De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nieuwkomers in 2014 opnieuw stijgend

maandag 17 augustus 2015 16:41
Spread the love

Migratie in 2014
met 59.487 nieuwkomers opnieuw stijgend, 31.740 in het Vlaams, 17.828 in
het Brussels en 9.839 in het Waals gewest. Als iemand eens kon zeggen
hoeveel nieuwkomers per nationaliteit de laatste jaren verblijfsrecht in
België verkregen hebben, dat zou, midden in de vakantie, toch wel
interessant zijn. Er zijn 191 nationaliteiten in België, wie geeft daar
eens een overzicht van. En liefst de evolutie tussen 1999 en 2014, dwz met
de situatie op 01/01/2015. En meteen ook maar de totalen per continent en
subcontinent, en liefst ook nog per gewest, enfin, voor 2014 is al goed.
Wie eerst vraagt is het eerst bediend.

Zodus de nieuwkomers per nationaliteit per jaar vanaf 1999 tot 2014, en
samengeteld voor de gehele periode 1999-2014, zodat zichtbaar wordt hoe
elke nationaliteit gegroeid of geëvolueerd is. En ook voor de
nationaliteiten met een beperkt aantal nieuwkomers, want er moet niet veel
gebeuren of dat worden er vlug meer, zoals bij Syrië. En wat met de
Afrikaanse landen, zeker deze landen die al langer dan vandaag hun zonen
en dochters reglementair uitsturen naar België.

We hebben er zojuist de Tour du Monde opzitten. Voor elke nationaliteit
aanwezig in België is een overzicht opgemaakt dat met één klik alle
antwoorden in beeld brengt op tabletformaat.

De mededeling van Dirk Van den Bulck op 14/08/2015 dat er 10.000 Roemenen
waren bijgekomen in 2014 was de trigger. Geobsedeerd door cijfers wilden
we het juiste aantal weten, 9.904. En meteen ook van de andere 190
nationaliteiten. Omdat we al een overzicht hadden van 1999 tot 2013 en de
AD SEI het materiaal bezorgd had om tot 01/01/2015 het overzicht te
vervolledigen was het een fluitje van een cent om dit voor de
vakantielezers, de migranten, de nieuwkomers, de journalisten en niet in
het minst voor Theo Francken gereed te maken.

Journaal 17/08/2015: Wij komen uit
Syrië, Irak, Somalië…
” Met hoeveel is men
reeds toegekomen de laatste jaren uit alle landen van de wereld, hieronder
het antwoord.
 

Tabel:  Nieuwkomers per nationaliteit 1999-2014, op
basis van AD SEI bronnen. Per nationaliteit, evolutie 1999-2015, in aantal en % en gewest 2014,
met detail voor 191 nationaliteiten, continenten en subcontinenten.
Ook aantal vreemdelingen, evolutie vreemdelingen, Belgwordingen
voor alle nationaliteiten en continenten vindt men in de tabel.

Spreken over migratie zonder up tot date materiaal is nergens voor nodig,
vandaar een datastock die alle nationaliteiten voor iedereen ontsluit met
oa
het overzicht van de nieuwkomers 2010-2014 in volgorde van hun aantal.

Nieuwkomers uit landen in volgorde hoogste aantal 2014
Landen, in volgorde nieuwkomers 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal 2010-2014
 Roemenië 7.612 9.178 9.261 6.937 9.904 42.892
 Polen 7.398 6.808 6.178 4.434 4.075 28.893
 Frankrijk 5.762 5.360 4.322 3.605 3.893 22.942
 Nederland 4.885 3.893 3.760 3.450 3.749 19.737
 Marokko 10.172 8.354 5.095 3.376 3.697 30.694
 Bulgarije 4.312 3.276 3.357 2.748 3.428 17.121
 Spanje 2.995 3.194 3.871 3.390 3.235 16.685
 Syrië 588 321 537 1.634 1.742 4.822
 Portugal 1.240 1.783 2.941 2.572 1.706 10.242
 Afghanistan 1.079 1.214 1.560 1.749 1.659 7.261
 Italie 406 598 902 1.009 1.597 4.512
 Guinee 1.465 1.484 1.188 1.348 1.332 6.817
 Congo (Dem. Rep.) 3.194 2.025 1.426 1.591 1.269 9.505
 Kameroen 1.850 1.473 1.384 970 1.188 6.865
 India 1.188 1.009 771 1.055 966 4.989
 Irak 1.272 1.584 934 441 912 5.143
 China 1.176 853 722 691 661 4.103
 Turkije 3.037 1.961 1.076 709 597 7.380
 Rusland 3.010 1.762 553 200 581 6.106
 Griekenland 145 401 801 597 502 2.446
 Andere
landen
33.060 23.013 14.016 11.835 12.714 94.638
Alle nationaliteiten 95.846 79.544 64.655 54.341 59.407 353.793

Over
deze tabel alleen al kan een BuG gemaakt. Merk de instorting nieuwkomers
uit de oud kolonie Congo DR, de volledige opdroging van de Turkse
immigratie,
de gevoelige vermindering van de Marokkaanse, het beperkt aandeel van
Syrië –
dat zal groeien in 2015, Roemenië dat herneemt na z’n terugval in 2013,
Frankrijk
en Nederland als vaste toppers, Italië, Spanje dat met Portugal opnieuw op
de
proppen komt, Afghanistan en Irak met z’n individuele regularisaties, India
en
China en ook Rusland die wegdeemsteren en Griekenland dat komt
piepen.

