De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

NIEUWE FRANSE ACTIEGROEP TEGEN ISLAMOFOBIE

NIEUWE FRANSE ACTIEGROEP TEGEN ISLAMOFOBIE

woensdag 24 februari 2021 20:55
Spread the love

 

Het in Frankrijk ontbonden Collectif Contre l’Islamophobie en France (CCIF) heeft een nieuwe opvolger in Frankrijk: de Action Contre l’Islamophobie (ACI). De initiatiefnemers van de nieuwe organisatie zijn advocaten. Zij willen kosteloos juridische bijstand verstrekken aan personen die het slachtoffer zijn van islamofobie of discriminatie. Voor financiële middelen rekenen zij op steun van mensen die het initiatief genegen zijn.  Via hun website –  http://stopislamophobie.org  – kan je problemen melden of financieel bijdragen. Maar er is ook een politiek luik aan de plannen: de organisatie wil via de media de islamofobie op de agenda plaatsen en ter discussie stellen.

 

Een woordvoerder en medestichter van de organisatie, meester Rafik Chekkat, gaf uitleg aan het Turkse persagentschap Anadolu. Hij distantieerde zich van het regeringsbeleid: “De regeringsplannen voor wetten die de autonomie van de moslims inperken vormt een belangrijk deel van de context, in het bijzonder de wet over het ‘separatisme’, die de mogelijkheden voor moslima’s en moslims om te handelen beperkt. Zij worden het voorwerp van almaar toenemende administratieve en politionele bewaking.” Ook het sociale leven en de vrijheid van vereniging van de moslims ziet hij aangetast worden door het beleid.

 

Wat de ontbinding van moslimorganisaties door de regering betreft, is er een duidelijke afwijzing: “Wij betreuren de ontbinding van het CCIF en van BarakaCity. Die beslissingen berusten op puur politieke motiveringen. Die beslissingen zijn volkomen arbitrair en onrechtvaardig.”

 

Het is nu afwachten welke steun de nieuwe organisatie krijgt bij de achterban, hoeveel financiële middelen zij weet te verwerven en welke slagkracht zij gaat ontwikkelen.

Une association de lutte contre l’islamophobie au service des victimes

Journal de l’islamophobie

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!