De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Negen rijke Knokse dames

Negen rijke Knokse dames

donderdag 17 november 2011 11:15
Spread the love

Er waren enkel negen rijke Knokse dames nodig, die de afgelopen maanden in het belastingparadijs Knokke bestolen werden, om de procureur des konings van Brugge himself een nationaal persoproep te laten doen.

De dames van stand werden gevraagd om voortaan hun juwelen minder ostentatief ten toon te spreiden en bij het dragen van duur schoons enige terughoudendheid aan de dag te leggen.  Het woord kluis viel zelf.

Mijn eerste gedacht was, toen ik de titel ‘Rijke Knokse dames, draag geen dure ringen meer’ in De Standaard van woensdag 17 november las, de procureur roept de schuldigen van deze financieel economische crisis op om de man/vrouw in de straat niet langer te schofferen, door het etaleren van de buit die ze gedurende de neoliberale wonderjaren konden binnenrijven op kosten van de  Belgische belastingbetaler.

Maar neen.  De procureur riep de bedienaren van de vrije markt op niet langer dure juwelen te dragen want de afgelopen maanden waren er een paar overvallen in Knokke  geweest op dames die juwelen droegen van € 100.000 tot € 200.000, zo stond in dat artikel.
U hoort het goed ! Juwelen tussen € 100.000 en € 200.000.  Voor velen de prijs van een onbetaalbare woonhuis, maar voor de betrokken Knokse dames een kleingoed om aan hun hals of vinger te dragen.
En dus was een oproep tot waakzaamheid vanwege procureur Berkvens op zijn plaats, zo dacht hij toch.
Uiteindelijk kan je van zo’ n procureur niet verwachten dat hij ons beschermt tegen de oplichters van  het bank en financiewezen, dat hij ons beschermt tegen de profeten van het snel geldgewin zoals die graaf uit Knokke die in mei 2008 nog opriep Fortis aandelen te kopen terwijl Fortis dan al half gezonken was.  Oplichting en misbruik van vertrouwen heet zoiets als ik mij niet vergis, maar van recht ken ik blijkbaar niet zoveel.
Maar tja 800.000 gedupeerden zijn natuurlijk klein bier in vergelijking met 8 of 9 dames uit Knokke die van hun juwelen werden bestolen.

Hopelijk waren ze verzekerd ?  Anders moet een beroep op het rampenfonds toch tot de mogelijkheden behoren. 
Maar een ding is zeker.  In Knokke mag je alles doen, zolang je maar van de centen en juwelen blijft van de financieel economische elite van ons land.

Trouwens, deze onvervaarde procureur is niet aan zijn proefstuk toe. Twee jaar geleden liet hij al een vermeende dief van voedselresten aanhouden.  De vermeende dief had het immers gedurfd om in het ambtsgebied van diezelfde procureur Berkvens etenswaren te stelen uit een afvalcontainer .  Bleek dat de bewuste supermarkt zelfs geen aangifte van diefstal had gedaan, maar soit geen haan die hierom kraait. 

Hetzelfde lapte hij een paar linkse oproerkraaiers die hun toekomst op het spel zetten voor een paar domme bomen in het Lappersfortbos.  Il  faut le faire, het bezetten van bedrijvengrond. Dat doe je niet ongestraft in Brugge.  Een paar maanden cel was hun verdiende straf.
Ook in een ander beladen dossier  liet deze procureur  zich niet onbetuigd.  Een Brugse bisschop bleek teveel de familiebanden te hebben afgetrokken. Geen nood. Diezelfde procureur zou alles laten onderzoeken, tot de bodem, en zelfs eronder als het moet. 

En natuurlijk werd door de procureur een onderzoeksrechter gevorderd, zoals gebruikelijk is in dergelijke dossiers. Of toch niet ? 
Natuurlijk niet.  Onderzoeksrechters vorder je voor dieven van voedselresten en bezetters van bedrijvengronden waar toevallig ook de laatste paar bomen die Brugge nog telt opstaan. Maar toch niet voor een pedofiele bisschop. 
Goed gedaan procureur Berkvens zou ik zeggen, de drie K’s  (kapitaal, kerk en kroon) zijn u eeuwig dankbaar.

Jean Marie de Meester

ROOD! West-Vlaanderen

take down
the paywall
steun ons nu!