In de tabel
Nieuwkomers per nationaliteit 1999-2014 is ook een onderdeel
aanwezig
met het verschil van aantal nieuwkomers tav het vorige jaar. Het geeft aan
in welke
mate ontradingscampagnes effect hebben, of waar de groei plaatsvindt.
Omdat
Oost-Europa nu massaal op de asielboot springt van Syrië en Afrika, is het best
de
evolutie goed in het oog te houden en te zien wat de impact is van voorbij
beleid.

Oost-Europese landen: verschil  nieuwkomers tav vorig jaar

Landen Oost-Europa in volgorde van oplopend verschil tav vorig jaar 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal

 Polen

231

-590

-630

-1.744

-359

-3.092

 Hongarije

-86

1

92

-46

-156

-195

 Slovakije

144

-488

-184

135

-151

-544

 Litouwen

76

14

-3

-128

-58

-99

 Techoslovakije

-6

-70

82

42

-50

-2

 Letland

43

87

-84

-112

-43

-109

 Montenegro

5

305

-271

-2

-19

18

 Estland

102

-63

-4

5

-16

24

 Oekraïne

328

-269

-144

-100

-14

-199

 Belarus

-11

-109

4

-21

-12

-149

 Albanië

12

-456

-145

11

6

-572

 Moldavië

100

-142

-38

-54

11

-123

 Macedonië
(V.J.R.)

578

-497

-354

-329

12

-590

 Slovenië

12

-114

42

-9

15

-54

 Tsjechië

74

-54

-131

-52

25

-138

 Bosnië-Herzegovina

59

-252

-33

-31

27

-230

 Kosovo

1.327

-1.159

-1.122

185

95

-674

 Kroatië

59

-17

23

77

97

239

 Joegoslavië
(FR)/Servië

-426

-678

-448

-152

305

-1.399

 Rusland

261

-1.248

-1.209

-353

381

-2.168

 Bulgarije

1.313

-1.036

81

-609

680

429

 Roemenië

2.270

1.566

83

-2.324

2.967

4.562

 Totaal
Oost-Europa

6.465

-5.269

-4.393

-5.611

3.743

-5.065

Oost-Europa laat België los. Maar nu is de Duitse Binnenlandminister in
paniek,
omdat de helft van de asielvragers in Duitsland Oost-Europeanen zijn die
vooral
komen voor de gewaarborgde inkomsten nu een rechter besliste dat
asielvragers
recht hebben op een equivalent van Hartz IV. Zullen de landen van Europa
zich
akkoord verklaren om het Belgisch model over te nemen, nl voor elke
asielvrager
een onderkomen, eten, sanitaire voorzieningen en (minimale)
gezondheidszorg?
 
1.
Opdracht

Dirk Van den Bulck had
het weer goed gezien: de Roemenen zijn met 10.000 bijgekomen in
2014. De Roemenen met 10.000 bijgekomen, dat moesten we, geobsedeerd door
cijfers, onmiddellijk nagaan, in de pas bezorgde cijfers over het aantal vreemdelingen op 01/01/2015
en de Belgwordingen 2014. Daaruit kan voor elk jaar het aantal bijkomende
vreemdelingen en de evolutie tav een voorgaand jaar afgeleid worden. Een BuG
met een update  van alle nieuwkomers per
nationaliteit van 1999 tot 01/01/2015 lag dan voor de hand. Dat was op een dag geklaard mét 6 grafieken
langs het ondertussen bekende schema van 2 muisklikken, zie tabel
Nieuwkomers per nationaliteit 1999-2014.
En als service aan de lezer, de link naar elk land apart, zie infra.

Intussen is het statement van Dirk Van den Bulck zoals in de papieren
krant van het internet
verdwenen of er niet in opgenomen, het is, nergens te vinden,zie

DM van 14/08/2015
. Vonden de politiek of de media het niet opportuun om
concrete info te geven over de instroom van ‘gewone’ migranten? Of te laten
blijken dat de overheid, en Dirk van den Bulck wél over zeer
gedetailleerde info per nationaliteit beschikt. Wat Van den Bulck
blijkbaar niet mocht gezegd hebben op internet laat npdata natuurlijk niet over z’n kant gaan.

DeWereldMorgen.be

Voor de volledige informatie, lees DM op papier,
link naar
het volledig
krantenartikel
, en best ook de on-line

DM van 14/08/2015
met een ‘gecensureerde’ versie van het artikel,
anders zou je het nooit weten. Ook
in HLN is dit statement on-line niet terug te vinden.

