De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Negationisme koloniale genocide diep ingeworteld in Europese beschaving

dinsdag 20 september 2016 18:28
Spread the love

Koloniaal Europa heeft sinds eeuwen de rest van de planeet als een prooi of zelfs als haar eigendom beschouwd. De bevolking van de planeet werd als slaaf misbruikt en als minderwaardig gezien. Europa en haar erfgenamen de V.S. zijn, sinds eeuwen, wrede en genadeloze roofzuchtige misdadigers. Ze zijn de grootste agressors en het grootste gevaar voor de “homeland security” van andere landen.
Europa is sinds eeuwen sterk geradicaliseerd in haar buitenlandse politiek.

De wrede en genadeloze kolonialisten willen, in vrede en vrijheid, de planeet blijven beschouwen als eigendom, in vrede en vrijheid, zich de grootst mogelijke koek van de wereldrijkdom toe eigenen. Daardoor kan er geen vrede en rechtvaardigheid op aarde zijn, alleen de meesters van slaven, de grote terreur agressors, sinds eeuwen, kunnen stoppen met de agressie en de gewelddadige diefstal van de rijkdom van de planeet.

Om de grote overheersers, uitbuiters van de planeet te blijven, scheppen koloniaal Europa en de V.S., sinds eeuwen, steeds nieuwe valse en kunstmatige “vijanden” om terreur agressieoorlogen tegen de rest van de wereld te blijven voeren voor controle, onderdrukking, uitbuiting, economische Anschluss van de rijkdom van andere continenten en bevolkingen.

De rijkdom van Europa is het resultaat van diefstal met extreem geweld. De internationale gemeenschap zou Europa moeten verplichten om 30% van haar rijkdom terug te geven aan de kolonies. Ook het feit dat er nog steeds geen menswaardig wereldwijd minimum loon bestaat (b.v. van 300 euro per maand, 40 uren/week) bewijst weer de kwaadaardigheid en ziekelijke hebzucht van de christelijke wereldoverheersers.

Europa heeft nog steeds geen schuldbesef en verantwoordelijkheidszin. Ze blijven totaal ongevoelig voor de intense pijn en woede van de gekoloniseerden wegens de misprijzende manier waarop ze behandeld geweest zijn, het bedrog, het verraad van onschuld, de diefstal met extreem geweld van hun vrijheid, land, rijkdom, cultuur, religie … wegens de hoofdzonde van slavernij en genocide.

Europeanen lijden nog steeds onder een anti sociale persoonlijkheidsstoornis, de afwezigheid van schuldgevoelens en gewetenswroeging omdat ze er ziekelijk van overtuigd zijn dat de 60 miljoen slachtoffers van de Europese holocaust, de slaven, de gekoloniseerden, de oorspronkelijke volkeren van de andere continenten, echte onmensen, ware Untermenschen zijn.

Europa moet nog steeds verschijnen voor een internationale rechtbank

Zolang Europa niet door (inter)nationale rechtbanken vervolgd wordt zullen ze niet stoppen met hun laffe, onwettelijke, wrede, terreuroorlogen en dus kan de wereld geen vrede kennen. Ondanks dat ze sinds eeuwen de grootste agressors zijn, blijven ze altijd dezelfde propaganda verkondigen om de eigen bevolking te hersenspoelen: “We worden bedreigd, we moeten ons bewapenen, nog meer massavernietigingswapens produceren en kopen om nog meer onwettelijke terreuroorlogen te voeren”.

 

Negationisme

Negationisme over hun genocidair verleden zit diep ingeworteld in Europa  en de V.S.. Ze hebben hun beschaving gebouwd op de verborgen, anonieme massagraven van vele tientallen miljoenen slachtoffers van hun koloniale en imperialistische genocides. Meesters van slaven die sinds eeuwen de rest van de wereld terroriseren en nog steeds geen enkele empathie kunnen opbrengen, zich nog steeds niet in de plaats kunnen stellen van de aangevallen zwakkere volkeren in de rest van de wereld.

Door dit diep ingebakken negationisme zijn de meerderheid van de Europeanen en Amerikanen zieke mensen, sociale neuroten, half blind, gehersenspoeld.

Daardoor bezien ze grote meesters van slaven, zoals Churchill en De Gaulle, alleen als strijders voor de vrijheid van hun landen. Maar door hun ziekelijk negationisme zien ze de terreur niet, de massamoorden, de genocides die ze gepleegd hebben voor de verovering en bezetting van de kolonies. Ze zien ook de terreur niet en de massamoorden die ze gepleegd hebben om de kolonies te behouden. Ze waren grote misdadige kolonialisten en ze hebben ook met terreur en massamoorden gestreden tegen de rechtvaardige aspiratie van de gekoloniseerden op onafhankelijkheid, zelfs nog gedurende 40 jaar na het einde van de tweede wereldoorlog. Zelfs nu behouden Frankrijk en de V.S ieder ongeveer tien annexaties.(1) Ze zijn negationisten omdat ze hun slachtoffers beschouwen als onmensen, als minderwaardig en van geen tel en daardoor worden deze ook niet geteld.

Europa en de V.S. zijn zelfs nog steeds fier over hun genocidair verleden wat neerkomt op vergoelijking van geweld en terreur. Uiteindelijk zijn ze ook haatpredikers.

Koloniaal Europa heeft een holocaust gepleegd 15 keer groter dan nazi Duitsland en toch blijven ze nog steeds ongestraft. Door hun duivelse militaire macht kunnen ze hun slachtoffers als Untermenschen,als onmensen verklaren.

Ondanks de talrijke razzia’s tegen mensen van andere continenten, met een andere huidskleur en religie, ondanks de Europese koloniale holocaust van tientallen miljoenen onschuldige mensen hebben de slachtoffers nog steeds het geprivilegieerd statuut van slachtoffer niet gekregen.

Ondanks dat de Europese koloniale holocaust een van de grootste in de geschiedenis is, wordt het ontkennen ervan nog steeds niet gecriminaliseerd. Alweer een bewijs dat Europa de mensen in de rest van de wereld echt beschouwt als ware Untermenschen.

Ewald Vanvugt “Roofstaat:wat iedere Nederlander moet weten”

Adam Hochschild “De geest van koning Leopold II en de plundering van Congo”

1.De wrede en genadeloze Christelijke Übermenschen moeten hun kolonies/Anschluss terug geven aan de ware eigenaars, de inheemse bevolking. De V.S. moeten de Bahia de Guantanamo, Hawaï, Diego Garcia, Guam,Puerto Rico, Okinawa, Marshall Islands, Mariana Islands, American Samoa aan de ware eigenaars geven.

Het Franse rijk heeft de meeste Anschluss/annexaties.Frankrijk moet ook  de Anschluss/annexaties van Nieuw-Caledonië, Réunion, Mahon, Tahiti, Marquesas eilanden, Guadeloupe, Guyana, Martinique…terug geven aan de oorspronkelijke eigenaars.  

Ewald Vanvugt ”Nieuwe zwartboek van Nederland. Wat iedere Nederlander moet weten”

Adam Hochschild “De geest van koning leopold ll en de plundering van congo” 

Robin de Ruiter “George W. Bush en de mythe van al-qaeda: de verborgen macht
achter de terroristische aanslagen van 11 september 2001”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!