De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nieuwe Syrische kieswet maakt vrije verkiezingen mogelijk
Democratie, Politieke partijen, Verkiezingen, Kunst, Hervormingen, President, Regering, Syrië, Kieswetgeving, Damascus, Bashar al-Assad, Oman, Wetsontwerp, Kandidaten, Kiezers, Rechtbanken, Provincies, Burger -

Nieuwe Syrische kieswet maakt vrije verkiezingen mogelijk

woensdag 27 juli 2011 13:17
Spread the love

Op dinsdag 26 juli 2011 keurde het Syrische kabinet het wetsontwerp goed dat algemene vrije verkiezingen met individuele kandidaten en meerdere politieke partijen mogelijk maakt. Dit gebeurde na een uitgebreide discussie over de wetsartikelen.

Doel van de nieuwe wetgeving is het garanderen van veilige verkiezingen op lokaal en parlementair vlak en het recht van alle kandidaten om het hele proces te superviseren.

De wet voorziet in de vorming van een juridisch comité met als basis Damascus. Dit Hoog Verkiezingscomité zal toezicht houden op de verkiezingen en alle nodige maatregelen nemen om de integriteit en de vrijheid van de stembusgang te waarborgen.

Het comité zal bestaan uit vijf rechters en geniet volle onafhankelijkheid.

Juridische subcomités zullen worden gevormd in elke provincie om op lokaal vlak toezicht te houden op de stemverrichtingen. Deze comités bestaan uit drie rechters. Ze worden verbonden met het Hoge Comité en zullen onder hun toezicht werken.

Meerdere politieke partijen

Eerder deze week keurde het Syrische kabinet het wetsvoorstel goed inzake politieke partijen en ander wetgevend werk inzake het aangekondigde programma van talrijke politieke hervormingen.

Provincies en steden met meer dan 100.000 inwoners zullen verkiezingscentra krijgen om allen die de Syrische nationaliteit hebben toegang te geven om zijn/haar stem uit te brengen en zich kandidaat te stellen. Nieuwe politieke partijen kunnen hun kandidaten individueel of in een gezamenlijke lijst voorstellen aan de Syrische burger.

Wie het verkiezingsproces manipuleert zal worden vervolgd.

Tijdens de bijeenkomst van dinsdag werden door de Syrische regering nog andere wetsvoorstellen aangenomen:

• Er wordt een Nationaal Centrum voor Visuele Kunst aan de Universiteit van Damascus opgericht om de Syrische plastische kunst en jonge artistieke talenten te ondersteunen.

• Er komt een samenwerking op het vlak van radio en tv tussen Syrië en het Sultanaat Oman.

• Op voorstel van de Centrale Bank van Syrië wordt er een private islamitische bank, Cham Bank, opgericht.

• Het toezicht op de verkiezingen wordt overgebracht van de administratieve autoriteiten naar de juridische autoriteiten.

• Er zijn nieuwe mechanismen om gehandicapte- en blinde kiezers hun recht tot stemmen te geven en beroepsmogelijkheden om kiesbetwistingen aan te kaarten. Er komen daarvoor administratieve juridische rechtbanken in de Syrische provincies.

Met de nieuwe kieswetgeving komt de Syrische president Bashar al-Assad zijn beloftes tegenover het volk en de oppositie na en gaan de hervormingen verder die onder de president al jaren gaande zijn.

* Link:

Cabinet Approves Draft Law on General Elections

# Meer informatie over Syrië kan U terugvinden op: http://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!