De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nieuwsbrief van de McGregor Waldorf School, Zuid-Afrika

Nieuwsbrief van de McGregor Waldorf School, Zuid-Afrika

donderdag 23 december 2010 06:08
Spread the love

Onderstaand artikel is verschenen in de nieuwsbrief van de McGregor Waldorfschool die alles sponsers gemaild krijgen. Deze nieuwsbrief verschijnt zowel in het Engels als in het Nederlands.

Het Reuzen Project – 29 November/3 December

Dominic en Sylvie Van Oosterwyck uit Lier in Belgie waren zo
onder de indruk van de school tijdens een bezoek vorig jaar dat
ze vroegen of ze dit jaar een creatief project met de kinderen
van de lagere school konden komen doen. Het REUZEN
PROJECT was geboren! Het doel was om eenvoudige reuzen
te bouwen met recyclage materiaal om zo de kinderen te leren
recycleren, de ‘materialen een tweede leven te geven op
creatieve wijze’ zoals Dominic het zei en in groep samen te
werken.

Voor vier opeenvolgende dagen werkten de kinderen,
de leerlingen van het eerste middelbaar en enkele volwassenen
een paar uur per dag aan hun reus op de speelkoer. Er was
veel atmosfeer, wanorde, creativiteit, vindingrijkheid, focus,
vreugde, frustratie, spanning, hulp, overal verf…en reuzen die
elke dag groeiden. Uiteindelijk stapten de reuzen door de
straten van McGregor tijdens de Reuzenstoet op Vrijdag 3
December. De kinderen hadden er erg naar uitgezien en de
spanning was dan ook te snijden. Voor de eerste keer toonde
de McGregor Waldorf School op zo’n publieke manier waartoe
de kinderen in staat zijn. Toeschouwers kijken vanuit hun deur
en door ramen nieuwsgierig toe, kinderen stroomden toe om
mee te lopen en de rytmes van de gezongen liederen waren
aanstekelijk. Wat een mooi einde van een produktieve week!

Dank je Dominic en Sylvie voor je bezieling, intiatief en begeleiding.
(www.dewereldmorgen.be/people/mc-gregor-waldorfschool-zuid-afrika)
Lagere School
 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!