De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nieuwe Vlaamse stralingsnorm is een klucht van formaat
Straling, Gsm, Gsm-masten, Gsm-antennes, Gsm-straling, Zendmasten, Elektromagnetische straling -

Nieuwe Vlaamse stralingsnorm is een klucht van formaat

vrijdag 16 juli 2010 10:26
Spread the love

De nieuwe Vlaamse norm voor elektromagnetische straling afkomstig van zendmasten is bijna een feit. Minister van Schauvliege (CD&V) koos voor een cumulatieve norm (dus de totale straling die alle zendmasten samen mogen uitzenden) van 20,6 Volt per meter en een bijkomend normpje van 3 Volt per meter per antenne. Schauvliege wringt zich in alle mogelijke bochten om te doen uitschijnen dat haar norm een verbetering inhoudt ten opzichte van vroeger en dat haar norm ‘streng’ is. Niets is minder waar: de nieuwe norm van 20,6 V/m is identiek aan de vroegere federale norm. De bijkomende norm van 3 V/m per antenne is louter versiering; in de praktijk heeft deze geen enkele relevantie omdat geen enkele antenne ooit meer dan 3 V/m zal uitzenden.  Schauvliege’s norm is een klucht van formaat. Al jaren pleiten de Hoge Gezondheidsraad en tal van andere wetenschappelijke instanties voor een cumulatieve norm van maximaal 3 V/m. Deze norm is in Brussel bovendien reeds een feit, hetgeen aantoont dat een strengere norm technisch en praktisch haalbaar is, zelfs in een druk hoofdstedelijk gebied. Maar dat lijkt Schauvliege en haar kabinet (o.l.v. Jan Winters) allemaal niet te interesseren. Ze baseerden hun norm louter en alleen op consultaties met drukkingsgroepen die alle belang hebben bij een zo laks mogelijke norm: telecomoperatoren, radioamateurs en andere uitbaters van zendmasten. Willoos zijn ze gezwicht voor dat lobbywerk. Ook van Schauvliege’s belofte om kwetsbare groepen zoals kinderen te beschermen komt niets in huis, omdat dit ‘technisch en juridisch’ moeilijk zou zijn. De minister heeft blijkbaar te weinig verbeeldingskracht om in te zien dat heel simpele en haalbare maatregelen, zoals het ontraden van draadloze netwerken in scholen en ziekenhuizen, al voor serieuze stralingsreducties zouden kunnen zorgen. Kortom, de Vlaming kan er van uitgaan dat de nieuwe norm hoegenaamd niets aan de huidige stralingssituatie zal veranderen en dat hij/zij nog even onbeschermd is als vroeger tegen de straling van gsm-antennes en andere zendmasten.  De bezorgde burger kan zich verder informeren op www.beperkdestraling.org

take down
the paywall
steun ons nu!