De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘Not to Forget’ en ‘Imaran’

‘Not to Forget’ en ‘Imaran’

vrijdag 3 februari 2012 12:02
Spread the love

Op zaterdag 24 maart organiseert Palestina Solidariteit vzw een optreden met de Palestijnse groep ‘Not to Forget’ en de Toeareg groep ‘Imaran’ in De Vaartkapoen in Brussel.

Not to Forget
‘Not to Forget’ is een Palestijnse ngo die zich focust op vrouwen en jongeren.  De organisatie werd gestart na de Israëlische aanval op het vluchtelingenkamp van Jenin in 2002 met de bedoeling tegemoet te komen aan de noden van getroffen families in het vluchtelingenkamp.  Palestijnse activisten en vrouwen namen het voortouw om humanitaire hulp te bieden, daar waar de overheid geen diensten kon voorzien.    Ondertussen groeide de organisatie uit tot een ngo die de vrouwen, kinderen en de meest arme families van het vluchtelingenkamp hulp biedt op allerlei domeinen: gezondheidszorg, culturele, psychologische, sociale en economische hulp.   Vrouwen kunnen allerlei cursussen volgen, er werd een bakkerij opgericht waardoor vrouwen een inkomen hebben en er brood kan voorzien worden aan behoeftige families, aan de schoolgaande jeugd wordt morele en financiële steun geboden, er worden vrijetijdsactiviteiten georganiseerd voor de kinderen, etc. 
In het kader daarvan worden er ook dabkeh-danslessen gegeven.  Dabkeh is een folkloristische dans uit het Midden-Oosten (Palestina, Libanon, Syrië en Jordanië).  Het is een reidans die zowel door vrouwen als mannen wordt gedanst.  In elke streek heeft men zijn eigen danspassen en ritmes.  De naam betekent ‘de grond slaan’.  Dat is een van de karakteristieke elementen van de dans, zoals de sprongen en het stampen met de voeten.  Hij wordt vaak gedanst op huwelijksfeesten en blije gebeurtenissen.
Acht van de jongeren die bij ‘Not to Forget’ deze danslessen volgen, komen in maart naar België om hun kunnen te demonstreren.

Meer info over ‘Not to Forget’ kan u vinden op: http://tkafuljenin.com/hakoura/newhak/index.php?lang=en&page=notforget&pageno=1
en http://www.voicesbeyondwalls.org/community.html

Imaran
Imaran is een muziek- en dansgroep bestaande uit Toearegs (of Tamasheq) van Djanet, Zuid-Algerije.  Djanet is een oeroude oase in de regio Tassili N’Ajjer.  De leden van Imaran behoren tot de Kel Touat-stam en kwamen via lange omzwervingen in Djanet terecht.  De groep is ontstaan in 1989 en telt een 20tal leden, waaronder een 10tal jongeren.  De naam ‘Imaran’ is afgeleid van het Tamasheqwoord voor ‘vrienden’.  De groep baseert zich voor haar dansen en muziek op de tradities en gebruiken van de Toearegs in Djanet.  Ze brachten reeds drie cd’s uit en traden al verschillende keren op in het buitenland (Frankrijk, Italië, Libië, Luxemburg, België).  Imaran is ontstaan in het jongerencentrum van Djanet dat traditionele, culturele en onderwijsactiviteiten organiseert.  Imaran probeert met beperkte financiële middelen de muziek en dans van de Toearegs in stand te houden. 
Hoewel de oud in principe geen traditioneel toeareg-instrument is, kreeg ze al snel een vooraanstaande plaats bij de toearegs van Djanet. Onder leiding van oudspeler Malek Chakali en met begeleiding van viool, percussie en zang brengt de groep zowel traditionele tamasheq-liederen, politiek geëngageerde liederen en verder begeleiden ze enkele traditionele dansers met als hoogtepunt een klaagzang die door mannen wordt gedanst.
Meer info op http://www.tamasheq.net/imaran.html

Na de muziek-, zang- en dansoptredens van beide groepen kan u genieten van een hapje en een drankje én kan u een dabkehdansinitiatie bijwonen.

Meer info:

Inkom aan de kassa is 7 euro
of
5 euro voorverkoop, voor leden van Palestina Solidariteit, studenten en werklozen

Reservering door een email te sturen naar
secretariaat@palestinasolidariteit.be
of te bellen naar
02 501 67 49

take down
the paywall
steun ons nu!