Neoliberalisme, de klap in ons gezicht.

woensdag 1 april 2020 19:12
Spread the love

 

De tijd is gekomen om een ongemakkelijke realiteit onder ogen te zien: De moderne neoliberale macht – vooral in rijke landen – heeft ons in staat gesteld de toekomst te koloniseren.
We behandelen de toekomst als een verre koloniale buitenpost zonder mensen, waar onze overheid ecologische achteruitgang, technologisch risico, nucleair afval en overheidsschuld vrijelijk kunnen dumpen zodat wij onze standaard kunnen aanhouden.
Toen Groot-Brittannië Australië in de 18e en 19e eeuw koloniseerde, was het gebaseerd op de juridische doctrine nu bekend als terra nullius – het land van niemand – om zijn verovering te rechtvaardigen en de inheemse bevolking te behandelen alsof ze niet bestonden.

Denken wij als bevolking nog aan onze kinderen, denken we nog aan onze kleinkinderen hun kleinkinderen? Trek de huidige lijn eens 200 jaar door en probeer eens te bedenken in welke wereld ze zullen leven.

Het zijn de beslissingen dat we nu nemen die de toekomst zal bepalen, het wachten op beterschap is alleen maar wachten.
We hebben de hersenen, de kennis, de technologie en de mogelijkheid om een geheel nieuwe samenleving te creëren, het herontwerpen van de cultuur waarin oorlog, armoede, honger, schuld en onnodig menselijk lijden niet alleen gezien wordt als vermijdbaar maar als totaal onacceptabel.
Alleen kan dit niet in een neoliberaal systeem, het is net dat systeem dat maakt dat we allemaal in concurrentie leven met elkaar, dat we elkaar bekijken en beoordelen aan hoe hoog iemand staat op de sociale ladder, hoeveel geld iemand heeft, het is een systeem van ongelijkheid.
De vrije markt is van een markteconomie afgedreven naar een marktsamenleving, alles is te koop als je maar genoeg geld hebt. Als geld alleen zou bepalen of je toegang hebt tot jachten, luxe vakanties of BMW’s, dan maakt ongelijkheid niet zoveel uit. Maar zodra geld steeds belangrijker wordt voor toegang tot zaken die essentieel zijn voor een goed leven zoals fatsoenlijke gezondheidszorg, gezond eten, toegang tot het beste onderwijs, een stem en invloed in campagnes, dan wordt ongelijkheid plotseling heel belangrijk.

Momenteel blijven er weinig alternatieven over aangezien we goed op weg zijn naar onze eigen vernietiging.
Oplossingen van gisteren zijn niet langer relevant, rekening houdend met de al gedane schade aan het milieu komen we snel tot het punt waar we het niet meer ongedaan kunnen maken en de natuur het verdere verloop zal bepalen.
De jongeren onder de bevolking snappen dit, de wat oudere generatie die opgegroeid is met de neoliberale agenda proberen halsstarrig vast te houden aan ouderwetse sociale denkpatronen tegen beter weten in. Onze politieke en sociale instellingen zijn niet veranderd, en dit is waar we stagneren omdat we altijd elk nieuw idee vergelijken met communisme of onderdrukking omdat ons geleerd werd te vrezen wat nieuw is.
Maar laat het heel duidelijk zijn, geen van ‘s werelds economische systemen: socialisme, communisme, fascisme of het vrije handel systeem hebben ooit de problemen opgelost van oorlogen, elitarisme, nationalisme, racisme en het ergste van al, armoede.

We kunnen dit systeem veranderen en we kunnen een samenleving maken die niemand uitsluit, die kinderen kansen geeft op te groeien naar hun talenten en niet zoals we nu zien door een uniform systeem dat alle kinderen gelijk zet, elke ouder met twee of meer kinderen zal je kunnen vertellen dat geen enkel kind hetzelfde is, iedereen is uniek, iedereen heeft zijn zwakke en sterke punten en daar moet onderwijs op inspelen.

