De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

No Border camp int.meeting op 21 en 22 augustus / Stop de kap van het Khimkinskii bos
Brussel, België, Rusland, Vluchtelingen, No Border Camp, Socialisten, Milieu activisten, Boskap, Milieuactivistenkamp, Vakbondsmilitanten, Dossier:vluchtelingen -

No Border camp int.meeting op 21 en 22 augustus / Stop de kap van het Khimkinskii bos

zondag 15 augustus 2010 21:08
Spread the love

Alle versies van dit artikel: [Deutsch] [English] [Español] [français] [italiano] [Nederlands]

Ter voorbereiding van het kamp in Brussel Noborder internationale bijeenkomst op 21 en 22 augustus

21 8.. 13 pm – 19 pm

22.8 10 am -16 pm

123 rue Royale (Near northstation en metro Botanique)

Er is accommodatie.

Programma: de voorstellen zijn welkom -> processNBC-a-vluchteling.be

CONTACT EMAILADRESSEN VAN DE VERSCHILLENDE WERKGROEPEN:

Als je een specifieke werkgroep wil contacteren of eraan wil bijdragen, kan je hen direct contacteren via hun emailadres:

1. Communicatie: twee subgroepen: alternatieve media en mainstream media Is verantwoordelijk voor de contacten met de media, perswerk en permanentie tijdens het kamp om de pers te woord te staan. Deze groep denkt na over manieren om met de pers en burgers te communiceren. communicationNBC_a_vluchteling.be

2. Website + lijsten + emails: Deze groep maakt en onderhoudt de website. Ze maakt de email-adressen en helpt met communicatie. Ze doet ook de mobilisatie via het internet. webNBC_a_vluchteling.be

3. Logistieke Group: Deze groep is verantwoordelijk voor de accomodatie. Later maken we verschillende subgroepen voor het terrein, water, electriciteit, slaapplaatsen en transport. De groep zoekt plaatsen waar de activiteiten doorgaan. Ze regelt de plaatsen, communiceert erover met de verschillende werkgroepen en denkt na over transportmogelijkheden erheen. Ze kijkt ook voor geluidsinstallaties waar nodig. ->Oproep van de groep logistiek logistixNBC_a_vluchteling.be

4. Voedsel team: Het voedsel team contacteert en regelt kook-collectieven. Ze zorgt voor transport. De groep maakt een lijst van benodigdheden en koopt groenten en drank. cookingNBC_a_vluchteling.be

5. Vertaling: Deze groep vertaalt het tekstmateriaal voor het No Border Camp. Vertaal mee: Contacteer de groep en vertaal de teksten in jouw taal. translationNBC_a_vluchteling.be

6. Agenda/Programma: Verzamelt voorstellen voor het programma en stelt de agenda op van de kampactiviteiten. Workshops, optredens, films, acties enzovoort. Ze maakt dit programma bekend. Ze contacteert de logistieke groep wanneer er plaatsen nodig zijn om het programma te realiseren. -> Oproep van de programma groep programmNBC_a_vluchteling.be

7. Medical team: Informeert over preventieve medicatie en zorgt voor permanentie tijdens het kamp en voor verschillende activiteiten, acties en betogingen. Contacteert het legal team en de welkom groep om info te verspreiden over hygienische en medische noden. Zoekt een plaats en uitrusting voor medische posten. -> oproep medische ploeg medicNBC_a_vluchteling.be

8. Legal team: Maakt een juridische handleiding. Maakt dat er juridische permanentie is tijdens het kamp en nadien. Helpt andere groepen met juridische ondersteuning. Contacteert advocaten en juridische adviseurs. -> oproep legal team juridixNBC_a_vluchteling.be

9. Financiën: Beheert de budgetten (In Calais was dat 15 000 euro). Kijkt voor fondsen. Checkt de financiële behoeftes van de andere werkgroepen. moneyNBC_a_vluchteling.be

10. Proces groep: Zorgt dat de info van de verschillende groepen naar elkaar doorstroomt en volgt het voorbereidingsproces op. Zorgt ervoor dat we niets vergeten. Zorgt dat alle werkgroepen actief zijn en deelnemen aan het proces. Doet de oproep voor de vergaderingen. Ze maakt verslagen, ook tijdens het kamp. Ze zorgt voor de communicatie tussen de verschillende groepen tijdens het kamp. Tijdens het kamp plant ze de grote meetings, en zorgt ze ervoor dat iedereen betrokken is in de horizontale besluitvormingsprocessen. processNBC_a_vluchteling.be

