De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

NEWB & crypto

NEWB & crypto

maandag 21 november 2022 16:07
Spread the love

NEWB & crypto

Wat hebben de ethische bank NewB en cryptomunten gemeen?

Een. Ze doken allebei op vlak na 2008.

Twee. Ze gingen allebei de financiële wereld redden na diens val in 2008 met o.m. de val van KBC, Fortis, Dexia, Ethias, Arco, De Gemeentelijke Holding, het Fonds voor Sociale Economie, …..

Drie. Ze waren allebei erg positief over zichzelf: betrouwbaar, transparant, veilig.

Vier. Onverwacht: ze vielen allebei van hun voetstuk in 2022.

Het fenomeen crypto is al ongeveer uitgekleed door de media: fraudes, ingewikkeld, …. .

 

NewB

 

Hoe zit het met de teloorgang van de bank NewB, die haar banklicentie vanwege de NBB en de ECB kwijt raakt op … slechts 33 maanden na de toekenning?

 

We bekijken hier slechts twee van de onzes insziens tien zwakke punten in (het beleid van) NewB die haar deden vallen.

 

Was Newb strategisch goed bezig?

 

NewB viel in 2022 letterlijk (volgens zichzelf) over een gebrek aan kapitaal. Volgens ons klopt dat, doch dat was niet zo verwonderlijk gelet op successieve verkeerde strategische opties:

-in 2011 gaat NewB van start om een zeer grote bank te worden, quasi zonder kapitaal; dat is een unicum in België;

-in 2014 haalt NewB (te weinig) kapitaal op bij 50.000 burgers, om een bank te worden; dat is een unicum in België;

-in 2019 haalt NewB 35 mio extra kapitaal op om een zeer klein banksken te worden met weinig diensten én met op korte termijn te weinig kapitaal; dat staat zelfs zo in de prospectus; dat is een unicum in België;

-in 2022 engageert NewB zich om 40 mio kapitaal op te halen en dat alleen bij professionele investeerders.

Dat zal NewB ’s laatste strategische vergissing zijn in haar bankdossier:

-NewB slaagde er in 12 jaar immers nog maar een keer in om een grote professionele investeerder te krijgen (2016: Monceau).

De NewB-statuten, reglementen , informatienota en prospectus bevatten immers ondertussen niet minder dan 15 gifpillen tegen macht/geld voor professionele investeerders in NewB. Niet moeilijk dat NewB niemand vond. Het was erg  naiëf te denken dat NewB dit zou kunnen.

 

Was Newb echt een ethische bank?

 

Ja, NewB had een uitgebreid repertoire van statutaire waarden en een zeer ruim charter met tientallen voorschriften en verboden.

Maar: in de praktijk ging het er o.i. toch niet echt helemaal aan toe zoals het leek voorop te stellen:

-geen complexe producten? Het meest complexe product bij NewB was het aandeel én het is verplicht;

-geen koppelverkoop? Wij zagen veel koppelverkoop: niets kan zonder aandeel, een spaar- kan niet zonder een girorekening, een krediet kan niet zonder een girorekening, enz.;

-geen massale social media-gebruik? Het waardenbewakingscomité berispt NewB hierover omdat het dat wel deed;

-inclusie? Wij zagen vooral geen kantoren, geen loketten, geen lokale aanwezigheid, risicoaandeel verplicht zelfs voor arme mensen;

-geen opdringen van niet nodige producten? Wij zien aan elkeen een aandeel op gedrongen, terwijl dat bij de ethische of coöperatieve concurrentie niet hoeft: Argenta, Crelan, Triodos, VDK,  …..;

-geen stereotypen: het waardenbewakingscomité berispt NewB hierover omdat het dat wel deed.

Daarenboven stellen we gebrek aan respect vast voor concullega’s; vb. volgens NewB doet de “hele financiële sector” aan greenwashing, dus …… ook Triodos, VDK, Argenta, …?

 

Dat kon dus veel, veel, veel beter.

 

Bronnen

 

Over NewB, To (New)B(e) or not to (New)B(e), The Cheops Integrity Papers 2022/1, 2022 (in het Nederlands), e-pub versie,www.bol.com, + 700 p

-Over NewB, To (New)B(e) or not to (New)B(e), The Cheops Integrity Papers 2022/2, 2022 (in het Nederlands), paperback versie, https://dirkcoeckelbergh.eu, + 700 p.

– NewB, Réquiem pour un rêve éthique, The Cheops Integrity Papers 2022/3 (Editions Edipro, 2022) (in het Frans). https://www.edipro.eu/produit/97/newb-requiem-pour-un-reve-ethique/fr, + 150 p.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!