Speciaal ook voor Theo Francken, en voor alle burgers en wetenschappers
die met de vinger aan de pols het aantal nieuwkomers wil kennen in 2014
en de laatste 15 jaar, bieden we deze BuG aan, en niet in het minst voor de migrantengroepen zelf,
wie niet weet met hoeveel men is en bijkomt, zal nooit z’n belang adequaat
kunnen verdedigen.

2. Context: Wachtregister Asiel, Asielvraag, Erkenning vluchtelingen en
regularisatie

De erkenning van vluchtelingen was in 2014 al verdrievoudigd in
vergelijking met 2007 en verdubbelt tav 2010, met dank aan Maggie De
Block, dat mag ook eens gezegd worden. En in 2015 zal het nog eens fors
stijgen volgens de baas van de erkenningen. Ook het wachtregister asiel zal
een fikse groei kennen. En langs asiel, ook de immigratie. Toch in het oog
houden dat bij toekenning van de vluchtelingenstatus, regularisatie en ook
bij de Belgwording, deze maar effectief wordt wanneer de betrokkene met z’n
papieren naar het gemeentehuis gaat. Als er nogal wat erkenningen komen
tegen het einde van een jaar wordt dat maar in de bevolkingsstatistieken
zichtbaar in het daarop volgende jaar.
  

DeWereldMorgen.be

“De
asielopstoot in België is ernstig, maar niet dramatisch én vooral niet
nieuw.” z
o vat Dirk Van den Bulck de toestand samen. Hij is de ideale
persoon om Theo Francken psychologische bijstand te verlenen, samen met
Mark Suykens directeur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
(VVSG) en met Luc Martens, de voorzitter van CD&V-signatuur. In illo
tempore (2000) vingen ze met de steden en gemeenten meer dan de helft van de
asielvragers op. En nu worden ze compleet gepasseerd omdat Francken slaaf
wil blijven van het liberale agenda. Maar het zal omgekeerd uitpakken.

De
publieke sector is niet de sterkste schakel de verdediging tegen de agressieve
commerciële sector en het liberale agenda. Maar een kwade ambtenaar is er
tien waard en dat zal men ook in dit zoeken naar asielplaatsen gewaar
worden. Dat de katholieke sector dé buffer is dat weet men al langer. Wie
niet begrijpt hoe dit komt moet maar eens de abdij in Villers la Ville
bezoeken om te begrijpen waar de katholieken hun vermogen vandaan halen,
dat zij gewetensvol in de zorg voor zieken en gehandicapten geïnvesteerd
hebben. Zorgnet draagt ook zorg voor het financiële vermogen dat door de
kloosters door de eeuwen heen is opgebouwd en zien toe op haar
niet-commerciële maar adequate en zorgzame aanwending. Ook voor de
asielzoekers, samen met de VVSG.


3. Wie is ‘Nieuwkomer’?

Nieuwkomer is elkeen die in 2014 verblijfsrecht verkregen heeft in België, met aftrek
van al degenen die het verloren, dwz door overlijden, emigratie,
ambtelijke schrapping of terug afvoering naar het wachtregister. Het
wachtregister zelf komt hiermee niet in beeld, dat zijn er, volgens de berekening
van npdata, op 01/01/2015 47.118, het laagste peil sinds 1998 toen er
33.496 wachtenden waren, twee jaar voor de asielopstoot van 2000 waar Dirk
van den Bulck ook naar verwijst.

De hier opgevoerde aantallen nieuwkomers zijn gebaseerd op de officiële gegevens en omvatten alle
wegen om verblijfsrecht in België te krijgen:

– immigratie
– erkenning als vluchteling
– collectieve of individuele regularisatie (toegekend door de
staatssecretaris om humanitaire redenen)
– ambtelijke herinschrijving in het jaar of jaren volgend op een
ambtelijke uitschrijving
– geboorten bij vreemdelingen waarbij de baby niet onmiddellijk als Belg
wordt/kan ingeschreven worden
– statistische aanpassing als het een wijziging betreft in de eerste 2
maand tav het voorgaande jaar.

Voor elk van de 191 in België aanwezige nationaliteiten is volgend
overzicht aangemaakt. We geven hier voor al deze nationaliteiten samen de 2 typetabellen die voor elk van de
nationaliteiten beschikbaar is.

4. Totaal
voor alle nationaliteiten

Voor elke nationaliteit kunnen
gelijkaardige tabellen en grafieken gegenereerd worden met 2 muisklikken.

Een tabel met in het 1ste deel het aantal vreemdelingen, de evolutie, de
Belgwordingen en aantal nieuwkomers per jaar. In het 2de deel van de tabel
worden de aantallen jaar na jaar samengeteld.
 

Algemeen totaal

Evolutie per jaar

Jaar

Vreemd.

Evolutie

Belgw.

Nieuwkom.

