De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Neen aan de erkenning van  NSV aan de UGent
Ugent, Blokbuster, Anti-nsv, Lezersbrief, Actief Linkse Studenten, Studentenblad Schamper, Simon Van Damme, Studenten en personeel, Sociale Raad -

Neen aan de erkenning van NSV aan de UGent

donderdag 3 november 2011 14:45
Spread the love

Hieronder publiceren we een lezersbrief aan het Gentse studentenblad Schamper door Simon Van Damme, studentenvertegenwoordiger in de Sociale Raad en lid van de Actief Linkse Studenten

Met de erkenning van NSV aan de UGent door de Vergadering van Konventvoorzitters kan ik – als studentenvertegenwoordiger in de Sociale Raad – niet akkoord gaan. De erkenning van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) werd 27 jaar geleden ingetrokken na een gewelddadig flessenincident, n.a.v. een door hen georganiseerde lezing. Tot op vandaag is de NSV niet veranderd en blijft het een extreemrechtse mening spuien vol racisme, homofobie en Jodenhaat.

Zo organiseerde de NSV in 2009 nog een zogenaamde ludieke actie: smijten met WC-papier naar mensen zonder papieren en dit onder de leuze: “Hier zijn jullie papieren, dien u nu maar aan bij het dichtstbijzijnde politiekantoor”. Deze mensonwaardige
behandeling en pijnlijke gelijkstelling van criminelen en mensen zonder papieren, verbleken bij de hate speeches en
het structureel geweld jegens de Roma in Hongarije, uitgaande van de Hongaarse extreemrechtse partij Jobbik en haar illegale paramilitaire militie, de Hongaarse Garde. Morvai, Europees parlementslid van Jobbik, bracht recent aan de UGent haar racistische visie en haatdragende boodschap. Dit was niet toevallig op uitnodiging van NSV-Gent.

Kan men racistisch geweld vrijheid van meningsuiting noemen? Volgens de Belgische wetgeving alvast niet. Aanzetten tot haat en geweld ten aanzien van specifieke bevolkingsgroepen is strafbaar gesteld bij wet. Hoeven lezingen met Krisztina Morvai
dan gesubsidieerd te worden met publieke middelen? Volgens mij niet, volgens de Sociale Raad en het Bestuurscollege van de UGent ook niet (beiden stemden vorig jaar immers voor het beroep tegen de erkenning van de NSV) en volgens de 1300 studenten die vorig jaar samen betoogden tegen de erkenning van de NSV duidelijk ook niet.
Publieke middelen dienen niet om WC-papier te subsidiëren waarmee nadien wordt gegooid naar mensen zonder papieren, noch om een haatdragende boodschap meer aanvaard te maken.

Het is noodzakelijk dat het bestuur van de UGent en de studenten en het personeel zich publiekelijk en actief uitspreken tegen de
erkenning van de NSV. We moeten afdwingen wat de Vergadering van Konventvoorzitters niet wou doen: de erkenning ongedaan
maken. Een cruciale stap in die richting zal de massale aanwezigheid zijn op de komende anti-NSV betoging. 

Bron :

Simon Van Damme.

Studentenvertegenwoordiger in de
Sociale Raad en lid van de Actief Linkse Studenten

www.blokbuster.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!