De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nieuwjaar 2016/Brief aan de Vries en Verburg, bouwer gezinsgevangenis Kamp Zeist

Nieuwjaar 2016/Brief aan de Vries en Verburg, bouwer gezinsgevangenis Kamp Zeist

maandag 4 januari 2016 16:31
Spread the love

NIEUWJAAR 2016/BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG/OPROEP TOTSTOP BOUW GEZINSGEVANGENIS KAMP ZEIST

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/nieuwjaar-2016brief-aan-de-vries-en-verburgoproep-tot-stop-bouw-gezinsgevangenis-kamp-zeist/

AANDE VRIES EN VERBURGOnderdeel van de Burgland GroepOnderwerp:Oproep tot stop bouw gesloten gezinslocatiesReden:Uw medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen,dood en ellende. 
  Geacht Bestuur,
U bent het Nieuwe Jaar, 2016, niet goed begonnen, doorerin te persisteren, door te gaan met de bouw van de zogenaamde”Gesloten Gezinsvoorzieningen” op het terrein van Kamp Zeist.Een euphemisme voor een ”gezinsgevangenis”Dit ondanks talloze acties tegen uw bouwactiviteiten, zoals eendemonstratie, blokkade van het bouwverkeer,  dakbezetting, een digitale actie ter gelegenheid van de Dag van de Mensenrechten [10 december] [1] en talloze brieven, waaronder die van ondergetekende [2]Mijn laatste brief dateerde van 23 december, twee dagen voor Kerstmis [3], om nogmaals een beroep op u te doen, vooral gezien het christelijke imago, dat u zich, mijns inziens ten onrechte, aanmeet. [4]Zie de gehele tekst van de brief op 23 december, geheel onderin.Alles zonder enig resultaat, want u gaat gewoon door met uw hand en spandiensten aan het deportatiebeleid van deNederlandse Overheid.

TEN OVERVLOEDE: GESLOTEN GEZINSLOCATIES/GEZINSGEVANGENISSEN  U bouwt ”gesloten gezinslocaties”, waarin verblijvenvluchtelingengezinnen zonder verblijfspapieren,in afwachting van hun [snelle] uitzetting naar hun land vanherkomst. [5]Een vrije situatie is dit natuurlijk allerminst, ondanks eenOverheids propagandafimpje, waarin wordt gesuggereerddat kinderen niet meer worden opgesloten, omdat ze de gebouwenin en uit kunnen lopen. [6]De gebouwen wel ja, maar het terrein niet, dat wordt omgevendooreen hoge muur, schrikdraad en camera’s. [7] Met andere woorden:Een gevangenis , al is die dan belichaamddoor aardige ”huisjes”  En daar werkt u aan mee. Ik zal u, nogmaals,  een inkijkje geven in het leven in zo’n geslotengezinslocatie, die door de Overheid ”kindvriendelijk”genoemd wordt. [8]  Ik laat aan het woord Mary, een bewoonster: ”Jullie normale dag begint met opstaan, normaal aankleden, ontbijten en naar school of naar je werk gaan.Maar heb je een idee hoe dat gaat in een gezinslocatie? Weet je dat een ochtend daar begint met de wekker rond 5 uur? Dat mensen niet kunnen slapen omdat ze bang zijn dat het de volgende dag hun buurt is om opgepakt te worden?
Ze slapen in hun kleren voor het geval dat zij het volgende slachtoffer zijn van de razzia.”…..……”Elke ochtend wordt er in een van de gezinslocaties in Nederland een razzia gepleegd. Gezinnen worden gedwongen mee te werken met de politie. Ze worden meegenomen naar de gevangenis in Zeist. Een plek met allemaal prikkeldraad er omheen en waar mensen niet uit mogen komen tot de geplande dag van de uitzetting. ‘ [9] Het is duidelijk, dat op zo’n manier psychische schade wordtaangebracht aan volwassenen en kinderen. Maar het ergste is nog, dat het doel van deze gezinsgevangenissenis, deportatie [want dat is het] naar dezelfde oorlog, vervolging,onzekerheid waarvoor deze mensen gevlucht zijn!
U bent middels allerlei acties zoals een demonstratie,blokkade van het bouwverkeer,  dakbezetting, een digitale actie en talloze brieven,waaronder die van ondergetekende [10], opgeroepen,niet meer mee te werken aan de heilloze opsluiting,met in zijn verlengde deportaties, van vluchtelingen. Toch gaat u door op de ingeslagen weg.Ik vind dat een grote schande, zeker vooreen bedrijf, dat weliswaar vanuit zelfverklaardechristelijke principes in Afrika projecten leidt [11],maar in Nederland meewerkt aan de schendingvan de rechten van vluchtelingen.Daarin bent u hypocriet. Daarmee bent u medeplichtig aan vervolging, dood enellende.
Mijn dringende oproep:STOP DE BOUW VAN GEZINSGEVANGENIS KAMPZEIST, MET IN ZIJN VERLENGDE DEPORTATIESNAAR OORLOG, DOOD EN ELLENDE! Gaat u toch door op de ingeslagen weg, zult u daarvoorverantwoording moeten afleggen, als medeplichtigeaan schending van de meest elementaire beschavingsregels,het recht op veiligheid en bescherming.
Ik wens u van harte toe, dat u in dit Nieuwe Jaar totinkeer komt.Anders zult u zich moeten verantwoorden.
Vriendelijke groetenAstrid Essed Amsterdam 
NOTEN