We hebben een nieuwe economie nodig.
De economie is beschreven als de sombere wetenschap, maar het is helemaal geen wetenschap ondanks alle oogverblindende wiskunde.
Sterker nog, een groeiend aantal academici en praktijkmensen hebben geconcludeerd dat de neoliberale economische theorie gevaarlijk verkeerd is en dat het rechtstreeks verantwoordelijk is voor de groeiende crisis, ongelijkheid, vervuiling en groeiende politieke instabiliteit.

Een nieuw systeem, een blauwdruk naar een maatschappelijke economie is wat de wereld nodig heeft.Bezoek Unitatis en laat je verbazen door een nieuw systeem dat de burger als hoogste macht zet.

Nieuwe generaties beginnen te verstaan dat neoliberale systemen nog steeds derdewereldlanden koloniseren om onze standaard hier aan te houden, dat op winst gedreven industrieën de planeet verwoesten, dat we de aarde steeds sneller en sneller leegroven door een op winst gedreven industrie. Deze mensen kwamen voor de coronacrisis op straat.
Niet omdat ze graag spijbelen, al is dat voor veel mensen meegenomen (hoe zouden we zelf geweest zijn) maar omdat ze zien dat het systeem mens fauna en flora verwoest.
Een groot probleem is dat de representatieve democratie systematisch de belangen van toekomstige mensen negeert.  Aan de burgers van morgen worden geen rechten verleend, noch zijn er organen om hun bezorgdheid of mogelijke mening over beslissingen van vandaag te vertegenwoordigen die ongetwijfeld hun leven en dat van hun kinderen zullen beïnvloeden.
En dat is waarom honderdduizenden schoolkinderen wereldwijd, geïnspireerd door de Zweedse tiener Greta Thunberg, opvallen en marcheren om rijke naties ertoe aan te zetten hun CO2-uitstoot te verminderen: ze hebben genoeg van democratische systemen die hen stemloos maken en hun toekomst niet kan garanderen.

Overheden geven meestal de voorkeur aan snelle oplossingen, zoals meer criminelen achter de tralies plaatsen in plaats van de diepere sociale en economische oorzaken van criminaliteit aan te pakken.

Veel politici kunnen nauwelijks verder kijken dan de volgende verkiezingen en dansen op de melodie van de laatste opiniepeiling of tweet.
Overheden geven meestal de voorkeur aan snelle oplossingen, zoals meer criminelen achter de tralies plaatsen in plaats van de diepere sociale en economische oorzaken van criminaliteit aan te pakken.  Politici mogen nog 100.000 politieagenten inschakelen, zolang de kern niet aangepakt wordt blijft alles zoals het is. Zet 10.000 sociale werkers op straat en laat deze op een menselijke manier praten met probleemjongeren, geef deze mensen iets om naar uit te kijken, dan hoeft er geen meer en meer ‘blauw’ op straat.
Landen kibbelen rond internationale conferentietafels gericht op hun kortetermijnbelangen, terwijl de planeet brandt en hele soorten verdwijnen.
De nieuwsmedia doen of dat hun neus bloed en zijn geobsedeerd zijn door de weggooi commentaar van de Amerikaanse president en dit behandelen als een vorm van realiteit toont de bijziendheid van de moderne democratische politiek maar al te duidelijk.
Voeg daarbij het vermogen van speciale belangengroepen – met name bedrijven – om het politieke systeem te gebruiken om op korte termijn voordelen voor zichzelf te behalen, terwijl de kosten op langere termijn worden doorberekend aan de rest van de samenleving.

Nu de coronacrisis volop aan de gang is, en de economie nog steeds niet herstelt was van de 2008 recessie pompen wereldbanken biljoenen euro’s in de industrie om toch te kunnen vast houden aan hun neoliberale droom.
Maar die droom is een nachtmerrie, de 2160 miljardairs op de planeet hebben meer geld dan 4.6 miljard mensen, dit is neoliberalisme. Een systeem dat 1% van de wereldbevolking verrijkt 4% die als politieke poppen fungeren en 95% van de wereldbevolking uitbuit.

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!