De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nieuw boek ‘Betaalbaar wonen in Leuven???!!!’

Nieuw boek ‘Betaalbaar wonen in Leuven???!!!’

zondag 5 december 2021 17:45
Spread the love

NIEUW BOEK “BETAALBAAR WONEN IN LEUVEN???!!!”
LUC VANHEERENTALS 160 BLADZIJDEN – 12,50 EURO

Beste,

Medio december breng ik het boek ‘Betaalbaar wonen in Leuven???”uit. Dit schetst de nefaste gevolgen van de hoge woonprijzen in het Leuvense op vlak van betalingsproblemen, stadsvlucht… en geeft een overzicht van de wijze waarop het stadsbestuur wonen betaalbaar wil maken. Aan bod komen ook de standpunten van de oppositiepartijen, de discussies in de gemeenteraad, initiatieven van andere organisaties, visies van experten en buurgemeenten en het Vlaams beleid. Het boek sluit af met interessante praktijken in het buitenland en beleidssuggesties van de auteur. Buurtwerk ’t Lampeke schreef het voorwoord.

Het boek biedt een antwoord op vragen zoals
-Hoeveel mensen in Leuven betalen meer dan 30 procent van hun inkomen aan woonkosten en/of ondervinden betalingsproblemen als gevolg van de hoge prijzen?
-Hoeveel inwoners moeten hierdoor gedwongen verhuizen naar elders?
-Zijn er ook daklozen in Leuven?
-Hoe evolueren de prijzen voor kopen en huren van woningen?
-Wat zijn de winsten die hiermee geboekt worden en hoe worden ze momenteel belast?
-Wat is volgens wetenschappers, notarissen, immobiliënmakelaars en politici de verklaring voor de extreem hoge immobiliënprijzen in Leuven?
-Is er hier sprake van structurele discriminatie van etnische minderheden op de huurmarkt?
-Blijkt uit de Leuvense uitgaven dat wonen een beleidsprioriteit is?
-Hoeveel mensen staan er op de wachtlijst voor een sociale woning en haalt Leuven ‘het sociaal objectief’? Wat met de geplande fusie in 2023 tot woonmaatschappijen?
-Wat wil de stad doen met initiatieven als Community Land Trust, Housing First, sociaal beheersrecht, stadswoningen, starterswoningen… en wat zijn de resultaten tot dusver?
-Wil Leuven wel echt de opcentiemen op de onroerende voorheffing verlagen voor jonge gezinnen die zich een eerste woning aanschaffen?
-Op welke manier onderhandelt het stadsbestuur met projectontwikkelaars om van hen inspanningen te bekomen met betrekking tot betaalbaar wonen?
-Worden de buurgemeenten betrokken bij het zoeken naar oplossingen voor de woningproblematiek in Leuven?
-Wat kunnen we leren van interessante projecten in Zurich, Wenen, Brussel, Burlington, Berlijn, Nederland…?
-Heeft een lokale overheid mogelijkheden om immobiliënprijzen te plafonneren?
-Enzovoort….

Je kan een exemplaar reserveren door storting van 12,50 op rekeningnummer BE65 7855 2875 6196 met vermelding van je adres. Voor leveringen buiten Kessel-Lo dient 3 euro extra te worden aangerekend. Je kan de verzendingskosten vermijden door het boek zelf te komen op het adres Opvoedingstraat 31, Kessel-Lo. Het kan tijdens de openingsuren ook afgehaald worden in het café Het Groot Ongelijk, Diestsesteenweg 97, Kessel-Lo.

IK STEL HET BOEK CORONAPROOF VOOR OP ZATERDAG 18 DECEMBER OM 16H IN HET CAFE GROOT ONGELIJK, DIESTSESTEENWEG 97, KESSEL-LO. WIL JE HIEROP AANWEZIG MOET JE JE VOORAF MELDEN!
Groetjes, Luc Vanheerentals 0497 29 80 89 Voor meer info luc.vanheerentals@telenet.be
PS. Ik ben een zelfstandig journalist en werk voor een tiental media waaronder Apache, DeWereldmorgen, De Journalist, RandKrant, Radio2 Vlaams-Brabant, ROBtv…

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!