[1]

WWW.AAGU.NLLAWAAIDEMO BIJ GEZINGSGEVANGENISBOUWER DE VRIESEN VERBURG
   http://aagu.nl/2015/demo-De_Vries_Verburg.html
      INDYMEDIA.NLBLOKKADE KAMP ZEIST LEGDE BOUW GEZINGSGEVANGENIS EENDAG STIL
    https://www.indymedia.nl/node/30728
  INDYMEDIA.NLBEZETTING DAK BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURGIN PROTEST TEGEN BOUW GEZINSGEVANGENIS
  https://www.indymedia.nl/node/31038
     ONLINE ACTIE TEGEN BOUWER VAN VLUCHTELINGENGEZINSGEVANGENISDE VRIES EN VERBURG
  http://www.aagu.nl/2015/online-actie-gezinsgevangenis-kampzeist.html

[2]

EERDERE BRIEVEN AAN DE VRIES EN VERBURG  INTERNATIONALE DAG VAN DE MENSENRECHTEN/BRIEFAAN DE VRIES EN VERBURG OVER BOUW VAN GESLOTENGEZINSLOCATIESASTRID ESSED10 DECEMBER 2015

http://astridessed.weebly.com/blog/internationale-dag-van-de-mensenrechtenbrief-aan-de-vries-en-verburg-over-bouw-gesloten-gezinslocaties

   http://www.astridessed.nl/internationale-dag-van-de-mensenrechtenbrief-aan-de-vries-en-verburg-over-bouw-gesloten-gezinslocaties/
    BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG OVER DE BOUWVAN GESLOTEN GEZINSLOCATIES OP KAMP ZEISTASTRID ESSED17 SEPTEMBER 2015
http://astridessed.weebly.com/blog/brief-aan-de-vries-en-verburg-over-bouw-van-gesloten-gezinslocaties-op-kamp-zeist

    http://www.astridessed.nl/brief-aan-de-vries-en-verburg-over-de-bouw-van-gesloten-gezinslocaties-op-kamp-zeist/
     GESLOTEN GEZINSLOCATIES KAMP ZEIST/BRIEF AAN B. STUIJ/PLANONTWIKKELAAR DE VRIES EN VERBURG28 AUGUSTUS 2015

http://astridessed.weebly.com/blog/gesloten-gezinslocaties-kamp-zeistbrief-aan-b-stuijplanontwikkelaar-de-vries-en-verburg

    http://www.astridessed.nl/gesloten-gezinslocaties-kamp-zeistbrief-aan-b-stuijplanontwikkelaar-de-vries-en-verburg/

