De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nog steeds geen vooruitgang voor de huishoudhulpen
Opinie - ABVV Algemene Centrale

Nog steeds geen vooruitgang voor de huishoudhulpen

donderdag 26 november 2020 17:21
Spread the love

 

Toen de regering op 30 oktober besloot om de dienstenchequesector open te houden, was het ondenkbaar dat dit zou gebeuren zonder de snelle invoering van concrete maatregelen voor de huishoudhulpen.

We kunnen dit niet vaak genoeg herhalen: deze sector is bijzonder kwetsbaar. Het gaat om meer dan 140.000 werknemers, voornamelijk vrouwen, veel deeltijdsen en vaak eenoudergezinnen. Ondanks het buitengewoon afmattend werk leven de meeste huishoudhulpen onder of dicht bij de armoedegrens. En vandaag komen ze daarenboven terecht in onveilige situaties waar ze geen vat op hebben. De getuigenissen van de huishoudhulpen op www.huishoudhulpenaanhetwoord.be spreken voor zich.

Drie weken na de beslissing om de sector open te houden, is er geen vooruitgang te bespeuren. Noch op het gebied van bescherming, noch op financieel vlak.

De houding van Federgon is gewoonweg onverantwoord. De werkgeversfederatie weigert nog steeds om de werknemers van maskers per klant te voorzien. Ze blijft doof voor herhaalde verzoeken van minister Dermagne om een afdwingbaar sectoraal protocol op te stellen, waarin deze maskerplicht opgenomen wordt. De gezondheid van de huishoudhulpen is duidelijk geen prioriteit voor deze federatie.

Hetzelfde geldt voor het financiële aspect. Wij hebben herhaaldelijk alarm geslagen. De meeste huishoudhulpen hebben twee maanden tijdelijke werkloosheid meegemaakt in 2020. Naast de toenmalige financiële verliezen (variërend van €360 tot €420 per maand) zijn er ook gevolgen voor andere inkomsten, zoals de eindejaarspremie (gemiddeld verlies van €120). Om nog maar te zwijgen over de onbetaalde ‘toegestane’ afwezigheden bij het opzeggen van een prestatie …

Vandaag is de boodschap van ABVV Dienstencheques duidelijk: ’t is genoeg! Iedereen moet zijn/haar verantwoordelijkheid opnemen. De regeringen -op federaal en regionaal niveau- moeten optreden en regels opleggen in een sector die voor 75% gesubsidieerd wordt, en waarin werkgevers zich niet bekommeren om de gezondheid en het welzijn van hun werknemers. Wij betreuren daarom de beslissing van de Vlaamse regering, die 40 miljoen heeft toegekend aan dienstenchequebedrijven zonder enige verplichting van hun kant en zonder dat er sprake is van vooruitgang voor de werknemers.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!