11. Welkom groep: Maakt dat de info goed verspreid wordt naar wie naar het kamp komt. Verzamelt alle info. Organiseert de welkomstand en het informatiepunt in het kamp. Kijkt voor kaarten, transportmogelijkheden, het programma, enzovoort. Zorgt ervoor dat de welkomstand het hele kamp door goed draait. welcomeNBC_a_vluchteling.be

12. Grote demo groep: Deze groep organiseert de grote demo op zaterdag 2 oktober. Ze contacteert organisaties en vraagt toestemming. demoNBC_a_vluchteling.be

13. Mobilisatie: Verspreidt posters en flyers op lokaal en globaal niveau. Organiseert en coördineert infoavonden en de internationale mobilisatie. Zorgt voor materiaal voor anderen die willen mobiliseren. Contacteer deze groep als je in jouw buurt of land wil mobiliseren. mobilisationNBC_a_vluchteling.be

- >Alle info en materiaal om mee te mobiliseren voor het No Border Kamp in Brussel

Bron :

No Border Camp International

______________________________________________________________

Rusland

Oproep voor internationaal protest tegen Vinci

Stop de kap van het Khimkinskii bos – Stop de gruwelijke aanvallen tegen socialisten en milieu activisten

Socialisten en milieu activisten in Rusland voeren campagne tegen de aanleg van een autoweg door het Khimkinskii bos, één van de grootste groene zones rond Moskou. Na recente gewelddadige aanvallen tegen CWI leden in Moskou op 7 augustus en ook tegen een milieuactivistenkamp, roept het CWI in Rusland socialisten, vakbondsmilitanten en milieu activisten wereldwijd op om te protesteren tegen Vinci. Deze in Frankrijk gevestigde multinational is momenteel de hoofdaannemer van dit 43 kilometer lange tracé van de geplande nieuwe autosnelweg tussen Moskou en Sint-Petersburg, een contract van 1 miljard euro.

Deze weg wordt aangelegd dwars doorheen het Khimkinskii bos, een van de belangrijkste groene longen rond de stad die zorgt voor het terugdringen van koolstofdioxide van Moskou’s reeds over-vervuilde lucht. De beslissing om deze baan aan te leggen dwars door het bos werd genomen ondanks andere, goedkopere en voor de hand liggende oplossingen. In Rusland denken velen dat voor dit tracé gekozen werd omwille van de mogelijkheid om shoppingcentra en villas voor de elite te bouwen.

Het project gaat gebukt onder vermoedens van corruptie rond personen bij het ministerie van transport. Een onderzoek van Transparency International toonde trouwens corruptie aan in het binnenhalen van contracten rond het project. Dit werd het kristallisatiepunt voor protestacties door milieu activisten, buurtbewoners en politieke activisten. Tot begin deze week stelden milieu activisten een kamp in het bos op om de bouw te voorkomen.

Van bij het prille begin toonde Ruslands heersende elite en haar zakenvrienden hun drang om het project verder te zetten. In 2008 werd Mikhail Beketov, uitgever van de Khimki stadskrant ‘Khimkinskaya pravda’, gewelddadig aangevallen met meerdere operaties tot gevolg. Tot op vandaag is er geen politieonderzoek naar deze aanval geweest.

Deze week nam de schaal van de geweldplegingen een dramatische wending. Men besliste de vernietiging van het bos kost wat kost verder te zetten, hoewel de kapvergunningen nog niet waren geleverd, en de financiering van het project niet gegarandeerd is. De European Bank for Reconstruction en Development en de European Investment Bank waren verondersteld het project te financieren, maar lopen daar nu, door de groeiende oppositie, minder warm voor en hebben dan ook de nodige documenten niet ondertekend.

Eind juli kwamen deelnemers aan het kamp en hun sympathisanten oog in oog te staan met een gemaskerde knokploeg die hun kamp afbrak terwijl de politie de andere kant opkeek. Elf personen, waaronder twee journalisten raakten gewond. Eerder dan in actie te schieten tegen illegale kap en gemaskerd krapuul, richtte de politie zich tegen de actievoerders. De volgende dag, wanneer een bus met milieuactivisten uit Moskou toekwam, werden velen gearresteerd om elk verder protest te vermijden.

De positie van de beweging werd verzwakt door het contraproductieve optreden van ‘directe actie’ anarchisten die besloten de aanval in te zetten door stenen te gooien naar en graffiti te spuiten op een gebouw van de Khimki stadsadministratie.