[3]

KERSTMIS 2015/BRIEF AAN BOUWBEDRIJF DE VRIES ENVERBURG, MEDEPLICHTIGE AAN DEPORTATIESASTRID ESSED23 DECEMBER 2015

http://astridessed.weebly.com/blog/kerstmis-2015brief-aan-bouwbedrijf-de-vries-en-verburg-medeplichtige-aan-deportaties-vluchtelingen

http://www.astridessed.nl/kerstmis-2015brief-aan-bouwbedrijf-de-vries-en-verburg-medeplichtige-aan-deportaties/

[4]


”Ten grondslag aan de visie en missie van de Foundation Burgland Charitas ligt de Bijbelse opdracht ‘draag elkaars lasten’.
BURGLAND CHARITAS
VISIE EN MISSIE
 
 
http://www.burglandcharitas. nl/wie-zijn-wij/visie-en- missie

INTERNATIONALE DAG VAN DE MENSENRECHTEN/BRIEFAAN DE VRIES EN VERBURG OVER BOUW VAN GESLOTENGEZINSLOCATIESASTRID ESSED10 DECEMBER 2015

http://astridessed.weebly.com/blog/internationale-dag-van-de-mensenrechtenbrief-aan-de-vries-en-verburg-over-bouw-gesloten-gezinslocaties

”Een arm gezin komt aan in een stad, in vervlogen tijden.De vrouw moet bevallen, er is geen plaats in de herberg,dus krijgt ze haar Kind in een stal.Het Kind, Wiens Geboorte wordt gevierd en herdachtmet Kerstmis.Daags later is dit gezin op de vlucht, omdat de koninghet Kind dreigt te doden. Na een verblijf in Egypte keren ze terug, als de koning dood is. In deze tijd, in andere omstandigheden, zou het gevaar, waarinhet Gezin blootstond, niet geloofd zijn en waren zij teruggestuurdnaar gevaar en ellende.Met fatale gevolgen.Na te hebben verbleven in bewoningen, die door liedenals u waren gebouwd.”
KERSTMIS 2015/BRIEF AAN BOUWBEDRIJF DE VRIES ENVERBURG, MEDEPLICHTIGE AAN DEPORTATIESASTRID ESSED23 DECEMBER 2015
http://www.astridessed.nl/kerstmis-2015brief-aan-bouwbedrijf-de-vries-en-verburg-medeplichtige-aan-deportaties/

http://astridessed.weebly.com/blog/kerstmis-2015brief-aan-bouwbedrijf-de-vries-en-verburg-medeplichtige-aan-deportaties-vluchtelingen

[5]

RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
        http://www.rijksoverheid.nl/ nieuws/2014/10/02/tijdelijke- kindvriendelijke- gezinsvoorziening-geopend.html

[6]

SCHRIKDRAAD EN BEWEGINGSDETECTIE ROND ”KINDVRIENDELIJKE”VLUCHTELINGENGEVANGENIS KAMP ZEIST
   http://aagu.nl/2015/ Schrikdraad-bewegingsdetectie- kindvriendelijk.html

[7]

TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
        http://www.rijksoverheid.nl/ nieuws/2014/10/02/tijdelijke- kindvriendelijke- gezinsvoorziening-geopend.html

[8]

TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
        http://www.rijksoverheid.nl/ nieuws/2014/10/02/tijdelijke- kindvriendelijke- gezinsvoorziening-geopend.html

[9]

21 NOVEMBER 2015/SPEECH OVER LEVEN IN EEN GEZINSLOCATIE
  http://aagu.nl/2015/speech-over-het-leven-in-een-gezinslocatie.html

[10]

