De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief 4

woensdag 9 november 2011 12:39
Spread the love

Heeft het Hof Ter Linde nog een toekomst?

In het centrum van Edegem hebben we met Hof Ter Linde (het bos van de baron) een natuurgebied van 50 hectare. Dit sluit aan bij fort V en vormt zo een groene long van 80 hectare. Op de totale oppervlakte van Edegem (865 hectare) is dit een heel belangrijk natuurgebied.

Het kasteeldomein dat sinds 2008 te koop staat, was een belangrijk agendapunt op de gemeenteraad van 9 oktober 2011. De Vlaamse overheid, de provincie en Edegem zijn het eens geworden om Hof
Ter Linde gezamenlijk aan te kopen. Aan de gemeenteraad werd dan ook een goedkeuring tot onteigening gevraagd (en gekregen). Hiermee heeft de gemeente de zekerheid dat ze dit gebied kan verwerven en wordt voorkomen dat privé-investeerders hun wilde plannen zomaar kunnen uitvoeren.

Ook al zijn we met democratiEdegem tevreden over dit initiatief, we blijven op onze hoede.  NV.A die mee in de Edegemse meerderheid zit, stemde immers samen met de oppositiepartijen Edegem Anders (samengesmolten met NV.A), Vlaamse Belang en Onafhankelijk Edegem tegen het voorstel. Door tegen te stemmen, geven ze aan dat ze Hof Ter Linde liever in de handen van privé investeerders zien. Indien deze partijen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 de meerderheid zouden verwerven, zal het voorlopig afgewende plan voor een groot commercieel park terug op de agenda worden geplaatst.

Met democratiEdegem blijven we strijden voor een grote groene long in het centrum van Edegem. Enkel zo kunnen we bouwspeculanten, pretparken en dergelijke vermijden.

Steun ons in onze strijd. Word lid.

Kijk ook op www.democratiedegem.be 

take down
the paywall
steun ons nu!