De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nood aan een vernieuwd universumbeeld: de big flow theorie

Nood aan een vernieuwd universumbeeld: de big flow theorie

dinsdag 9 maart 2010 15:13
Spread the love

Door de enorme stijging in menselijke mobiliteit en de globale wens om enerzijds het aantal conflicten te minimaliseren en anderzijds samen te werken aan een duurzame toekomst lijkt het nodig om vanuit een agnostisch standpunt een empirisch verantwoord en hedendaags wereldbeeld aan te nemen. Vanuit het functioneel contextualisme kan dan een interreligieuze multiloog opgestart worden om van oorlog een uitstervend gedrag te maken en om een buigpunt mogelijk te maken in de curve van de menselijke populatiegrootte teneinde die te stabiliseren onder de grens van 9,3 miljard individuen (huidige draagkracht van de aarde).

Enkele bedenkingen:

Het heliocentrisme geldt enkel voor een zonnestelsel, tegenwoordig kijken we verder dan Galileo kon in zijn tijd en weten we van meerdere zonnestelsels. We weten ook dat de helium in onze zon achter +/- 5 miljard jaren op zal zijn, dat deze om zal vormen tot een ‘rode reus’ die onze aarde opslorpt om daarna tot een ‘witte dwerg’ te komen. We moeten dus maken hier weg te zijn tegen dan, maar dit is gelukkig nog niet aan de orde: eerst moeten we de biosfeer stabiliseren.

Er worden astronomische fenomenen waargenomen die verdacht veel op de zogenaamde ‘big bang’ lijken enerzijds maar ook fenomenen die het tegenovergestelde lijken te doen: zwarte gaten die alles weer opzuigen. Mij lijkt het dan ook beter te spreken van een ‘big flow’ theorie dan te geloven dat we ontstaan zijn uit een bom zonder naar het heden en de toekomst te kijken. 3 vragen blijven immers belangrijk: ‘waar komen we vandaan’, ‘wie zijn we’ en ‘waar gaan we naartoe’.

Functioneel contextualistisch kan dan vanuit bvb. het christendom hier het volgende over gezegd worden.

Vanuit mijn christelijke opvoeding gecombineerd met de menselijke mogelijkheid tot empirisch denken vind ik dat het Vaticaan letterlijk zijn boekje te buiten gaat. Het standpunt dat anticonceptie kadert in het contract tussen een gezin en God is wel verenigbaar met het duurzaam beheren van de schepping, hun huidige standpunt niet. Uit ervaring weten we immers dat maatschappijen die hun mensen vrije toegang geven tot onderwijs en gelijkwaardigheid van de genders hierin verwezelijken, hun bevolkingen zien evolueren van een r- naar een K-strategie: minder mensen die langer leven. Als dit wereldwijd verwezelijkt zou worden is het haalbaar dat er een menswaardig populatiebeleid ontstaat: op basis van vrije keuze. Momenteel verbiedt het Vaticaan anticonceptie nog met de onmenselijke gevolgen op de verspreiding van HIV/AIDS en populatiegroei buiten de draagkracht van de schepping. Dit valt niet te combineren met een duurzaam beheer van de schepping, hetgeen wel in de bijbel staat als goddelijke opdracht voor de mensheid.

Zelfs niet-reproductieve liefde zoals homoseksualiteit is een betere stap naar een duurzame wereld dan het standpunt van het Vaticaan.

Daarom vind ik holebi’s geen slechte christenen.

En eerlijk gezegd vind ik zelfs de moslims die ik ken betere christelijke normen en waarden hanteren dan een Bart Aben, een Leonard of zelfs de huidige katholieke paus.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!