WWW.AAGU.NLLAWAAIDEMO BIJ GEZINGSGEVANGENISBOUWER DE VRIESEN VERBURG   http://aagu.nl/2015/demo-De_Vries_Verburg.html      INDYMEDIA.NLBLOKKADE KAMP ZEIST LEGDE BOUW GEZINGSGEVANGENIS EENDAG STIL    https://www.indymedia.nl/node/30728  INDYMEDIA.NLBEZETTING DAK BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURGIN PROTEST TEGEN BOUW GEZINSGEVANGENIS  https://www.indymedia.nl/node/31038     ONLINE ACTIE TEGEN BOUWER VAN VLUCHTELINGENGEZINSGEVANGENISDE VRIES EN VERBURG  http://www.aagu.nl/2015/online-actie-gezinsgevangenis-kampzeist.html
  EERDERE BRIEVEN AAN DE VRIES EN VERBURG

KERSTMIS 2015/BRIEF AAN BOUWBEDRIJF DE VRIES ENVERBURG, MEDEPLICHTIGE AAN DEPORTATIESASTRID ESSED23 DECEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/kerstmis-2015brief-aan-bouwbedrijf-de-vries-en-verburg-medeplichtige-aan-deportaties/

  INTERNATIONALE DAG VAN DE MENSENRECHTEN/BRIEFAAN DE VRIES EN VERBURG OVER BOUW VAN GESLOTENGEZINSLOCATIESASTRID ESSED10 DECEMBER 2015
   http://www.astridessed.nl/internationale-dag-van-de-mensenrechtenbrief-aan-de-vries-en-verburg-over-bouw-gesloten-gezinslocaties/
    BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG OVER DE BOUWVAN GESLOTEN GEZINSLOCATIES OP KAMP ZEISTASTRID ESSED17 SEPTEMBER 2015
    http://www.astridessed.nl/brief-aan-de-vries-en-verburg-over-de-bouw-van-gesloten-gezinslocaties-op-kamp-zeist/
     GESLOTEN GEZINSLOCATIES KAMP ZEIST/BRIEF AAN B. STUIJ/PLANONTWIKKELAAR DE VRIES EN VERBURG28 AUGUSTUS 2015
    http://www.astridessed.nl/gesloten-gezinslocaties-kamp-zeistbrief-aan-b-stuijplanontwikkelaar-de-vries-en-verburg/

[11]

De Vries en Verburg is onderdeel van de Burgland Groep ”Ten grondslag aan de visie en missie van de Foundation Burgland Charitas ligt de Bijbelse opdracht ‘draag elkaars lasten’. BURGLAND CHARITASVISIE EN MISSIE
    http://www.burglandcharitas. nl/wie-zijn-wij/visie-en- missie

TEKST BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG OP 23 DECEMBER 2015

Astrid Essed Toinfo@devriesverburg.nlCCinfo@burgland.nl info@burglandcharitas.org
 12/23/15 at 7:22 AMAANDE VRIES EN VERBURGOnderdeel van de Burgland Groep Onderwerp:Oproep tot stop bouw gesloten gezinslocatiesReden:Uw medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen,dood en ellende.
”En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuldwerden, dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon enwikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voorhen geen plaats was in de herberg”
Lucas 2: 1-7

