De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

nieuws is belangerijk

nieuws is belangerijk

vrijdag 5 december 2014 14:20
Spread the love

kijk naar het nieuws of lees het vandaag is er veel gebeurd er worden elke dag kindjes geboren en elke dag mensen stervn en elke dag verjaren er mensen natuurlijk wetn wij niet wie maar jij zelf weet het wel drm elke dag naar het nieuws kijken of luisteren dat is belangerijk

take down
the paywall
steun ons nu!