De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Noord-Korea wil  gesprekken met de Verenige Staten
Korea, Verenigde Staten, wereldvrede -

Noord-Korea wil gesprekken met de Verenige Staten

maandag 17 juni 2013 19:00
Spread the love

De Verenigde Staten misleiden de publieke opinie, bedriegen de wereld, en proberen de indruk te wekken dat de DVK schuldig is aan de spanningen.

Met toch nog iets aan sabelgekletter geeft Noord Korea toe toch ook wel vrede te willen, maar de taal blijft hard.

Pyongyang, 16 juni 2013  – De woordvoerder van de Nationale Defensie Commissie (NDC) van de DVK heeft zondag een verklaring afgegeven:

 De huidige Amerikaanse regering beweert nu dat de ontwikkeling van de situatie afhankelijk is van de Democratische Volksrepubliek Korea, waarbij de DVK eerst de wil voor denuclearisatie moet tonen en moet stoppen met “provocaties” en “bedreigingen” om de spanningen op het Koreaanse schiereiland te verminderen. 
 
De Verenigde Staten misleiden de publieke opinie, bedriegen de wereld, en proberen de indruk te wekken dat de DVK schuldig is aan de spanningen op het schiereiland. 
 
De huidige Zuid-Koreaanse autoriteiten zijn gewend aan vleierij en onderwerping en dansen naar de pijpen van de Verenigde Staten. 
In dit verband heeft de NDC van de DVK de volgende cruciale verklaring afgegeven: 
 
1. We verklaren nogmaals aan de wereld dat het niemand minder is dan de Verenigde Staten, die gestaag de situatie op het Koreaanse schiereiland eeuw na eeuw en decennium na decennium onder spanning zet. 
 
Het was de Verenigde Staten die de oorlog van agressie uitgelokt heeft op het Koreaanse schiereiland in de jaren 1950 en het is weer de Verenigde Staten die systematisch de Koreaanse Wapenstilstand Overeenkomst zes decennia na het einde van de oorlog heeft gesloopt. 
 
Sinds het begin van het eerste decennium van de nieuwe eeuw, heeft de Verenigde Staten voortdurend geprobeerd om een oorlog tegen Noord-Korea te doen ontvlammen. 
Sinds december vorig jaar, hebben de VS het legitieme recht van de DVK, een satelliet te lanceren, beschreven als de lancering van een lange-afstand raket, en zijn militaire maatregelen ter zelfverdediging tegen de agressie van de VS als een soort van “provocatie”. Dit onthult volledig hun aard als de ergste uitlokkers en de agressor. 
 
De gangster-achtige resolutie over “sancties” bedacht door de Amerikanen, en alle vijandige daden die geïntensiveerd zijn na de goedkeuring van die resolutie waren ondraaglijke en ernstige provocaties tegen het leger en het volk van de Democratische Volksrepubliek Korea. 
 
Er is een grens aan geduld. De VS moeten niet langer vasthouden aan handelingen van misleiding van de publieke opinie en de wereld, over niet-bestaande “provocaties” en “bedreigingen”. 
Het zal een dwaze misrekening voor de Verenigde Staten zijn te denken dat haar arbitraire praktijken, die doen denken aan een dief die “houdt de dief” schreeuwt zullen werken in de open wereld van vandaag. 
 
2. We verklaren nogmaals aan de wereld dat de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland, de onveranderlijke wil en de oplossing is van het leger en het volk van de Democratische Volksrepubliek Korea. 
 
De denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland is te vinden in geschriften van president Kim Il Sung en secretaris-generaal Kim Jong Il en is een beleidstaak die de partij, de staat, het leger en het volk van de Democratische Volksrepubliek Korea altijd uit moeten voeren. 
 
De denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland betekent niet alleen “de ontmanteling van de nucleaire wapens van het Noorden”. Het is de complete denuclearisatie het gehele schiereiland, waaronder Zuid-Korea en is gericht op het volledig beëindigen van de Amerikaanse nucleaire dreigingen aan de DVK. 
 
Het bezit van kernwapens, is een strategische optie voor Noord-Korea ter zelfverdediging. 
De wettige status van de DVK als kernwapen staat is een feit tot het hele Koreaanse schiereiland is gedenucleariseerd en de nucleaire dreiging van buiten ophoudt te bestaan. 
 
Daarom moeten de VS stoppen met nucleaire bedreigingen en chantage en alle vormen van provocatie waaronder “sancties” tegen de Democratische Volksrepubliek Korea, en zijn oprechtheid over de wens voor denuclearisatie eerst aan te tonen. 
 
3. Wij stellen gesprekken op hoog niveau voor  tussen de autoriteiten van de Democratische Volksrepubliek Korea en de Verenigde Staten om de spanningen op het Koreaanse schiereiland te bezweren en vrede en veiligheid in de regio. 
 te waarborgen.  
Als de Verenigde Staten zich echt tot doel heeft gesteld de spanningen op het Koreaanse schiereiland te verminderen en vrede en veiligheid op het Amerikaanse vasteland en in de regio te waarborgen, dan moet ze geen voorwaarden stellen aan de voorgestelde dialoog.  
 
De gesprekken kunnen brede en diepgaande discussies worden over het verminderen van de militaire spanningen, het vervanging de de wapenstilstand-overeenkomst door een mechanisme om de vrede te bewaken en andere kwesties van wederzijds belang, waaronder de bouw van een”wereld zonder kernwapens” zoals door de Verenigde Staten wordt voorgesteld. 
 
De Verenigde Staten kan de plaats en datum van de gesprekken kiezen.. 
Het uitgangspunt van van de Democratische Volksrepubliek Korea is om de spanningen op het Koreaanse schiereiland te verminderen en te zorgen voor vrede en veiligheid in de regio. 
 
Als de VS echt een “wereld zonder kernwapens” willen realiseren en detente willen brengen, moeten ze positief reageren op de moedige beslissing en goede bedoelingen van de DVK , en deze kans niet missen. 
 
Alle toekomstige ontwikkelingen zullen volledig afhangen van de verantwoorde reactie van de Verenigde Staten, die de  gespannen situatie op het Koreaanse schiereiland heeft veroorzaakt. 

KCNA, (foto) PD-USGov-Military-Army /Wikimedia Commons, GoneNative

take down
the paywall
steun ons nu!