Geacht Bestuur,
Daags voor Kerstmis, de geboorte van het Heilig Kind, schrijfik u opnieuw aan over uw mede betrokkenheid, liever gezegdmedeplichtigheid, aan de bouw van de Gesloten Gezinsvoorzieningin Kamp Zeist, in feite een gezinsgevangenis.Dit is niet de eerste, maar de vierde keer, dat ik u aanschrijf. [1]De laatste keer was naar aanleiding van de InternationaleDag van de Mensenrechten op 10 december [2] toen ik en anderenu probeerde wakker te schudden door een digitale actie. [3]Geen resultaat.
U reageerde nergens op, bleef doof voor ieder beroep ophumaniteit, normaal fatsoen en de christelijke principes,waarop u beweert, zich te baseren. [3]
Daarom nogmaals een poging gewaagd.
TEN OVERVLOEDE:
GESLOTEN GEZINSLOCATIES/GEZINSGEVANGENISSEN  U bouwt ”gesloten gezinslocaties”, waarin verblijvenvluchtelingengezinnen zonder verblijfspapieren,in afwachting van hun [snelle] uitzetting naar hun land vanherkomst.. [4]Een vrije situatie is dit natuurlijk allerminst, ondanks eenOverheids propagandafimpje, waarin wordt gesuggereerddat kinderen niet meer worden opgesloten, omdat ze de gebouwenin en uit kunnen lopen. [5]De gebouwen wel ja, maar het terrein niet, dat wordt omgevendooreen hoge muur, schrikdraad en camera’s. [6] Met andere woorden:Een gevangenis , al is die dan belichaamddoor aardige ”huisjes”
 En daar werkt u aan mee. Ik zal u, nogmaals,  een inkijkje geven in het leven in zo’n geslotengezinslocatie, die door de Overheid ”kindvriendelijk”genoemd wordt. [7]
 Ik laat aan het woord Mary, een bewoonster: ”Jullie normale dag begint met opstaan, normaal aankleden, ontbijten en naar school of naar je werk gaan.Maar heb je een idee hoe dat gaat in een gezinslocatie? Weet je dat een ochtend daar begint met de wekker rond 5 uur? Dat mensen niet kunnen slapen omdat ze bang zijn dat het de volgende dag hun buurt is om opgepakt te worden?
Ze slapen in hun kleren voor het geval dat zij het volgende slachtoffer zijn van de razzia.”…..……”Elke ochtend wordt er in een van de gezinslocaties in Nederland een razzia gepleegd. Gezinnen worden gedwongen mee te werken met de politie. Ze worden meegenomen naar de gevangenis in Zeist. Een plek met allemaal prikkeldraad er omheen en waar mensen niet uit mogen komen tot de geplande dag van de uitzetting. ‘ [8] Het is duidelijk, dat op zo’n manier psychische schade wordtaangebracht aan volwassenen en kinderen.
Maar het ergste is nog, dat het doel van deze gezinsgevangenissenis, deportatie [want dat is het] naar dezelfde oorlog, vervolging,onzekerheid waarvoor deze mensen gevlucht zijn!

GEEN PLAATS IN DE HERBERG
Een arm gezin komt aan in een stad, in vervlogen tijden.De vrouw moet bevallen, er is geen plaats in de herberg,dus krijgt ze haar Kind in een stal.Het Kind, Wiens Geboorte wordt gevierd en herdachtmet Kerstmis.Daags later is dit gezin op de vlucht, omdat de koninghet Kind dreigt te doden.
Na een verblijf in Egypte keren ze terug, als de koning dood is.
In deze tijd, in andere omstandigheden, zou het gevaar, waarinhet Gezin blootstond, niet geloofd zijn en waren zij teruggestuurdnaar gevaar en ellende.Met fatale gevolgen.Na te hebben verbleven in bewoningen, die door liedenals u waren gebouwd. [9]
En kom me niet aan met het verhaal, dat dit in Nederlandniet gebeurt!In 2006 werd een mij bekende Afghaanse man uitgezetnaar Afghanistan en een tijd later gedood door dezelfde mensenvoor wie hij was gevlucht! [10]
HYPOCRISIE
U bent middels allerlei acties zoals een demonstratie,blokkade van het bouwverkeer,  dakbezetting, een digitale actie en talloze brieven,waaronder die van ondergetekende [11], opgeroepen,niet meer mee te werken aan de heilloze opsluiting,met in zijn verlengde deportaties, van vluchtelingen.
Toch gaat u door op de ingeslagen weg.Ik vind dat een grote schande, zeker vooreen bedrijf, dat weliswaar vanuit zelfverklaardechristelijke principes in Afrika projecten leidt [12],maar in Nederland meewerkt aan de schendingvan de rechten van vluchtelingen.Daarin bent u hypocriet.
Daarmee bent u medeplichtig aan vervolging, dood enellende.
EPILOOG
Ik schrijf u aan, daags voor Kerstmis, om u te herinnerenaan de door u in uw missie genoemde ”christelijke”principes.Het Feest van Hem, voor wie geen plaats was in de herberg,moest vluchten naar Egypte vanwege bedreiging met de dood.
Ongetwijfeld gaat u naar de Kerk, waar dit aloude Verhaalwordt verteld.
Denk daaraan, als u in de Kerk zit en aan uwKerstmaal.
Ook voor de vluchtelingen is geen plaats in de herberg.En hun vlucht naar Nederland heeft niet geleid naarveiligheid, maar terug, naar oorlog en dood.

