De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nieuwe terreuroorlog van het TPLF tegen het Ethiopische volk

Nieuwe terreuroorlog van het TPLF tegen het Ethiopische volk

maandag 5 september 2022 11:05
Spread the love

GRAHAM PEEBLES, Counterpunch 2 september 2022

Na een broos staakt-het-vuren van slechts vijf maanden is het TPLF (Tigray People’s Liberation Front) opnieuw een gewelddadig conflict begonnen met de federale Ethiopische strijdkrachten in Noord-Ethiopië.

Zij begonnen de” oorlog in november 2020 en werden iets meer dan een jaar later gedwongen zich terug te trekken, maar ontevreden over hun nederlaag en ongevoelig voor het lijden dat ze hebben veroorzaakt zijn zij, zo lijkt het, vastbesloten opnieuw te moorden en te doden; hun Ethiopische broeders te aan te vallen; eigendommen te vernietigen, landbouwgrond in brand te steken, vee af te slachten, angst te zaaien in gemeenschappen en het lijden van de gehele een natie op te drijven in hun koortsachtige zoektocht naar macht.

Het laatste offensief werd op 24 augustus gelanceerd, waarmee het met de Ethiopische regering overeengekomen humanitaire bestand werd geschonden en de tijdelijke vrede werd verbroken. In een verklaring van de regering stond te lezen: “Alle vredesalternatieven van de regering negerend, heeft de terroristische groepering TPLF…. haar recente provocaties voortgezet en vanmorgen om 5 uur een aanval gelanceerd”.

Het TPLF heeft de maanden van vrede niet gebruikt om een constructieve dialoog met de regering aan te gaan, om de noden van de door de oorlog getroffen mensen in Tigray te lenigen en om vergiffenis te smeken, maar om zijn strijdkrachten actief te herbewapenen en opnieuw op te bouwen. De “Ethiopische Crisisgroep” beschikt over “solide bewijsmateriaal” dat ten minste 10 Antonov-vliegtuigen “wapens” hebben geleverd “aan twee luchthavens in Tigray”, vrijwel zeker vanuit Soedan. Een dergelijk vliegtuig, onderweg uit Soedan en geladen met wapens, werd onlangs neergeschoten door de Ethiopische luchtmacht.

De regering is al enige tijd op de hoogte van deze luchttransporten, maar heeft nagelaten er iets aan te doen. Dit gebrek aan doortastend optreden, met name op het gebied van de openbare orde, is een kenmerk van het premierschap van Abiy, en dat moet veranderen.

Terwijl de misdadigers van het TPLF het vuur aanwakkerden voor een nieuw conflict aan de zuidgrens van Tigray, overvielen andere misleide soldaten, vaak niet meer dan kinderen, een opslagplaats van het Wereldvoedselprogramma (WFP) in Mekelle (hoofdstad van de regio Tigray). “12 volle tankwagens met 570.000 liter brandstof” werden meegenomen, en VN-personeel werd vastgehouden, meldde Stephane Dujarric, hoofdwoordvoerder van de secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres. “Deze brandstofvoorraden zouden uitsluitend worden gebruikt voor humanitaire doeleinden, voor de distributie van voedsel, kunstmest en andere noodhulpgoederen. Dit verlies aan brandstof zal gevolgen hebben voor humanitaire operaties ter ondersteuning van gemeenschappen in heel Noord-Ethiopië.”

Stelen van de VN om een oorlog mogelijk te maken is niets nieuws voor het TPLF. Van juli-september 2021 verklaart het WFP dat, “445 gecontracteerde niet-WFP vrachtwagens Tigray binnenkwamen, maar slechts 38 …. terugkwamen,” – 407 werden gestolen door het TPLF. Het gebrek aan voertuigen was volgens de organisatie “de voornaamste belemmering voor het opvoeren van de humanitaire hulp” in Tigray. Het onvermogen van de VN-organisaties om humanitaire hulp te verlenen is van geen enkele betekenis voor de leiders van het TPLF, die zich geen zier aantrekken van de bevolking van Tigray, en nog minder van andere etnische groepen in heel Ethiopië.

Naast de afkondiging van een humanitaire wapenstilstand heeft het door de regering geïnitieerde akkoord van 24 maart de vrije toegang voor humanitaire hulp tot Tigray mogelijk gemaakt en een platform voor vredesbesprekingen gecreëerd. Maar het TPLF wil geen vrede, heeft nooit vrede gewild en is niet van plan zich daarvoor in te zetten. Zij zijn er niet in geslaagd om een gesprek aan te gaan met het belangrijkste vredescomité – dat is opgericht om “het conflict in het noordelijk deel van het land vreedzaam op te lossen”, of met de Nationale Dialoogcommissie, die op 29 december 2021 door de regering is opgericht om “een inclusieve dialoog over nationale vraagstukken te vergemakkelijken met het oog op de totstandbrenging van een nationale consensus en de vaststelling van gemeenschappelijke gronden”. Vanaf het begin van het conflict heeft de regering herhaaldelijk gezocht naar een vreedzame oplossing, maar het TPLF hebben de ene hindernis na de andere opgeworpen om elke vooruitgang te dwarsbomen; van haar kant heeft de regering consequent gezegd dat zij op elk moment met TPLF-vertegenwoordigers zal praten, “zonder voorwaarden vooraf, op elke plaats”.