1999

891.980

5.130

24.119

29.249

2000

897.110

-35.425

61.878

26.453

2001

861.685

-14.951

62.881

47.930

2002

846.734

3.343

46.314

49.657

2003

850.077

10.210

33.633

43.843

2004

860.287

10.575

34.659

45.234

2005

870.862

29.611

31.412

61.023

2006

900.473

31.688

31.790

63.478

2007

932.161

39.287

35.945

75.232

2008

971.448

41.812

37.637

79.449

2009

1.013.260

44.404

32.708

77.112

2010

1.057.664

61.600

34.246

95.846

2011

1.119.264

49.758

29.786

79.544

2012

1.169.022

26.043

38.612

64.655

2013

1.195.065

19.540

34.801

54.341

2014

1.214.605

40.681

18.726

59.407

2015

1.255.286

Algemeen totaal

Samengetelde evolutie

Jaar

Evolutie

Belgw.

Nieuwkom.

1999

5.130

24.119

29.249

2000

-30.295

85.997

55.702

2001

-45.246

148.878

103.632

2002

-41.903

195.192

153.289

2003

-31.693

228.825

197.132

2004

-21.118

263.484

242.366

2005

8.493

294.896

303.389

2006

40.181

326.686

366.867

2007

79.468

362.631

442.099

2008

121.280

400.268

521.548

2009

165.684

432.976

598.660

2010

227.284

467.222

694.506

2011

277.042

497.008

774.050

2012

303.085

535.620

838.705

2013

322.625

570.421

893.046

2014

363.306

589.147

952.453

2015

Op 15
jaar zijn er 952.453 nieuwkomers geweest in België. 363.306 zijn
terug te vinden in de evolutie van het vreemdelingenaantal, 589.147 bij
de Belgwordingen, die dienen bijgeteld bij de vreemdelingenevolutie,
omdat Belg geworden vreemdelingen statistisch verdwijnen.
 
Grafiek 1: Evolutie van het aantal nieuwkomers per jaar
DeWereldMorgen.be

Grafiek 3: Samengetelde evolutie nieuwkomers vanaf 1999 tot eind 2014
DeWereldMorgen.be

De herneming van het aantal nieuwkomers in 2014 is
duidelijk te zien, na een daling die (te fors) begint na 2010. Dat jaar
kenmerkt zich door een extreem hoog aantal herinschrijvingen na ambtelijke
schrapping, hetgeen in de volgende jaren gecorrigeerd werd met een
relatief hoog aantal ambtelijke schrappingen. Maar dan nog is er een
daling, of is het eerder ‘vertraging’ vast te stellen omwille van een
verandering van de toekenningregels voor verblijfsvergunning.

Grafiek 3: Samenstellende elementen van het aantal nieuwkomers per jaar
DeWereldMorgen.be
Grafiek 4: Samenstellende elementen van de samentelling nieuwkomers
DeWereldMorgen.be

 
Deze grafieken zijn van een uitzonderlijke informatieve waarde. Merk dat
de lijn van de nieuwkomers (lichtblauw) gelijk is aan deze van grafiek 1
en 2. Alleen worden 2 bijkomende lijnen getrokken die de informatie dragen
waaraan het aantal nieuwkomers gelijk is: nl het verschil tussen
aantal vreemdelingen op het begin en einde van een jaar aangevuld met het
aantal vreemdelingen dat uit de statistiek verdwenen is wegens
Belgwording. Wie voldoende abstractie- of voorstellingsvermogen heeft kan
in grafiek 3 de lichtblauwe lijn (nieuwkomers) als een samenvoeging van de
donkerblauwe (evolutie vreemdelingen) en de groene lijn (Belgwordingen)
zien. In grafiek 4 zijn deze tendensen minder zichtbaar maar de herneming
van de nieuwkomers in 2014 is zichtbaar ook al is er een vermindering van
het aantal Belgwordingen en een verhoogd aantal vreemdelingen.

5. Ook de
continenten en subcontinenten komen in beeld

Hetzelfde overzicht wordt opgemaakt voor continenten en subcontinenten.
Het overzicht naar continetn ziet er als volgt uit:

Continenten en subcontinenten – Nieuwkomers 2014

Landen

2010 2011 2012 2013 2014 Totaal 

Algemeen totaal

95.846

79.544

64.655

54.341

59.407

353.793

1. Europa

48.323

42.382

38.715

30.905

34.908

195.233

    West-Europa

16.393

15.721

16.447

14.248

14.508

77.317

    Oost-Europa

31.930

26.661

22.268

16.657

20.400

117.916

2. Niet-Europa

47.523

37.162

25.940

23.436

24.499

158.560

    1. Azië

16.610

11.702

8.089

8.435

8.996

53.832

    Turkije

3.037

1.961

1.076

709

597

7.380

    Andere

13.573

9.741

7.013

7.726

8.399

46.452

    2. Afrika

25.954

20.967

13.781

11.477

11.891

84.070

    Noord-Afrika

12.733

10.666

6.588

4.459

4.908

39.354

    Zwart-Afrika

13.221

10.301

7.193

7.018

6.983

44.716

    3. Amerika

3.895

2.572

2.122

1.497

1.428

11.514

    Noord-Amerika

486

192

113

204

119

1.114

    Midden Amerika

511

451

304

252

314

1.832

    Zuid Amerika

2.898

1.929

1.705

1.041

995

8.568

    4. Oceanië

55

58

6

-7

3

115

Onbekend

1.009

1.863

1.942

2.034

2.181

9.029

 
6.
En ook de gewesten, voor 2014

Langs +jes links kan detail geopend of gesloten worden bij continenten
en subcontinenten. We passen dit even toe op de gewesten.

