De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

NMBS en Leuven moeten overleggen over oplossing gladheid brug over station

NMBS en Leuven moeten overleggen over oplossing gladheid brug over station

zaterdag 4 december 2021 15:42
Spread the love

“NMBS EN STADSBESTUUR MOETEN OVERLEGGEN OVER STRUCTURELE OPLOSSING VOOR GLADHEID BRUG OVER STATION LEUVEN”(WOUTER FLORIZOONE)
Naar aanleiding van de fietsongevallen donderdagavond op de spiegelgladde brug over het station van Leuven had ik voor Radio 2 Vlaams-Brabant een gesprek met Wouter Florizoone, gemeenteraadslid voor Groen in Leuven. Hij belooft een initiatief om de bevoegde instanties aan te manen een oplossing uit te werken. Dergelijke problemen met fietsers deden zich de afgelopen dagen ook op meerdere andere plaatsen voor zoals op de Tivolibrug over de sporen in Heverlee en een brug ter hoogte van UZ Gasthuisberg…
VRAAG: Als gevolg van het vriesweer waren er de afgelopen dagen verschillende fietsongevallen in het Leuvense. U neemt een politiek initiatief. Wat gaat U precies doen?
WOUTER FLORIZOONE: Samen met collega Dorien Meulenijzer (Vooruit) heb ik een vraag ingediend voor de gemeenteraadscommissie personeel waar ook de werking van de strooidiensten kan besproken worden. We willen vragen hoe bestuur de werking van deze diensten evalueert nu het wegdek de afgelopen dagen regelmatig glad was en er niet steeds tijdig gestrooid werd. Vraag is hoe kan je deze problemen in de toekomst kan verhelpen. Je zou ervoor kunnen zorgen dat er altijd preventief gestrooid wordt, maar je kan ook zoutpakken voorzien zodanig dat passanten zelf gaan strooien. De beste, structurele oplossing op termijn voor die bruggen en andere infrastructuren, waar het dikwijls kouder is dan op de gewone weg, is het aanbrengen van een slijtlaag met daarin een soort granulaat die zorgt voor meer grip op de weg zodat fietsers en voetgangers, die onderweg zijn met een buggy of rolstoel, niet onderuit gaan. Om die manier verminder je significant de kans dat men valt als gevolg van ijzel, regen en dergelijke. Op termijn is dat de beste oplossing, maar in tussentijd denk ik aan meer preventief strooien en het plaatsen van de zoutbakken.
VRAAG: Waarom kan het op die locaties rapper aanvriezen dan elders? Hoe komt dat precies?
WOUTER FLORIZOONE: Op de gewone weg zorgt zelfs op koude dagen de ondergrond voor een zekere opwarming zodat het wegdek minder snel aanvriest. Aan zo’n fiets- of wandelbrug over de sporen of over het water heb je die ondergrond echter niet. Ook de hoogte en de invloed van de wind spelen een belangrijke rol. Hierdoor raken die infrastructuren veel sneller bevroren en treedt sneller gladheid op. In Nederland is men al veel langer bezig om hiervoor structurele oplossingen te voorzien. In ons land hebben we nogal wat werk voor de boeg om die pijnpunten weg te werken.
VRAAG: Vergt hetgeen u voorstelt een zware investering?
WOUTER FLORIZOONE: Dat zijn geen goedkope ingrepen. Het is niet zomaar een tegel of een stuk asfalt aanbrengen. Dat zijn speciale harsen die worden aangebracht. Die vormen een slijtlaag waarin granulaat moeten worden ingebracht. Dat vergt ook onderhoud. Om de zoveel tijd moet dat gecontroleerd worden. Ik denk echter dat het die investering waard is. Op die manier kan je immers voorkomen dat er zovele mensen vallen. Het gaat in de vermelde gevallen in Leuven om infrastructuren waar een massale passage is. Het zijn belangrijke knooppunten voor mensen die de moeite doen om te voet, te fiets of een andere manier zich niet-gemotoriseerd te verplaatsen. Ze liggen ook vaak op passages tussen belangrijke stadsdelen, in het geval van de brug over het station tussen Kessel-Lo en Leuven centrum.
VRAAG: De brug over het station die de verbinding maakt tussen Leuven en Kessel-Lo is infrastructuur van de NMBS.
WOUTER FLORIZOONE: Ik vermoed dat de houten passerelle over het Leuvens station eigendom is van de NMBS. De fietsspiraal tussen de spoorwegbrug en het Martelarenplein daarentegen is van de stad. Het aangewezen dat de stad en de NMBS op dezelfde golflengte zitten en dat ze het volledige traject samen bekijken en ze zo snel mogelijk een structurele oplossing uitwerken.
LUC VANHEERENTALS

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!