Deze inschikkelijke houding is echter niet aan het TPLF besteed: hun doel is duidelijk, Ethiopië te verscheuren, tweedracht te zaaien, hopelijk de democratisch regering omver te werpen (met steun van westerse landen) en opnieuw aan de macht te komen. Het TPLF zal volledig falen; ze wordt gehaat en veracht in het hele land (ook in Tigray) en door Ethiopiërs en vrienden van Ethiopië in de gehele wereld. Met elke Ethiopiër die ze vermoorden, verkrachten en mishandelen verdiept die haat zich nog een beetje meer.

Westerse steun: wapens en ongeloofwaardigheid

Het TPLF is al tientallen jaren een kwaadaardige macht in Ethiopië. Zij domineerden de vorige EPRDF-regering (alleen een coalitie in naam) gedurende 27 jaar (1991-2018), waarbij zij verkiezing na verkiezing vervalsten. Ze regeerden door angst aan te jagen, verdeeldheid te zaaien, etnische onenigheden aan te wakkeren, de mensenrechten te schenden en staatsterrorisme te plegen in verschillende delen van Ethiopië. Gedurende hun gehele ambtsperiode en sinds hun omverwerping hebben westerse mogendheden hen, tot verbijstering van velen, consequent gesteund. Gezien de westerse verslaving aan regionale inmenging is het wellicht geen verrassing dat de regering van de VS de voornaamste sponsor is van de terreur van het TPLF. Opeenvolgende regeringen hebben, samen met het Verenigd Koninkrijk en in mindere mate de Europese Unie, het TPLF gesteund door hen financieel, politiek en gedurende hun gehele oorlog tegen de Ethiopische Staat, militair te steunen.

Met de politieke steun van het Westen en de blijvende invloed van het TPLF in Washington, Londen, New York en Genève, hebben de westerse media (CNN, BBC, Al Jazeera, The Guardian, New York Times, enz., ) zich allemaal schuldig gemaakt aan verkeerde/onjuiste informatie; bevooroordeelde of gewoon slecht onderzochte verhalen, variërend van regelrechte leugens tot misselijkmakende dubbelzinnigheden, zoals de verslaggeving van Voice of America (VOA) over de recente diefstal van WFP-brandstof door TPLF-strijders, waarvan het  VN-personeel getuige was. De VOA verklaart dat de Tigrayaanse strijdkrachten worden beschuldigde voor het “vermeend stelen” van de brandstof: “vermeend”!

De betrokkenheid van westerse politici betrokken waren in de heropgestarte terreuroorlog van het TPLF werd onthuld door een video die in november 2021 uitlekte. De beelden tonen een bijeenkomst op Zoom tussen Berhane Gebre-Christos, die “hoofdvertegenwoordiger van het TPLF” wordt genoemd, en topdiplomaten van de VS, het VK en de Europese Unie met langdurige banden met Ethiopië, onder wie de Amerikaanse ambassadeur in Somalië Donald Yamamoto. De groep vierde naar verluidt de opmars van het TPLF in Addis Abeba (die in werkelijkheid nooit heeft plaatsgevonden) en besprak hoe het TPLF een post-Abiy regering zou kunnen vormen.

Dit is geopolitiek op zijn lelijkst en meest bedreigend; deze ex-koloniale/imperialistische politieke machten hebben er geen belang bij dat Ethiopiërs, of wie dan ook in Afrika bezuiden de Sahara, welvarend zijn. Zij proberen nog steeds waar mogelijk marionettenregimes te installeren. Zolang het TPLF steun blijft ontvangen van “buitenlandse mogendheden” zullen deze terroristen oorlog blijven voeren tegen het Ethiopische volk. De “internationale gemeenschap”, in dit geval in de eerste plaats de VS, moet ophouden de eeuwige oorlogsstokers te voeden en het TPLF, een kankergezwel in het land en de wijdere regio, dwingen om zinvolle vredesbesprekingen aan te gaan met de regering.

 

Graham Peebles is een Britse freelance schrijver en liefdadigheidswerker. Hij richtte in 2005 “The Create” Trust op en heeft onderwijsprojecten geleid in Sri Lanka, Ethiopië en India.  E: grahampeebles@icloud.com W: www.grahampeebles.org

https://www.counterpunch.org/2022/09/02/renewed-tplf-terror-war-against-the-ethiopian-people/?fbclid=IwAR0mKXfpm9vUGu_AtuTWL5AueecCddhnF680c4LgLqbwRCZ6b9bTAr5vVqE

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!