik mij eindelijk tot jullie richten. Ik wil mij nogmaals verontschuldigen voor de ongemakken en onzekerheid dat dit bij iedereen heeft veroorzaakt en mijn spijt uitdrukken voor de schade die dit aangericht heeft aan de fauna en flora. Deze schade heeft ook op mij en mijn mensen een diepe indruk nagelaten.

Ik wil tevens mijn dank richten aan iedereen die geholpen heeft om de crisis zo snel als mogelijk onder controle te krijgen: de brandweer, politie, civiele bescherming, het Agentschap Natuur en Bos, het personeel van Defensie, het Rode Kruis, de Nederlandse Defensie en tevens de Provincie en de lokale besturen. Dankzij de inzet van elk van hen is het vuur onder controle gebracht en kan de nazorg van de brandhaard nu verder gezet worden.

Wat de oorzaken betreft is een gerechtelijk onderzoek bezig, waaraan het Bataljon Artillerie haar volledige medewerking verleent. Ik kan bevestigen dat er enkel oefeningen met lichte bewapening plaatsvonden, waarvoor volgens de geldende richtlijnen geen bijkomend brandbestrijdingsmaterieel noodzakelijk waren. Het onderzoek zal verder uitwijzen waarom het alsnog verkeerd kunnen lopen is.

Defensie dient als veiligheidsorganisatie trainingen uit te voeren en personeel te vormen, inclusief schiettrainingen. Dit is noodzakelijk om opdrachten in binnen- en buitenland uit te voeren. Op dit moment bekijkt het Bataljon Artillerie in detail welke bijkomende maatregelen we kunnen nemen om tijdens die trainingen het risico op een dergelijke brand verder te reduceren.

Om hiervoor de nodige tijd te nemen, heb ik de schietoefeningen tijdelijk opgeschort op de alle schietstanden. De eerstvolgende schietoefeningen zullen niet starten voor de tweede week van mei en zullen enkel uitgevoerd worden met pistool. Bijkomend zullen we op korte termijn de dialoog met de verschillende lokale partners versterken, inclusief Agentschap Natuur en Bos, om te bekijken hoe we structurele verbeteringen kunnen aanbrengen in ons oefenterrein. Hierbij zullen we ecologie, brandveiligheid en training in aanmerking nemen.

Als besluit, zou ik jullie op het hart willen drukken dat we vanuit het Bataljon Artillerie alles in het werk zullen zetten om de brandrisico’s maximaal te beperken.

 

Luitenant-kolonel Patrick Mestdagh

Commandant Bataljon Artillerie

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!