Mijn dringende oproep:STOP DE BOUW VAN GEZINSGEVANGENIS KAMPZEIST, MET IN ZIJN VERLENGDE DEPORTATIESNAAR OORLOG, DOOD EN ELLENDE!
Gaat u toch door op de ingeslagen weg, zult u daarvoorverantwoording moeten afleggen, als medeplichtigeaan schending van de meest elementaire beschavingsregels,het recht op veiligheid en bescherming.
Ik wens u Kerstdagen toe, waarin u tot inkeer komt.

Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam 

NOTEN

[1]

EERDERE BRIEVEN AAN DE VRIES EN VERBURG

INTERNATIONALE DAG VAN DE MENSENRECHTEN/BRIEFAAN DE VRIES EN VERBURG OVER BOUW VAN GESLOTENGEZINSLOCATIESASTRID ESSED10 DECEMBER 2015
  http://www.astridessed.nl/internationale-dag-van-de-mensenrechtenbrief-aan-de-vries-en-verburg-over-bouw-gesloten-gezinslocaties/
   BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG OVER DE BOUWVAN GESLOTEN GEZINSLOCATIES OP KAMP ZEISTASTRID ESSED17 SEPTEMBER 2015
   http://www.astridessed.nl/brief-aan-de-vries-en-verburg-over-de-bouw-van-gesloten-gezinslocaties-op-kamp-zeist/
    GESLOTEN GEZINSLOCATIES KAMP ZEIST/BRIEF AAN B. STUIJ/PLANONTWIKKELAAR DE VRIES EN VERBURG28 AUGUSTUS 2015
   http://www.astridessed.nl/gesloten-gezinslocaties-kamp-zeistbrief-aan-b-stuijplanontwikkelaar-de-vries-en-verburg/

[2]

INTERNATIONALE DAG VAN DE MENSENRECHTEN/BRIEFAAN DE VRIES EN VERBURG OVER BOUW VAN GESLOTENGEZINSLOCATIESASTRID ESSED10 DECEMBER 2015
  http://www.astridessed.nl/internationale-dag-van-de-mensenrechtenbrief-aan-de-vries-en-verburg-over-bouw-gesloten-gezinslocaties/

[3]

ONLINE ACTIE TEGEN BOUWER VAN VLUCHTELINGENGEZINSGEVANGENIS DE VRIES EN VERBURG
 https://no-border.nl/10-december-online-actie-tegen-bouwer-van-vluchtelingengezinsgevangenis-de-vries-en-verburg/

[4]

Slechts onder strikte voorwaarden kunnen deze gezinnen in de gesloten gezinsvoorziening terecht komen: er moet zicht op uitzetting zijn, het gezin werkt niet actief mee aan een zelfstandig vertrek naar het land van herkomst en er moet een reëel risico op onttrekking zijn. Deze gezinnen worden hier in beginsel maximaal twee weken geplaatst.
   DIENST JUSTITIELE INRICHTINGENGESLOTEN GEZINSVOORZIENING ZEIST  http://www.dji.nl/Organisatie/Locaties/Detentiecentra/GGV-Zeist/index.aspx

