De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

NO MORE WALLS, HOPE, PEACE AND FREEDOM ALL OVER THE WORLD

NO MORE WALLS, HOPE, PEACE AND FREEDOM ALL OVER THE WORLD

zaterdag 19 maart 2011 23:11
Spread the love

Welkom bij ‘Berlin, no more walls’ Vereniging

Onlangs zijn wij met enkele vrienden en geïnteresseerden gestart met een nieuwe vereniging onder de naam ‘Berlin, no more walls’ of vertaald: ‘Berlijn, geen muren meer’.

Momenteel werken wij vanuit volgende standpunten:

§  SOCIAAL: in de betekenis van: – NO MORE WALLS,

                                                 – HOPE, FREEDOM AND PEACE,

                                                 – ALL OVER THE WORLD

§  CULTUUR: in de betekenis van fotografie, graffiti, enz.

§  GESCHIEDENIS EN POLITIEK: van de Berlijnse Muur, met bouw in 1961, koude oorlog, val van de muur, IJzeren Gordijn.
Wereldwijd werd de Val van de Berlijnse Muur in de 20ste eeuw beschouwd als één van de belangrijkste gebeurtenissen van de eeuw.

§  ONDERWIJS: de voorstelling zodanig maken dat ze kan gebruikt worden in het onderwijs cfr de tentoonstellingen in Menen en de Wissel.

De vereniging maakt gebruik van de kennis en verzameling van Lode Anseel en stippelde voorlopig volgende richtlijnen uit:

§  Een boodschap meegeven aan jongeren en ouderen. Te weinig mensen beseffen volgens ons, hoeveel geluk wij en de ganse wereld gehad hebben met de vredevolle revolutie in de DDR en het Oostblok.

§  In een eerste stadium denken we aan een website, die later meertalig zou worden, nieuwsbrieven, gebruik van Facebook, Twitter, geactualiseerde (reizende) tentoonstelling, enz.

§  In een later stadium bekijken of een museum, waarbij de verzameling permanent kan tentoongesteld worden, tot de mogelijkheden behoort.

§  Samenwerking met onderwijs, Klasse, Lerarenkaart, andere culturele verenigingen, publicatie van een fotoboek enz.

Hoe snel alles verder ontwikkelt, hangt van veel factoren af:

Ook aandacht voor actuele items in dit kader zoals nu Libië en Japan.

Geef ons een duwtje in de rug en meldt U aan bij berlinnomorewalls. De website vindt U onder www.berlinnomorewalls.be. Ik denk dat deze items ook goed passen in de wereld morgen….Actueel zijn we sterk bezig met Libië/Lybian …

§  Wij zien het lokaal voor praktische samenkomsten en samenwerking.

§  Op afstand : internationaal via het net.

§  Via de vereniging logistieke steun bekomen.

§  Steun via het net van (Belgische) vrijwilligers, of bv Couchsurfing (die ook een afdeling vrijwilligers heeft) enz.Hulp welkom.

Zowel in ons land als in Duitsland, en in Berlijn hebben wij goede contacten.

Tot zover een korte schets van wat we op termijn zouden willen uitwerken.

De huidige jaren zijn de jaren van de verjaardagen:

2009 : 20 jaar val van de muur

2010 : 20 jaar hereniging: eenheid

2011 : 50 jaar bouw van de muur

2014 : lijkt misschien nog lang: 25 Jaar Val van de Muur

Ideeën, opmerkingen, raad, steun, enz. zijn van harte welkom

We zijn volop bezig met de ontwikkeling van de website.

take down
the paywall
steun ons nu!