Aantal nieuwkomers 2014 per gewest

Gewesten

Vlaams

Brussels

Waals België

Algemeen totaal

31.740

17.828

9.839

59.584

1. Europa

18.909

12.747

3.264

35.098

    West-Europa

6.934

6.647

927

14.508

    Oost-Europa

11.975

6.100

2.337

20.590

2. Niet-Europa

12.831

5.081

6.575

24.486

    1. Azië

6.059

1.775

1.166

9.000

    2. Afrika

4.762

2.746

4.397

11.905

    3. Amerika

956

108

364

1.428

    4. Oceanië

-5

2

5

2

Onbekend

1.059

450

643

2.151

 
Met percentages voor elk continent en sommige subcontinenten. Toch
opvallend dat 1/4 van de nieuwkomers in het Waals gewest uit Zwart-Afrika
komen, in Brussel komt 71,5% uit een Europees land, in het Vlaams gewest
komt
37,7% uit Oost-Europa.
 

Aantal nieuwkomers 2014 in % per gewest

Gewesten

Vlaams

Brussels

Waals

België

Algemeen totaal

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

1. Europa

59,6%

71,5%

33,2%

58,9%

    West-Europa

21,8%

37,3%

9,4%

24,3%

    Oost-Europa

37,7%

34,2%

23,8%

34,6%

2. Niet-Europa

40,4%

28,5%

66,8%

41,1%

    1. Azië

19,1%

10,0%

11,9%

15,1%

    2. Afrika

15,0%

15,4%

44,7%

20,0%

        Noord-Afrika

6,1%

6,5%

18,4%

8,2%

        Zwart-Afrika

8,9%

8,9%

26,2%

11,7%

    3. Amerika

3,0%

0,6%

3,7%

2,4%

    4. Oceanië

0,0%

0,0%

0,1%

0,0%

Onbekend

3,3%

2,5%

6,5%

3,6%

Uit de tabel met % per gewest blijkt dat Brussel nog altijd goed is voor
29,9% van nieuwkomers in België, het Vlaams gewest voor 53,3% en het Waals
gewest maar voor 16,5% in 2014. Dat verdubbelt waar het zwart-Afrika
betreft, maar zakt tot de helft voor West-Europeanen. De Aziaten spreiden
hun bedje voor 2/3 in het Vlaams gewest.
  

Aantal nieuwkomers 2014 in % voor elk gewest

Gewesten

Vlaams

Brussels

Waals

België

Algemeen totaal

53,3%

29,9%

16,5%

100,0%

1. Europa

53,9%

36,3%

9,3%

100,0%

    West-Europa

47,8%

45,8%

6,4%

100,0%

    Oost-Europa

58,2%

29,6%

11,4%

100,0%

2. Niet-Europa

52,4%

20,8%

26,9%

100,0%

    1. Azië

67,3%

19,7%

13,0%

100,0%

    2. Afrika

40,0%

23,1%

36,9%

100,0%

        Noord-Afrika

39,6%

23,5%

37,0%

100,0%

        Zwart-Afrika

40,3%

22,8%

36,9%

100,0%

    3. Amerika

66,9%

7,6%

25,5%

100,0%

    4. Oceanië

Onbekend

49,2%

20,9%

29,9%

100,0%

Elke tabel, elke grafiek, elke nationaliteit, elk gewest, elk continent
geeft haar eigen uitzicht aan migratie. Wie geïnteresseerd is om deze
datastock verder te ontwikkelen of te bespreken, of hierover in gesprek te
treden is welkom. Zullen de administraties dit in goede orde overnemen.
Zijn er assistenten, onderzoekers of professoren geneigd om deze
thematiek, die in de toekomst gebeiteld zit, als studiegebied verder te
ontwikkelen.
  
7.
De 191 nationaliteiten en continenten in een blik
(en niet ‘blink’ zoals de Brusselse promotieaffiche)

In de tabel
Nieuwkomers per nationaliteit 1999-2014 kan men met de keuze van een
land en het kopiëren van de rij, en het plakken op rij 2 van grafiek alle
tabellen en grafieken zelf genereren. Maar voor velen is dat een stap te
ver, vandaar dat we langs één klik voor alle landen de fiche toegankelijk
maken in een format dat bruikbaar is voor tablets. Langs pijltje terug om naar DWM terug te keren..

