De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Non vicit vim virtus: De Stilte van 120000 Stemmen

Non vicit vim virtus: De Stilte van 120000 Stemmen

donderdag 13 november 2014 16:30
Spread the love

De Stilte van 120000 Stemmen

Koen ‘Houzee Joris Van Severen en het Verdinaso’ Degroote (N-VA)
heeft alle vertrouwen in de objectiviteit van zijn collega en vicepresident Jan Collaborateurs hadden hun redenenJambon, die de ‘onaanvaardbare’ en ‘niet normale’
betogingsrellen gaat onderzoeken, maar wilde ons – in alle
objectiviteit dus – het volgende vooral niet onthouden: dat
burgemeester Mayeur in de Standaard gequoteerd is met de uitspraak
dat de politiemensen die niet van zijn aanpak houden, maar elders hun
ambt moeten uitvoeren. Als dat waar is, als dat waar is, geeft
Koenraad ons mee, dan mag alle fatsoen overboord. Maar zo objectief
mogelijk, natuurlijk. De N-VA gaat zijn proces niet op voorhand
maken.

In perspectief:
enkele tientallen criminele relschoppers versus meer dan 120000
vreedzame betogers, zelfs niet allemaal ‘links’. Of denkt u dat onder
de gerechtelijk aangehouden relschoppers wereldverbeteraars aan te
treffen zijn, linkse dromers, sossen, vakbondslui? Neen, natuurlijk
niet. Nul komma één (0,1) procent van de aanwezigheden heeft zich
vergrepen aan baldadigheden en geweld. De rest kwam een boodschap
verkondigen. Dat de hoofdredactrice van De Tijd op Villa Politica
vandaag insinueert dat de PS-burgemeester de rellen zou hebben
verwelkomd om zo ‘meer aandacht aan de betoging te geven’ is ronduit
schandalig. Er valt enkel volledig onterechte morele politieke munt
uit te slaan voor de tegenstanders van het protest. The moral
highground. Vicit vim virtus, weet u wel, de moed die het geweld overwint en dat soort onzin. De rest durft zijn
mond zelfs niet open te trekken uit vrees beschuldigd te worden van
goedpraten van geweld.

Natuurlijk willen we
niet dat er op agenten geklopt wordt, net zomin als we willen dat er
op zeehondjes geklopt wordt en net zomin als ik persoonlijk wil dat
er dagelijks miljoenen varkens, kippen en koeien worden afgeslacht,
maar dat is een andere zaak. De ethische kring, weet u wel.

Niemand keurt geweld
goed, op een enkeling na. Die enkelingen hebben hun hartje kunnen
ophalen en hebben de legitieme schreeuw van het volk verstomd en de
roep naar repressie versterkt. En elke keer trapt de burger erin.
Hebben er 120000 mensen met stenen gegooid? Neen, enkele tientallen,
minder dan één op duizend. Neem nu nog 1 op 1000. Kijk naar onze
gevangenissen. Op 28 oktober 2012 zaten er 11652 mensen in onze
gevangenissen. 1 op 1000 Belgen zit in de gevangenis. Dat er 1 op
1000 mensen op een massamanifestatie zich aan geweld vergrijpt, zou
ons niet echt mogen verbazen. Dat het ten koste van de boodschap van
120000 mensen gaat, zou ons moeten verontrusten.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!