De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

NETWERKDAG  GASTVRIJ NETWERK

NETWERKDAG GASTVRIJ NETWERK

woensdag 4 oktober 2017 10:51
Spread the love
Netwerkdag op 28-10-2017

Persmededeling

vzw Gastvrij netwerk brengt de leden van zijn 37 lidorganisaties samen in een netwerkdag op zaterdag 28 oktober 2017,

 in de lokalen van Globe Aroma, Moutstraat 26, 1000 Brussel.

Gastvrij Netwerk (° 2015) deelt met  Vluchtelingenwerk Vlaanderen de visie en zorg voor mensen op de vlucht, maar werkt met en voor georganiseerde lokale vrijwilligersgroepen. De leden zijn vzw’s of feitelijke verenigingen in Vlaanderen en Brussel. Het Netwerk omvat sinds juni 2017 al 37 leden; allen samen vertegenwoordigen zij minstens 500 vrijwilligers.

Vele lidorganisaties vierden al jubilea van 10, 20 of meer actieve jaren. Ze hebben ervaring en expertise opgebouwd. Hun vrijwilligers reageren op behoeften van vluchtelingen die niet door de professionele kaders ingevuld (kunnen) worden. Ze organiseren ook vele initiatieven om samenleven te bevorderen in hun lokale gemeenten waar de bevolking steeds meer divers wordt. Andere leden zijn pas recent met hun organisatie begonnen. Ervaring en frisse creativiteit kunnen mekaar dus aanvullen. De vrijwilligers hebben niet de pretentie dat ze de vele problemen van vluchtelingen en samenleving kunnen oplossen. Ze kunnen echter wel praten over vele initiatieven waar ze trots op zijn en waarvan ze ervaren dat ze  werken.

De dag is een gelegenheid tot ontmoeting, dialoog en uitwisseling. Het programma staat op hhttps://www.vluchtelingenwerk.be/system/tdf/gastvrij-netwerk-netwerkdag-2017_0.pdf?file=1&type=document . De keuze viel op zes gespreksthema’s:

  • als de vluchteling de gastheer is, hoe reageren de gasten? (eigen initiatieven van vluchtelingen)
  • Doen we aan politiek? Hoezo? (met het oog op de lokale verkiezingen van 2018)
  • Buddy’s wisselen uit met Maatjes, Peters en Meters (hoe kijken vrijwilligers naar deze relaties? welke knelpunten en pluspunten zijn er?)
  • Op zoek naar een (t)huis (welke methodes helpen bij de zoektocht naar een woning?)
  • Goede afspraken (tussen professionelen en vrijwilligers) maken goede vrienden
  • Werken met de toolkit van Gastvrij Netwerk.

Vluchtelingen zelf zijn bij de uitwisseling betrokken. Enkelen van hen gaan ook ˜luistervinken bij de gesprekstafels en geven bij de plenaire afsluiting hun opmerkingen en adviezen vanuit het oogpunt van de vluchteling.

Gastvrij Netwerk neemt zich voor om de ingebrachte inzichten daarna publiek te maken op zijn digitale webpaginahttps://www.vluchtelingenwerk.be/gastvrij-netwerk#sub-173

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!