Nieuwkomers 01/01/1999-2015 in België per (sub)continent

Totaal        

Europa       


Niet-Europa

Europa

Azië

Afrika

Amerika

West-Europa

Turkije

Noord-Afrika

Noord-Amerika

Oost-Europa

Andere Azië

Zwart-Afrika

Midden-Amerika

Zuid-Amerika

Oceanië


Alfabetisch landenklassement Nieuwkomers 01/01/1999-2015

Code

Landen

Code

Landen

Code

Landen

380

Afars en Issas

414

Honduras

283

Palestina

251

Afghanistan

115

Hongarije

418

Panama

101

Albanië

234

Hong-Kong

619

Papoea-Nieuw-G

351

Algerije

116

Ierland

517

Paraguay

102

Andorra

117

Ijsland

518

Peru

341

Angola

207

India

139

Polen

424

Antillen
GB

208

Indonesië

123

Portugal

511

Argentinië

254

Irak

267

Qatar

249

Armenië

255

Iran

428

Repu.Sint Lucie

611

Australië

256

Israël

124

Roemenië

250

Azerbeidzjan

128

Italië

145

Rusland

425

Bahamas

309

Ivoorkust

327

Ruanda

268

Bahrein

415

Jamaica

623

Salomon

237

Bangladesh

209

Japan

125

San Marino

423

Barbados

270

Jemen

346

Sao Tomé/Prince

142

Belarus

132

Joegoslavie (Serv)

252

Saudi-Arabië

430

Belize

257

Jordanië

320

Senegal

310

Benin

339

Kaapverdië

152

Servië, zie Joeg.

223


Bhutan

304

Kameroen

169

Zie Joego/Monten.

512

Bolivia

225

Kazachstan

342

Seychellen

149

Bosnië-Herzeg.

336

Kenia

328

Sierra Leone

302

Botswana

226

Kirgistan

205

Singapore

513

Brazilië

264

Koeweit

431

Sint-Kitts/Nevis

224

Brunei

153

Kosovo

429

Sint-Vincent

106

Bulgarije

146

Kroatië

141

Slovakije

308

Burkina Faso

210

Laos

147

Slovenië

303

Burundi

301

Lesotho

356

Soedan

382

Cabinda

135

Letland

329

Somalië

211

Cambodja

258

Libanon

109

Spanje

401

Canada

318

Liberia

203

Sri Lanka

305

Centraal-Afrik. R.

353

Libië

522

Suriname

514

Chili

118

Liechtenstein

347

Swaziland

218

China

137

Litouwen

261

Syrië

515

Colombia

113

Luxemburg

228

Tadzjikistan

343

Comoren

148

Macedonië

204

Taiwan

306

Congo (DR)

324

Madagaskar

332

Tanzania

307

Congo (Rep.)

358

Malawi

171

Tsjechoslovakije

411

Costa Rica

222

Maldiven

235

Thaïland

412

Cuba

212

Maleisië

215

Timor-Leste

107

Cyprus

319

Mali

334

Togo

108

Denemarken

119

Malta

616

Tonga

345

Djibouti

354

Marokko

422

Trinidad en Tob.

427

Dominica

698

Marshall

333

Tsjaad

420

Dominic. Republ.

355

Mauritanië

140

Tsjechië

103

Duitsland

317

Mauritius

357

Tunesië

516

Ecuador

416

Mexico

262

Turkije

352

Egypte

144

Moldavië

229

Turkmenistan

421

El Salvador

120

Monaco

621

Tuvalu

337

Equat.-Guinea

221

Mongolië

323

Uganda

349

Eritrea

151

Montenegro

519

Uruguay

136

Estland

340

Mozambique

699

Vanuatu

311

Ethiopië

201

Myanmar

520

Venezuela

617

Fiji

384

Namibië

112

Verenigd Koninkr.

214

Filipijnen

697

Nauru

260

Ver. Arab. Emirt.

110

Finland

129

Nederland

402


Ver. Staten Amer.

111

Frankrijk

213

Nepal

220

Vietnam

312

Gabon

417

Nicaragua

700

Onb. zie Onbek.

313

Gambia

613

Nieuw-Zeeland

614

West-Samoa

253

Georgie

321

Niger

335

Zambia

314

Ghana

322

Nigeria

344

Zimbabwe

622

Gilbert Eilanden

219

Noord-Korea

325

Zuid-Afrika

426

Grenada

121

Noorwegen

206

Zuid-Korea

114

Griekenland

143

Oekraïne

126

Zweden

413

Guatemala

227

Oezbekistan

127

Zwitserland

315

Guinee

266

Oman

338

Guinee-Bissau

999

Onbekend

521

Guyana

105

Oostenrijk

419

Haïti

259

Pakistan

  
8.
Nieuwkomers vanuit enkele landen nader bekeken.

Voor enkele landen geven we een korte commentaar, vooral voortgaand op de
lijn van de jaarlijkse nieuwkomers. Voor de andere en meer technische
gegevens en tabellen zie het landenschema.
 


Afghaanse nieuwkomers
DeWereldMorgen.be
Nieuwkomers langs vluchtelingenstatus en individuele regularisatie

Albanese nieuwkomers
DeWereldMorgen.be
De 100.000 die hun valiezen al
gepakt hadden zijn niet gekomen. 

Algerijnse nieuwkomers
DeWereldMorgen.be
Na een piek in 2010 is hun instroom tot meer dan 1/3
teruggevallen, dat
ligt
in de lijn van andere Noord-Afrikaanse nieuwkomers. Ligt dit
vooral aan de verlenging van de refertetermijnen, als die voldaan zijn
zal allicht een
nieuwe
reglementaire instroom gebeuren, het keerpunt is zo te zien al
bereikt.

