De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nog 2 argumenten om Seymour Hersh te geloven over dader Nord Stream

Nog 2 argumenten om Seymour Hersh te geloven over dader Nord Stream

donderdag 16 februari 2023 00:50
Spread the love

In mijn vorig stuk, “Nord Stream sabotage is een oorlogsdaad” zegt Ray McGovern
“…We hebben nu bevestiging van Gilbert Doctorow in Brussel, Larry Johnson in Tampa, het komt binnen…” Te horen op 8m50s in de Youtube klankopname.
Ray heeft het hier over twee personen die delen van het verhaal van Seymour Hersh bevestigen. Samen met dit artikel op DWM zijn dat al 7 goeie redenen om Seymour Hersh te geloven.

Waarover heeft Ray McGovern het precies?

Ray McGovern is praatgast, samen met Larry Johnson (voormalig CIA-agent, net als Ray McGovern) en Gilbert Doctorow (internationaal politiek analyst) uit Brussel in het programma: “Crosstalk“, met Peter Lavelle op [gecensureeRT].com, dd 10 februari 2023, getiteld “Korea solution“.

Screenshot: Crosstalk. Klik op afbeelding om de pagina van de betreffende show te openen.

Daarin wordt het volgende gezegd (vertaling volgt onderaan):

2m00s Larry Johnson:
I trained once at a very top secret CIA site in the united states. And believe it or not they actually had a gift shop and they sold items in there that carried the slogan “admit nothing, deny everything, make counter accusations and that is exactly what the Biden administration is doing whith Sy Hersh’s revelations. They’re admitting nothing, they’re denying it and then they accuse Sy of being an adult old man who gets everything wrong, ignoring the fact that the man is a legend; beyond a legend… Going back to My Lai, to Abu Ghraib, to the revelations about the CIA spying on americans, the assasination plots, the Glomar Explorer… It just goes on and on. Sy always gets his figures right, and I actually said him yesterday: further confirmation! It turns out that that dive center down there in Panama City is also the headquarters for a certain three letter alphabet that Ray and I used to work for; that their maritime branch is based there. So the story is true and it is an act of war by the United States and Europe – as i understand it – has completely shut down this story, nobody is covering it…

3m25s Peter Lavelle:
That’s where I wanted to go! Gilbert, the europeans they are mum on it. Okay, Hersh’s stuf is… He’s a legend. What he has to say people pay attention to. With good reason. But it’s already fading away. Very, very quickly. Gilbert, your thoughts. Go ahead!

3m40s Gilbert Doctorow:
Well, I read Hersh’s article, I was impressed by the journalistic quality and remarkable detail. And my question to myself was: how did he get this? Where did it come from? He leaves no traces, for obvious reasons. However, i can say: this morning I received from a correspondant I have, a German who is the volunteer translator of my texts, my blog texts into german, and who has his own network in his home country… From one of his friends, a friend who told him that he was thinking of making a report similar to what Hersh has done, less detailed of course, with the substantial elements all there. He was going to do this based on a conversation he had with a fellow German who took part in those naval exercises in the summer and who overheard or listened to one or two of the talkative divers who explained what they were doing. He refrained from making this public because he had no basis and he didn’t want to disclose his source for obvious reasons or harm that could come to his friend.
However, the overal story fully corroborates what Hersh has published. So I’m satisfied…

Vertaling:

Larry Johnson:
Ik heb ooit getraind op een uiterst geheime CIA-site in de Verenigde Staten. En geloof het of niet, ze hadden daar echt een souvenirwinkeltje en ze verkochten daar artikelen met de slogan “Geef niets toe, ontken alles, maak tegenbeschuldigingen”. En dat is precies wat de Biden-regering doet met de onthullingen van Sy Hersh. Ze geven niets toe. Ze ontkennen het en dan beschuldigen ze Sy ervan een oud ventje te zijn dat alles fout heeft, terwijl ze het feit negeren dat de man een legende is, meer dan een legende zelfs. Teruggaand naar My Lai, naar Abu Ghraib, naar de onthullingen over de CIA die Amerikanen bespioneert, de moordaanslagen, de Glomar Explorer, het gaat maar door en door. Sy heeft zijn cijfers altijd correct. En ik zei hem eigenlijk gisteren: verdere bevestiging! Het blijkt dat dat duikcentrum daar beneden in Panama-stad ook het hoofdkwartier is van een zekere drieletter-instelling waar Ray en ik vroeger voor gewerkt hebben. Hun maritieme afdeling is daar gevestigd. Dus het verhaal is waar en het is een oorlogsdaad van de Verenigde Staten. En Europa – zoals ik het begrijp – heeft dit verhaal volledig onderdrukt, niemand heeft het erover.

Peter Lavelle:
Daar wilde ik net heen. Gilbert, de Europeanen, zwijgen daar volledig over. Oké, het materiaal van Hersh is…; hij is een legende. Wat hij zegt is waar de mensen aandacht aan besteden. Met een goede reden. Maar het verhaal is al aan het wegdeemsteren. Heel erg snel. Gilbert, je gedachten. Doe Maar…

Gilbert Doctorow:
Nou, ik las het artikel van Hersh, ik was onder de indruk van de journalistieke kwaliteit en opmerkelijke details. En ik vroeg mezelf af: hoe komt hij hieraan? Waar kwam het vandaan? Hij laat geen sporen na, om duidelijke redenen.
Ik kan echter dit zeggen: Vanmorgen heb ik van één van mijn correspondenten, een Duitser die vrijwillig mijn teksten, mijn blogteksten, naar het Duits vertaalt, en die zijn eigen netwerk in zijn thuisland heeft… Van één van zijn vrienden, die hem vertelde dat hij erover dacht een rapport te maken gelijkaardig aan wat Hersh heeft gemaakt, minder gedetailleerd natuurlijk, maar met alle substantiële elementen erin. Hij ging dit doen op basis van een gesprek dat hij had met een mede-duitser die deelgenomen had aan die marine-oefeningen in de zomer en die één of twee spraakzame duikers had gehoord of afgeluisterd die uitlegden waar zij mee bezig waren. Hij maakte dit niet openbaar omdat hij geen basis had en hij zijn bron niet wilde onthullen om voor de hand liggende redenen of om zijn vriend geen schade te berokkenen.
Het algehele verhaal bevestigt echter volledig wat Hersh heeft gepubliceerd. Dus ik ben tevreden…

Je kan dit programma herbekijken en herbeluisteren op [gecensureeRT].com.

De audio kan je hier als podcast downloaden.

Ray McGovern en Gilbert Doctorow komen ook uitgebreid aan het woord in de praatshow “Spotlight” op het Iraanse Press-TV dd 13/2/23. Zij hebben het o.m. over de geloofwaardigheid van Seymour Hersh, de onderdrukking van dit verhaal in de (belgische) pers, de achteruitgang van de VS op de internationale politieke scène… Gastvrouw is Marzieh Hashemi.

Screenshot: Spotlight. Klik op afbeelding om de video te bekijken op Youtube.

 

Bemerk dat NAVO-propagandamachine VRT nog steeds geen letter gewijd heeft aan deze wereldschokkende publicatie van Seymour Hersh, en al evenmin een recente update heeft uitgebracht omtrent de vernietiging van Nord Stream.

 

Mocht het niet lukken de gecensureerde links te openen, doe dan een internet-opzoeking naar “censorfree dns servers” en hoe u de DNS-instellingen van uw computer(-netwerk) kan aanpassen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!