[5]
RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
       http://www.rijksoverheid.nl/ nieuws/2014/10/02/tijdelijke- kindvriendelijke- gezinsvoorziening-geopend.html

[6]

SCHRIKDRAAD EN BEWEGINGSDETECTIE ROND ”KINDVRIENDELIJKE”VLUCHTELINGENGEVANGENIS KAMP ZEIST
  http://aagu.nl/2015/ Schrikdraad-bewegingsdetectie- kindvriendelijk.html

[7]

TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
       http://www.rijksoverheid.nl/ nieuws/2014/10/02/tijdelijke- kindvriendelijke- gezinsvoorziening-geopend.html

[8]

21 NOVEMBER 2015/SPEECH OVER LEVEN IN EEN GEZINSLOCATIE
 http://aagu.nl/2015/speech-over-het-leven-in-een-gezinslocatie.html

[9]

BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG GAAT NIEUWEGEZINSGEVANGENIS KAMP ZEIST BOUWEN
http://aagu.nl/2015/De_Vries_Verburg_bouwt_gezinsgevangenis.html

[10]

VOLKSKRANTAFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD23 FEBRUARI 2011
    http://www.volkskrant.nl/vk/ nl/2664/Nieuws/article/detail/ 1851212/2011/02/23/Afghaan- die-in-2006-werd-uitgewezen- is-door-Taliban-vermoord.dhtml

[11]

WWW.AAGU.NLLAWAAIDEMO BIJ GEZINGSGEVANGENISBOUWER DE VRIESEN VERBURG
  http://aagu.nl/2015/demo-De_Vries_Verburg.html

    INDYMEDIA.NLBLOKKADE KAMP ZEIST LEGDE BOUW GEZINGSGEVANGENIS EENDAG STIL
   https://www.indymedia.nl/node/30728

INDYMEDIA.NLBEZETTING DAK BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURGIN PROTEST TEGEN BOUW GEZINSGEVANGENIS
 https://www.indymedia.nl/node/31038
  

ONLINE ACTIE TEGEN BOUWER VAN VLUCHTELINGENGEZINSGEVANGENISDE VRIES EN VERBURG

http://www.aagu.nl/2015/online-actie-gezinsgevangenis-kampzeist.html

EERDERE BRIEVEN AAN DE VRIES EN VERBURG

INTERNATIONALE DAG VAN DE MENSENRECHTEN/BRIEFAAN DE VRIES EN VERBURG OVER BOUW VAN GESLOTENGEZINSLOCATIESASTRID ESSED10 DECEMBER 2015
  http://www.astridessed.nl/internationale-dag-van-de-mensenrechtenbrief-aan-de-vries-en-verburg-over-bouw-gesloten-gezinslocaties/
   BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG OVER DE BOUWVAN GESLOTEN GEZINSLOCATIES OP KAMP ZEISTASTRID ESSED17 SEPTEMBER 2015
   http://www.astridessed.nl/brief-aan-de-vries-en-verburg-over-de-bouw-van-gesloten-gezinslocaties-op-kamp-zeist/
    GESLOTEN GEZINSLOCATIES KAMP ZEIST/BRIEF AAN B. STUIJ/PLANONTWIKKELAAR DE VRIES EN VERBURG28 AUGUSTUS 2015
   http://www.astridessed.nl/gesloten-gezinslocaties-kamp-zeistbrief-aan-b-stuijplanontwikkelaar-de-vries-en-verburg/

[12]

De Vries en Verburg is onderdeel van de Burgland Groep ”Ten grondslag aan de visie en missie van de Foundation Burgland Charitas ligt de Bijbelse opdracht ‘draag elkaars lasten’. BURGLAND CHARITASVISIE EN MISSIE
   http://www.burglandcharitas. nl/wie-zijn-wij/visie-en- missie

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!