De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nelson Mandela overleden/Een strijder gaat naar huis/Begrensd heldendom

Nelson Mandela overleden/Een strijder gaat naar huis/Begrensd heldendom

zondag 15 december 2013 07:24
Spread the love

NELSON MANDELA OVERLEDEN/EEN STRIJDER GAAT NAAR HUIS/BEGRENSD HELDENDOM ZIE OOK http://www.astridessed.nl/nelson-mandela-overledeneen-strijder-gaat-naar-huisbegrensd-heldendom/ During my lifetime I have dedicated myself to this struggle of the African people. I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die.Nelson Mandela – April 20, 1964UitStatement Nelson Mandela bij zijn proces in 1964 http://www.historyplace.com/speeches/mandela.htm Ondanks zijn ernstige ziekte kwam het overlijden van Nelson Mandela, strijdertegen de apartheid van het eerste uur, voor mij en vele anderen als een schok.En zoals te verwachten barstten de reacties van de wereldleiders los, die over elkaarheen struikelden in loftuitingen [1] Een greep: De Amerikaanse president Obama zei in een reactie op de televisie:”We hebben een van de meest invloedrijke en goede mensen verloren,die we hadden” [2]Ook merkte hij op, dat hij een van de miljoenen is, die inspiratie bij het leven van Mandela inspiratie vond [3]De Russische president Poetin prees Mandela vanwege zijn betrokkenheid bij”de idealen van humanisme en gerechtigheid” [4]De Chinese president Xi Ping prees Mandela’s bijdrage aan de ”vooruitgang vande mensheid” [5]Bedroefde reacties van de Britse Koningin Elisabeth en prins Charles [6]en reacties van talloze andere Staatslieden en politici [7]Koning Willem Alexander noemde in een brief aan de nabestaanden, Mandela ”eeninspirerend voorbeeld [8] en premier  Rutte noemde de dood van Mandela ” ietsom stil van te worden” [9]  Andere Europese leiders: Voorzitter van de Europese Raad, Herman van Rompuy, noemde Mandela ‘één van de grootste politieke figuren van onze tijd’. De Franse president. Francois Hollande  omschrijft Nelson Mandela als ‘een uitzonderlijke verzetsstrijder’ die, ondanks 27 jaar gevangenschap, niet enkel een verwerpelijk regime kon omverwerpen, maar ook de Zuid-Afrikanen kon verzoenen en de democratie laten gelden.De Duitse bondskanselier Angela Merkel eerde Mandela als een voorbeeld voor mensen over de hele wereld. ‘Nelson Mandela’s lichtende voorbeeld en zijn politieke erfenis van geweldloosheid en afwijzing van racisme zal voor mensen over de hele wereld nog lange tijd een bron van inspiratie blijven.’De Britse premier David Cameron verklaarde, dat ”een groot licht is uitgedoofd in de wereld”en zei op Twitter ”Nelson Mandela was een held van onze tijd.’ [10]Naast die Staatslieden ook reacties van de Myanmarese oppositieleidster Aung San Suu Kyi, de Dalai Lama en Paus Franciscus  [11] Israel: De Israelische premier Netanyahu noemde  Mandela ”een van de grotefiguren van onze tijd” en merkte op ”Hij was de vader van zijn natie, een man met visie en eenvrijheidsstrijder, die geweld verwierp” [12] Palestina: De enige reactie, die onverkort oprecht was,  was die van  de Palestijnse president Abbas,die Mandela eerde  als ‘een symbool van de bevrijding van het kolonialisme en de bezetting voor alle volkeren die vrijheid nastreven’. ‘Het is een groot verlies voor alle volkeren uit de wereld en voor Palestina’, aldus Abbas, die Mandela omschreef als ‘de moedigste en belangrijkste van de mensen die ons hebben gesteund’. [13]En dat klopt:Mandela heeft de Palestijnse strijd tegen de Israelische onderdrukking en bezetting altijd gesteund [14] HYPOCRIET,  MET EEN KERN VAN OPRECHTHEID Eenduidig in lof dus en over elkaar struikelend in waardering, uit de mond van de ene nog ”mooier”dan de andere, wat zich nogeens in superlatieven zou herhalen bij de herdenkingvan Mandela in het FNB stadion in Johannesburg, waar vooral president Obamade kans waarnam te scoren in zijn zogenoemde ”bevlogen redevoering” [15]Hypocriet dus, maar met een kern van oprechtheid.Op die kern van oprechtheid kom ik terug.Eerst de hypocrisie HYPOCRIETStaatslieden/Mensenrechtenschenders  Om twee redenen zijn al die lofprijzingen van de wereldleiders nogal hypocriet.In de eerste plaats om de criminal record van vele Staatslieden zelfVS president Obama, verantwoordelijk voor de VS bezetting en oorlogsmisdaden in Afghanistan,de buitengerechtelijke executie van Osama bin Laden [16], het gebruik van drones [17], de continueringvan Guantanamo Bay en andere aan het VS imperialisme gerelateerde mensenrechtenschendingen.De Russische president Poetin heeft ook een uitgebreid criminal record, zowel wat mensenrechtenschendingenin Rusland betreft [18] als in het vaak vergeten Tsjetjsenie [19]De Chinese president Xi Ping draagt verantwoordelijkheid voor de deplorabele mensenrechtensituatiein China [20] en de onderdrukking van de islamitische Oeigoeren en Tibetanen [21]En zo gaat het door.Uitgelicht de misdaden van  twee Staatslieden,  die in alle toonaarden de lof van Mandela zongen:De Surinaamse president Bouterse en de Israelische premier Netanyahu.Bouterse is hoofdverantwoordelijk voor o.a.de decembermoorden in 1982  en de oorlogsmisdaden in de Binnenlandse oorlog [22]en anderemensenrechtenschendingen tijdens zijn militaire bewind.Premier Netanyahu is  als chef van de Israelische bezettingsstaat verantwoordelijk voor aan de Palestijnen begane onderdrukking, oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen. [23] HYPOCRIETMandela als ”terrorist” De tweede kant van die hypocrisie is  het feit, dat de voorgangers van de lofprijzende Westerse Staatslieden [Rusland en China steunden het ANC van Mandela]Mandela  als terrorist afschilderden.Notoire Mandela bashers waren  de VS. [24]De Amerikaanse inlichtingendienst CIA zou volgens sommige bronnen zelfs assistentiehebben verleend bij de arrestatie van Mandela in 1962 [25]Tot 2008 heeft het ANC op de Amerikaanse terroristenlijst gestaan [26], na er doorvoormalig Amerikaans president Reagan op te zijn geplaatst [27]Een andere beruchte Mandela basher was de Iron Lady, de Britse premier M Thatcher, die  het ANC en Nelson Mandela als 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!