De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Non-profit, ACV puls,  betoogde in Brussel  op  2 juni 2022.

Non-profit, ACV puls,  betoogde in Brussel  op  2 juni 2022.

woensdag 8 juni 2022 12:05
Spread the love

Non-profit, ACV puls,  betoogde in Brussel  op  2 juni 2022.

Opnieuw was het de witte woede en bewogenheid van de duizenden werkers van deze sector die door de straten van Brussel stapten met hun  eisen en bewijzen.  Deze zijn meer personeel, betere lonen en vergoedingen, betere werkomstandigheden en investeringen in de zorg, welzijn en cultuur ten bate van allen.  Sommigen ervan werden wel eens beloofd door de opeenvolgende ministers maar nooit  verwezenlijkt.   Want werd hen zo dikwijls gezegd “er is geen geld”!   Nu is  er bewezen dat er wel geld gevonden werd  om de bedrijven geschenken en hulp te geven, zijn er wel  miljarden  gevonden voor meer wapens en andere legeruitgaven, toen door de Amerikaanse president Trump reeds gevraagd.  Nochtans weten we dat er al voor de pandemie  een tekort aan personeel en andere verbeteringen waren, bv in woonzorgcentra, kinderopvang, in bejaardencentra en cultuur.

De werkers van de non-profitsector vragen meer echte investeringen om beter en met meer medewerkers  hun taken te kunnen uitvoeren, ten bate van onze mensen en onze samenleving.  Dit is uitermate dringend!

Dit klinkt zo vanzelfsprekend en rationeel dat normale mensen moeilijk kunnen geloven dat deze eisen niet reeds met geestdrift toegepast werden.

Waarvoor dient anders “de economie” en onze belastingen, als zulke investeringen niet leiden tot verbetering van de levensomstandigheden van allen?

Politici die zich daar tegen inzetten of verschuilen achter drogredenen moeten we ontslagen!

Zoals Mark Selleslagch, algemeen coördinator,  ons herinnerde vragen de werkers en de ACV puls:

Maatregelen voor meer personeel: duidelijke en moderne personeelsnormen, het garanderen van de ‘zij-instroom trajecten’ op lange termijn (carrièrewissel naar de zorg) en stabiele financiering.

Betere werkomstandigheden: werkbaardere jobs, met voldoende tijd om kwaliteit, degelijke zorg en ondersteuning te bieden aan ieder die het nodig heeft. Betere uurroosters die de combinatie werk en privé in evenwicht houden.

Verhogen van de lonen en vergoedingen: dit is essentieel om de aantrekkelijkheid van de sector te vergroten en het inkomen van de non-profit werknemers te verbeteren.

Het aanpakken van de wachtlijsten en de blinde vlekken in het aanbod: jaren moeten wachten op aangepaste hulp, zorg of ondersteuning rijmt niet met wat we als samenleving willen.

ACV Puls wil samen met de andere vakbonden hierover in overleg gaan met de bevoegde regeringen en met de werkgeversorganisaties.

Zie de video van deze actie ( film ondergetekende, montage Marie Jeanne Vanmol) : https://www.vimeo.com/channels/leffge

Wie niet actie voert heeft al verloren.

Leon

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!