De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nicaragua: vrije en soevereine verkiezingen en heel veel desinformatie
Herman Van de Velde

Nicaragua: vrije en soevereine verkiezingen en heel veel desinformatie

Voor de zoveelste keer is er in het buitenland sprake van desinformatie over Nicaragua. Dat staat in schril contrast met wat wij hier in Nicaragua meemaken. Professor Herman Van de Velde, woon en werkt bijna veertig jaar in Nicaragua. Hij bericht over de verkiezingen van vorige zondag, 7 november.

zaterdag 13 november 2021 16:32
Spread the love

 

Coupplegers in de kiem gesmoord

Ondanks de poging tot staatsgreep in 2018, ondanks het feit dat Nicaragua werd getroffen door twee zeer zware orkanen, ondanks COVID-19, heeft Nicaragua een vrij fair verkiezingsproces gehouden. Dat resulteerde in een opkomst van 65 procent van de kiezers en een duidelijke overwinning voor de FSLN op 7 november.

Na de mislukte staatsgreep in 2018[1] waren degenen die voorstander waren van buitenlandse inmenging uiteraard niet tevreden. Zij slaagden erin fondsen te werven om opnieuw gewelddadige ongeregeldheden uit te lokken. De Nicaraguaanse regering heeft echter lessen getrokken uit de gebeurtenissen van 2018. Ze heeft passende wettelijke maatregelen genomen om een eind te maken aan gewelddadige bedoelingen die het Nicaraguaanse volk alleen maar meer leed zouden berokkenen.

Overeenkomstig de Nicaraguaanse wet werden daarom diegenen die zich op onwettige wijze hebben laten financieren onderworpen aan een onderzoek en in staat van beschuldiging gesteld. Zoiets gebeurt niet alleen in Nicaragua. In elk land zijn er zware straffen voor dergelijke feiten.

De mensen van Nicaragua zijn niet naïef en ze laten zich niet voor de gek houden. Toen de nette heren en dames die geld ontvingen om in Nicaragua terreur te organiseren gearresteerd werden, was er geen volksprotest maar eerder vreugde en tevredenheid. De mensen wisten dat dit de rust in ons land zou garanderen.

Ook het verkiezingsproces toont dit aan. Met inbegrip van de verkiezingsdag verliep alles rustig en kalm, met enthousiasme en massale deelname. Er waren geen incidenten, met uitzondering van het ongeval dat vier legerofficieren overkwam toen zij verkiezingsmateriaal aan het vervoeren waren in verafgelegen gebieden aan de Caraïbische kust en waarbij zij helaas om het leven kwamen.

Het wordt nu wel heel duidelijk dat zij die van plan waren om bij deze verkiezingen een coup te plegen, dezelfde zijn die achter de gebeurtenissen van 2018 zitten. Door het tijdig, wettelijk en efficiënt optreden van het Nicaraguaanse rechtssysteem konden de gewelddadige acties van deze coupplegers in de kiem worden gesmoord.

Soevereine verkiezingen

Internationale waarnemers, van vele verschillende nationaliteiten, beklemtonen de transparantie en de uitstekende organisatie van het hele verkiezingsproces.

In Nicaragua zijn we blij en tevreden omdat we eigenlijk voor het eerst soevereine verkiezingen hebben gehad, zonder buitenlandse inmenging. In het verleden werd altijd van buitenaf een kandidaat of kandidate opgedrongen. Daarbij werd zijn of haar campagne massaal en illegaal gefinancierd. Deze keer was het anders. Omdat er geen inmenging was in ons verkiezingsproces hadden de VS niet de kans om hun kandidaat op te dringen. We hebben de verkiezingen gehad waar we recht op hebben: soeverein en vrij.

Vanuit het buitenland werd vooraf een opiniepeiling gefinancierd waaruit zou blijken dat om het even welke kandidaat van de verenigde oppositie het FSLN (de regerende partij) met een ruime marge zou verslaan. Kan je dat geloven? Als het echt zo was geweest, dan zouden ze toch niet hebben opgeroepen tot onthouding? Dan zouden ze juist hebben opgeroepen om te stemmen op een van hun kandidaten, niet?. Zij die oproepen tot onthouding doen dat omdat zij van tevoren weten dat zij gaan verliezen. In feite wisten wij het allemaal: het volk van Nicaragua zou het degelijke Sandinistische bestuur van de afgelopen 15 jaar, met een sociaaleconomische vooruitgang die nog niet eerder vertoond was in ons land, ratificeren

Desinformatie viert hoogtij

De desinformatie in het buitenland viert hoogtij. Die desinformatie is gebaseerd op mediabronnen die schaamteloos liegen en op zogenaamde verkiezingsobservatiecentra waar niemand ooit van gehoord heeft. Zij zijn zo schaamteloos dat zij beweren dat slechts 19 procent van de kiesgerechtigden heeft gestemd, terwijl wij hier, bij een bezoek aan verschillende stembureaus, hebben kunnen vaststellen dat de mensen massaal naar hun respectieve stembureaus zijn gegaan om er hun stem uit te brengen. Wij zagen een veel grotere opkomst dan vijf jaar geleden.

Aan diegenen in het buitenland die geloof hechten aan deze desinformatie kan ik alleen maar vragen om de ogen te openen. Kom naar Nicaragua om de rust en de sociaaleconomische vooruitgang te zien die dit volk geniet.

Gezien de resultaten van het regeringsbeleid van de afgelopen 15 jaar in Nicaragua, kwam de uitslag van deze verkiezingen voor niemand als een verrassing. Zelfs niet voor diegenen die opriepen tot onthouding. Zij riepen op tot onthouding omdat zij wisten dat zij zouden verliezen, wat ook gebeurde. De massale opkomst versloeg ook de oproep om thuis te blijven en de schaamteloze buitenlandse inmenging.

Het is niet moeilijk te berekenen hoe groot het percentage is van de bevolking dat gehoor heeft gegeven aan de oproep om niet te gaan stemmen. Als de normale opkomst tussen 70 en 75 procent ligt, gaat het maximaal om 10 procent. En wellicht nog minder, want het is zeer waarschijnlijk dat sommige mensen besloten thuis te blijven vanwege COVID-19.

Laten we samen verder bouwen aan een toenemende levenskwaliteit voor iedereen, en dit in oprechte samenwerking op alle niveaus.

 

Professor Herman Van de Velde werkte aan de universiteit UNAN-Managua (nu op pensioen) en woont en werkt in Nicaragua sinds 1983.

 

Note:

[1] In Nicaragua braken in 2018 vanuit de VS aangestuurde onlusten uit met het oog op het omverwerpen van de verkozen regering. Sedert Daniel Ortega president is doet de VS er alles aan om een regimewissel door te voeren.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!