Zelfs indien deze laatste groep geen directe band heeft met diegenen die de snelweg bestrijden of met de plaatselijke bewoners, gaven ze de autoriteiten wel een excuus om tot repressie over te gaan. Twee goed gekende anti-fascisten werden gearresteerd en riskeren tot 7 jaar gevangenis. De politiedocumenten zijn duidelijk frauduleus, volgens de politie werden ze opgepakt tijdens de aanval, terwijl een van hen nadien nog een radio-interview gaf. Later werd ook Evgenia Chirikova, leider van de campagne, opgepakt.

Geweldadige wending

Het geweld nam nieuwe proporties aan op zaterdag 7 augustus. Een grote succesvolle betoging in het centrum van Moskou veroordeelde de repressie tegen de activisten die zich tegen de vernietiging van het bos verzetten.

Hoewel de organisatoren van het protest, een coalitie van neoliberale politici en linkse activisten probeerden om het protest ‘niet-politiek’ (b.v. door spandoeken met partijsymbolen te weren) te houden, gingen de betogers niet enkel in tegen het bouwbedrijf maar tegen het volledige beleid van de regering. Bijna twee uur na het einde van het protest, viel een knokploeg van 15 man drie leden van het CWI aan, die met de metro huiswaarts keerden.

Vinci beweert op haar website “duurzame ontwikkeling” te verdedigen en “goede commerciële praktijken” te hanteren en verzekert dat haar bedrijven en onderaannemers sociaal verantwoord zijn. Het beweert eveneens een verantwoorde houding aan te nemen wat klimaatsverandering betreft. Hoewel er geen bewijs is van de betrokkenheid van Vinci in deze geweldpogingen, drong een vertegenwoordiger van het bedrijf er tijdens een meeting met de Russische president Medvedev op aan om met Poetin de zaak te klaren, zodat ze konden beginnen werken. Vinci speelt op zijn zachtst gezegd een verdachte rol door het aangroeiend protest tegen het vernietigen van de groene gordel rond Moskou te negeren en door de massale repressie met arrestaties en geweld door de vingers te zien, allemaal om toch maar aan de bouw te kunnen beginnen. De Directeur van de onderaannemer ‘Teplotekhnik’, verantwoordelijk voor het kappen van de bomen, is A Semchenko, een bisschop in de Baptistische kerk en voormalig adviseur voor religieuze zaken bij Poetin. Alleen al dit voorbeeld illustreert hoe nauw de banden tussen deze multinational en de Russische staat zijn. Een deel van de regeringsgezinde Russische pers beweert zelfs dat er een verband zou zijn tussen A Semchenko en de aanval op de activisten door knokploegen.

Vinci Construction is actief in bijna alle landen en heeft zetels in verschillende steden. Kijk naar de grootste bouwprojecten in de transportsector – de herinrichting van het Victoria Station en de uitbreiding van Docklands light railway, beide in London, en naar spoorwegen, wegen en bruggen doorheen Europa, Latijns- en Noord Amerika of nog de bouw van een nieuw betonnen schild rond Tsjernobyl –Vinci is telkens betrokken. Veel van deze projecten worden opgesomd op Vinci’s site: http://www.vinci-construction.com/vinci-construction.nsf/en/locations.htm

Na de pogingen om het Khimkinskiibos te rooien, de knokploegaanvallen op het kamp, gevolgd door de aanval op CWI leden in Moskou op 7 augustus, roepen we CWI-sympathisanten en andere activisten en militanten op om protestacties te organiseren bij de kantoren en werkplaatsen van Vinci, met de volgende eisen:

Stop de vernietiging van de groene gordel rond Moskou – Vinci moet zich meteen terugtrekken uit het contract om de Moskou – St Petersburg weg te bouwen.

Vinci moet alle commerciële relaties en andere banden met ‘Teplotekhnik’ verbreken.

Vinci moet zich publiekelijk richten tot de Russische en internationale massamedia om het gebruik van banditisme en politierepressie tegen zowel het milieukamp als de CWI leden te veroordelen.

Vinci moet de politie oproepen om een volledig en transparant onderzoek te voeren dat leidt tot de arrestatie van diegenen die zich schuldig maakten aan deze barbaarse aanvallen.

Vinci moet de boeken opendoen over de Moskou St Petersburg snelweg. Er is nood aan een publiek onderzoek geleid door vakbonden, milieubewegingen en ander geïnteresseerden.

Bron :

Rob Jones, CWI, Moskou

take down
the paywall
steun ons nu!