 Armeense nieuwkomers
DeWereldMorgen.be
De meest opvallende daling, van meer dan 2.000 in 2010 tot 0.
Waren de
Armeniërs vooral gespecialiseerd in de erkenning om medische
redenen,
of wie kan hier een licht over doen schijnen. Is De Block naar
Armenië afgereisd en heeft ze daar, als oefening, de gezondheidszorg op
punt
gesteld?

Boliviaanse nieuwkomers
DeWereldMorgen.be
Ook als is de Zuid-Amerikaanse immigratie beperkt, van Bolivia is ze
herleid tot 0.

Braziliaanse nieuwkomers
DeWereldMorgen.be
De Braziliaanse carrousel is vertraagd, opvallend is het zeer beperkt
aantal Belgwordingen, wat is het huidig gebruik van hervestigingspremies?

Bulgaarse nieuwkomers
DeWereldMorgen.be
Tegen de tendens in blijven Bulgaren op een hoog niveau België
binnenkomen. Als zelfstandige? Waarom heeft de administratie/politiek
niet vroeger ingegrepen op het lachwekkende statuut van zelfstandige
arbeiders?

Burundese nieuwkomers
DeWereldMorgen.be
Van het Belgisch protectoraatgebied valt het aantal nieuwkomers op 0,
anders dan Frankrijk en Nederland met hun oude koloniën
 
Chinese nieuwkomersDeWereldMorgen.be
Immigratie als een Chinees dak, langs rechts minder aflopend dan
dat van andere landen. Door de jaren heen tikt het aan tot +12.000
DeWereldMorgen.be

Congolese (DR) nieuwkomers
DeWereldMorgen.be
Na een piek in 2001 en een piekje in 2010 zakt men tot 1/3 van 2001, bizar
voor
een oud kolonie waarvoor men altijd de grenzen gesloten gehouden heeft.
 
Samengetelde evolutie Deense nieuwkomers
DeWereldMorgen.be
Denen ‘ontvluchten’ België meer en meer, de vluchtelingen achterna?
 
Duitse nieuwkomers
DeWereldMorgen.be
Duitsland roept haar inwoners terug. Niet alleen de vluchtelingen
en de Oost-Europeanen komen, het is er alle hens aan dak om het
alsmaar groeiend verlies op de generatiewissel mee op te vangen.
 
Filippijnse nieuwkomers
DeWereldMorgen.be
De Filippijnse nieuwkomers zorgen voor 2 pieken en na de daling
in 2012 en 2013 wordt opnieuw aangeknoopt met een stijging

Franse nieuwkomers
DeWereldMorgen.be
Frankrijk stuurt z’n zonen nog altijd naar belastingslagere zones uit.
 
Ghanese nieuwkomers
DeWereldMorgen.be
Ghana nog altijd een land dat al jaren
goed is voor veel nieuwkomers
 samen met een aantal andere landen uit Zwart-Afrika
 
Griekse nieuwkomers
DeWereldMorgen.be
De grafiek toont duidelijk de uitstroom uit België tot 2009, met daarna
instroom.
Maar die zal niet duren omdat Griekenland zoals Duitsland trouwens staat
voor een alsmaar groeiend tekort op de generatiewissel.
 
DeWereldMorgen.be
Pas in 2012 werd het negatief immigratie-saldo van Grieken doorbroken.

Guineese nieuwkomers
DeWereldMorgen.be
Naast Ghana,  Kameroen en Nigeria zorgt ook Guinee voor een constant
hoge en recente instroom van nieuwkomers uit Zwart Afrika
 
Hongarije
DeWereldMorgen.be
Sinds de opstand in 1954 – we hebben nog voedselpaketten ingezameld
 voor de spekpater – zijn de Hongaren thuis in België, maar zonder evenwel
Belg te worden, en ook Hongarije zal in nood komen wat arbeidsaanbod
betreft; de muur kan dan dienen om de Hongaren binnen te houden.
 
Israëlische nieuwkomers
DeWereldMorgen.be
In 2013 was er al een negatief migratiesaldo van -35 Israëli, in 2014,
jaar van de aanslag in het Joods museum in Brussel,  -21 Israëli. De
laatste
15 jaar zijn er een kleine duizend Israëli naar België geïmmigreerd
DeWereldMorgen.be
 
Italiaanse nieuwkomers
DeWereldMorgen.be
Tot 2008 was het migratiesaldo van Italianen in België negatief, -1.400
in 2004, in 2014, tien jaar later was het +1.500. Gecumuleerd vertoont het
nog altijd een fors negatief saldo van -10.000.
DeWereldMorgen.be
 
Kroatische nieuwkomers
DeWereldMorgen.be
Volledig tegen de ‘trend’ in schieten de nieuwkomers van Kroatië voor het
2de jaar de hoogte in. Een nieuwe trend voor Oost-Europa?

