De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Netflixromantiek
Jordy Kunnen

Netflixromantiek

dinsdag 11 januari 2022 11:43
Spread the love

Hebben jullie soms het gevoel dat die vele films op Netflix en Disney eigenlijk allemaal over hetzelfde gaan? Ik ook. Een gefixeerd beeld op liefde en romantiek. Bridgerton en het veelbesproken “Don’t look up” zitten wat dat betreft in hetzelfde schuitje. Ik schreef er een opinie over.

Huisje – tuintje – kindje

Blijkbaar zou ik niet goed zijn in romantiek. Zo van die kaarsjes, rozen en dineren… bij kaarsjes. Ik ken er ook niet veel van, en heb al even weinig zin in die formaliteiten.

Liefde is een markt. Een bom aan geïdealiseerde verwachtingen. Ik voel een massieve last op mijn schouders. Vooral de Amerikaanse liberale invloed lijkt mij hier een grote boosdoener van. In een ontspanningsmarkt waar televisie een groot deel van onze vrije tijd opslorpt, is liefde een thema dat niet vaak aan de aandacht van de kijker en dus de mediahuizen ontsnapt. De media-industrie raakt opgeslorpt door een drang naar schaalvergroting. In dit stuk wil ik niet verder ingaan op de enorme winsten die er uit geput worden. Ik ga het ook niet over de politieke macht van deze monsterfirma’s hebben. Wel wil ik dieper ingaan op de maatschappelijke impact van media- en filmhuizen. Samengevat: deze zijn nefast voor de samenleving.

Niet onterecht klinkt de kritiek steeds luider dat de Netflixen en Disney’s van deze wereld steeds meer homogene series en films de wereld insturen. Anders verwoord: het is eenheidsworst. Doe de test en scrol maar eens doorheen de platformen van bovengenoemde mastodonten; in essentie komen vele concepten op hetzelfde neer: liefde en spanning. Al dan niet gecombineerd. Op Netflix natuurlijk wat geweldadiger dan op Disney. Bij deze laatste zou dat niet zo bevorderlijk zijn voor het jonge doelpubliek. Weg inkomsten.
Wij eten wat ons gevoedt wordt. Maar wij voeden ook de mediaplatformen. DPG Media (VTM), maar ook VRT in de Vlaamse mediacontext produceren steeds meer realityformats met liefdesinsteken. En wat leren we eruit? Huisje, tuintje, kindje. Met kaarsjes, liefst véél kaarsjes. Zo zou liefde volgens een vast draaiboek moeten verlopen. En ook: eerst trouwen, dan pas kinderen.

In de container

Even een omweg langs het concept liefde. Liefde is een containerbegrip, waarvan het sociale aspect niet onderschat kan worden. Hoewel ik er van overtuigd ben dat iedereen een eigen unieke invulling hanteert, wordt liefde als sociale constellatie gebruikt om de samenleving te reguleren.

Persoonlijk sta ik achter de socio-politieke visie dat liefde door machtshebbers gebruikt is én wordt om politieke doelen na te streven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat liefde centraal wordt gezet in samenlevingsvormen. Dat heeft ook te maken met geboortepolitiek of geboorteregulatie. Laat een man en vrouw samen ‘de Liefde Gods’ vormen, met een gepropageerd beeld van ‘huisje, tuintje, kindje’, Dat blijft het idyllische beeld – als zou dat de essentie van ons menselijk bestaan uitmaken. Dit vanuit de simpele verklaring dat wij ons menselijk ras dienen voort te zetten.

Laat macht nu eenmaal de essentie uitmaken van het politieke mens-zijn. Let op, macht is daarom nog niet slecht. Allesbehalve. Wel denk ik dat een conservatief geboortebeleid en daaraan gekoppeld de genderidentificatie, een verouderde indruk laat optekenen van hoe mensen dienen samen te leven.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!