De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nieuwe muur leidt tot nog schrijnender toestand in de Gazastrook
Europa, EU, Palestina, Israël, Gaza, Egypte, Drinkwater, CODIP, VPK, Gazastrook, Blokkade, Muur, Apartheidsmuur, Smokkeltunnels -

Nieuwe muur leidt tot nog schrijnender toestand in de Gazastrook

woensdag 14 april 2010 12:28
Spread the love

De vzw’s Vlaams Palestina Komitee en Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen eisen de opheffing van de illegale blokkade van de Gazastrook door Israël en Egypte.

Met de bouw van een metalen muur – 20 tot 30 meter diep – op de grens tussen de Gazastrook en Egypte hoopt Israël komaf te maken met de smokkeltunnels. VPK vzw en CODIP vzw wijzen erop, dat, gezien de blokkade van de Gazastrook door Israël en Egypte, de honderden smokkeltunnels de enige uitweg waren voor de Palestijnen in de Gazastrook om de dagelijkse behoeften in te vullen.

Volgens waterdeskundige Nezar Al-Weheidi uit de Gazastrook vernielt deze “Muur van de Schande” het ondergrondse wateropvangsysteem en worden de waterlagen (aquifers) vervuild met zilt water. Een enorme milieu-, sociale en economische impact is gaande voor Egyptenaren en Palestijnen. Pijpleidingen naast de muur worden immers gevuld met zout water van de Middellandse Zee. Smokkeltunnels storten in, maar ook waterputten voor drinkwater, landbouw en de industrie worden hierdoor vernield.

De lokale markten in de Gazastrook zullen niet langer voedsel en bouwmaterialen ter beschikking hebben door het instorten van de handel via deze tunnels. De armoede in de Gazastrook zal dramatisch toenemen door 30.000 Palestijnse werklozen extra, die actief waren in de tunneleconomie.

Het al veel te zoute drinkwater wordt alleen nog zilter voor de Palestijnen met alle medische gevolgen zoals nierfalen. Bovendien riskeren naast honderden smokkeltunnels, vele gebouwen in Rafah en nabij de muur volledig in te storten.

Beide vzw’s merken op, dat de blokkade tegen het internationale recht is en geregeld met woorden veroordeeld wordt door de internationale gemeenschap, maar dat deze laatste nalaat, de opheffing ervan door passende maatregelen af te dwingen. Zij wijzen erop, dat Israël heeft bij de EU van een bevoorrechte status als handelspartner geniet, terwijl een boycot van die staat, die met zijn illegale bezetting en voortdurende kolonisatie van Palestijns gebied aan de basis ligt van de onrust in de regio, eigenlijk de enige consequente houding zou zijn.

De Europese ministers hebben op 22 maart 2010 een protocol met Israël goedgekeurd inzake bijkomende handelsvoordelen (in het bijzonder invoer van Israëlische geneesmiddelen, later kunnen andere sectoren volgen).

De vzw’s VPK en CODIP vragen onze Europese Parlementsleden consequent te handelen, door het gedrag van Israël niet te belonen, maar tegen deze “conformiteitsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten” met Israël te stemmen.

Experts: Egypt’s wall will destroy Gaza’s aquifer – Waterdeskundigen uit de Gazastrook tonen tijdens een symposium “De metalen muur tussen Egypte en de Gazastrook: impact, milieu en menselijke gevolgen” aan dat de ondergrondse stalen muur de waterlagen van de Gazastrook zal vernielen. – http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=254812

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

VPK (Vlaams Palestina Komitee) vzw
Vierwindenstraat 60, 1080 Brussel
Tel: +32 (0)2 501 67 49 – Fax: +32 (0)2 511 89 19
E-mail: vpk@vlaamspalestinakomitee.be – www.vlaamspalestinakomitee.be

CODIP (Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen) vzw
Ectorsstraat 19, 3400 Landen

E-mail: info@codip.be – www.codip.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!