Libanese nieuwkomers
 DeWereldMorgen.be
Niet alleen Dyab Abou Jahjah komt van Libanon naar België. Vanaf 2013
wordt
 de negatieve trend doorbroken en stijgt het aantal nieuwkomers naar 171.
 
Marokkaanse nieuwkomers
DeWereldMorgen.be
Na een (kunstmatige) top omwille van ambtelijke
herinschrijving, een
continue daling tot 1/3 van 2010, met een herneming in 2014, als
effectieve herneming, omdat de ‘structurele’ maatregelen uitgewerkt
zijn?

Nederlandse nieuwkomers
DeWereldMorgen.be
Nederlandse immigratie handhaaft zich op een hoog niveau na dip in 2009
 
Noord-Koreaanse nieuwkomers
DeWereldMorgen.be
Op 15 jaar 64 Noord-Koreaanse nieuwkomers in België en 8 Belgwordingen

 Palestijnse nieuwkomers
DeWereldMorgen.be
De Palestijnse autoriteit wordt door de Belgische statistische diensten
als een aparte ‘staatkundige’ eenheid gezien, met de laatste 15 jaar
meer dan 700 Palestijnse inwijkelingen, zie hieronder de cumul.
DeWereldMorgen.be

 Poolse nieuwkomers
DeWereldMorgen.be
Wegens geen Belgwording lopen Poolse nieuwkomers gelijk met de evolutie
van de Poolse vreemdelingen, de laatste jaren in aflopende zin.

Roemeense nieuwkomers
DeWereldMorgen.be
Na een kleine dip in 2013 op volle kracht in 2014, de Roemeense
nieuwkomers,
9.904 in totaal, Dirk Van den Bulck van het CGVS sprak over 10.000 in DM
en HLN
 van 16/08/2015, in de papieren krant toch, in de webversie werd het
geschrapt.
 
Russische nieuwkomers
DeWereldMorgen.be
De Russen komen niet meer, het waren allicht voor een goed deel Tsjetsjenen,
Na een piek in 2005 en 2010 is hen allicht hetzelfde lot beschoren als
Armeniërs.

Ruandese nieuwkomers
DeWereldMorgen.be
Na die van Congo DR en Burundi stuikt de immigratie van dit Belgische
protectoraat ineen. Is het de ‘structurele’  verschuiving van
leeftijd en
de beperking op gezinshereniging die de oud-kolonie, meer dan andere
nationaliteiten treft, terwijl het enkel een herstel betreft van wat
men in het verleden volledig nagelaten heeft?
 
 Spaanse nieuwkomers
DeWereldMorgen.be
Tot 2006 was Spanje een immigratieland dat aan miljoenen een
2de thuis bezorgd heeft. En dan werden de grenzen in feite gesloten
en werd het weer een emigratieland, ondermeer naar België,
met een goed aantal Marokkaanse Spanjaarden zoals blijkt uit een
HIVA studie en gegevens van de Spaanse bevolkingsdienst.
Van een negatief migratiesaldo ging Spanje in België tot een positief:
DeWereldMorgen.be

Surinaamse nieuwkomers
DeWereldMorgen.be
De Surinaamse immigratie is van zeer recente datum, is fors en
ook de laatste jaren bestendig, ongewoon dus. Het gaat dan niet om
Surinaamse Nederlanders, maar om Surinaamse vreemdelingen die
het misschien in Nederland niet meer om te doen vonden?

Syrische nieuwkomers
DeWereldMorgen.be
Statistieken zijn voor elke nationaliteit  ijkpunten voor de
toekomst. Ook voor
Syrië dat met 321 nieuwkomers in 2011 meer dan vervijfvoudigd in 2014.

Tadziekse nieuwkomers
DeWereldMorgen.be
Ook al zijn ze met niet veel, elke nationaliteit die aanwezig is in België
heeft op een gegeven moment verblijfsrecht gekregen, is zelfs Belg
geworden. Wie heeft een Tadzjiek als buur, niet veel wellicht?

Turkse nieuwkomers
DeWereldMorgen.be
Vele Turkse nieuwkomers waren in het verleden Koerden. Met de
vredesbesprekingen tussen PKK en Turkije, de economische ontwikkeling in
Turkije
en de restricties op gezinshereniging is de Turkse immigratie naar
België
quasi volledig opgedroogd. Maar het zou allicht kunnen keren.
 
Voor elk land is over elke tabel of grafiek
iets interessants te zeggen. Maar wie de wereld wat volgt kan zelf z’n
eigen commentaar bedenken of er inspiratie in opdoen om met een ander oog
en een open(er) geest naar de wereld en hoe ze gecondenseerd in België
aanwezig is te kijken.

9. Wie z’n geschiedenis en z’n aantal kent is beter uitgerust voor de
toekomst

Zeker voor de inwoners van België met migratieachtergrond kunnen deze
gegevens van belang zijn. En wie (nog) meer wilt weten over de
cijfergeschiedenis achter elke nationaliteit dan kan daar langs een mail
gerust naar vragen.
 
Jan Hertogen, socioloog  

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!