De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nieuwjaarswensen aan De Munt en de KVS

Nieuwjaarswensen aan De Munt en de KVS

vrijdag 24 december 2021 12:25
Spread the love

Dag Peter,

Dag Michael,

Alle begrip voor uw reacties tegen de COVID19 maatregelen in functie van uw werknemers en van uw publiek, mezelf inbegrepen.

Maar wel binnen de juiste context:
Als de federale regering vandaag maatregelen neemt, kaderen die in wetenschappelijke adviezen én in een grote onzekerheid over de onvermijdelijk geworden nieuwe dreiging die uitgaat van een slim virus. Al die maatregelen moeten tot doel hebben die dreiging te milderen want een oplossing is er niet. Meer zelfs, als de maatregelen werken ondervinden we hun nut niet aan den lijve. Wat uiteindelijk de bedoeling is toch?

Kritiek kan enkel geuit worden in een context waarin vooraf aangegeven wordt dat een regering die preventief optreedt te verkiezen is boven een regering die enkel handelt als de problemen realiteit zijn geworden. Kritiek houdt ook rekening  met de onzekerheid van de situatie en met de uitgesproken wil om het opleggen van een jojo-beleid te vermijden  waartoe journalisten en sommige politiekers zich vaak laten verleiden zonder de verantwoordelijkheid en de gevolgen ervan te moeten dragen.
In deze moeilijke periode is het erg vast te stellen dat er zo weinig aandacht gaat naar een strategie tegen het virus. Men heeft het liever over de details van maatregelen die onvermijdelijk arbitraire lijnen trekken en men focust liever op ontevredenheid in plaats van het beste antwoord op de dreiging en op de jarenlange, telkens hernieuwde druk op de mensen in de gezondheidszorg. Dat zijn de helden vandaag, niet wie zich als rebel without a cause opstelt of wie leuk bedoelde subversieve activiteiten tijdens een virulente pandemie ontwikkelt.

Deze nuance doet niets af aan uw geuite emoties die worden doorgetrokken tot de essentiële rol van vernieuwing in een samenleving, maar ze komt wel de geloofwaardigheid ervan ten goede. Ook, of vooral in kritiek hebben we allemaal de plicht om zorgvuldig te denken en te handelen. De kunstscène kan daarin een voortrekkersrol opnemen, in goede en in kwade dagen.
Hans Bourlon geeft een goed voorbeeld in deze.

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!