De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Werf

Brugge, De Werf, Filip Somers -

Negatief advies voor De Werf

woensdag 22 februari 2012 22:59
Spread the love

Het 25 jarig bestaan van De Werf wordt overschaduwd door het negatief preadvies van de beoordelingscommissie.
Zo dreigd de werking van het kunstencentrum serieus te hypothekeren.
Reeds in 2009 was er een negatieve preadvies wat de zakelijke leiding betrof, toen werdt er een reserve aangelegd voor als er moeilijke tijden zouden komen, uiteindelijk
was het advies positief.
Zelfs na het positief advies geeft de werf z’n reserve achter de hand kunnen houden.
Dus is de werf financieel gezond denken wij dan, maar u komt het, wij citeren uit de 3 beknopte pagina’s van het verslag.
“Daarbij kan het agentschap echter doorheen de hele periode 2006-2010 meermaals vaststellen dat De Werf in vergelijking met andere kunstencentra
of organisatoren freqent veel lagere inkoppsommen betaalde voor dezelfde voorstellingen.
Dat komt ongetwijfelde de rendabiliteit van de receptieve werking in een relatief kleine zaal ten goede maar bevordert de leefbaarheid voor jonge theatermakers niet”
Wat wij daar onder verstaan is dat de werf de tering naar de nering zet, goed onderhandelt naar de prijzen voor wat ze programmeert.
Toch een prima zakelijk beleid denk je dan, maar dat vindt de commissie niet, zij vinden dat de werf meer moet uitgeven.
Het zou je kunnen doen denken aan  ministers die elk jaar tekorten maken om het volgend jaar zeker niet minder te krijgen.
Met ongeveer een 40 tal live jazz programma’s per jaar,
is de werf in dit genre een topspeler.
Hierbij heeft De Werf de kans aan lokaal talent en jongeren om zich te ontplooien.
Maar ook dat vindt de commissie blijkbaar onvoldoende.
Het oordeel dat De Werf niet scherp genoeg programmeert qua jazz en de jongeren niet genoeg een kans biedt, slaat dus nergens op.
Het enige wat we kunnen doen is hopen dat de commissie z’n oordeel herziet, zodat De Werf de kommende 25 jaar op een gedreven manier verder kan.
Indien niet zou dat een kaakslag betekenen voor het kunstencentrum Brugge en Vlaanderen.
 

take down
the paywall
steun ons nu!