De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

justitie afb1

Nederlander staat terecht voor moord en moordpoging

woensdag 14 november 2012 01:04
Spread the love

Jan Kuijpers, een 43-jarige Nederlander uit Leopoldsburg staat terecht voor de moord op een 34-jarige man uit Heusden-Zolder.

Na 3 dagen proces waar we al het gedeelte van de officiële vaststellingen voorbij zijn en nu aan de getuigen zijn begonnen, kunnen we wel wat bewogen noemen. Na de discussie tussen de Onderzoeksrechter en het Openbaar Ministerie over de omstandigheden van de voorlopige invrijheidsstelling van de verdachte –  het immers beruchte artikel 31 – waar het gerecht weer de mist is ingegaan en de verdachte werd vrijgelaten op basis van procedurefouten, zijn we gestart met het horen van de burgerlijke getuigen.

Opvallend is dat de verklaringen.aan de zijde van de beschuldigde – Kuypers Jan – en die in het voordeel van het slachtoffer en Burgerlijke partijen,lijnrecht tegenover elkaar staan. Noch het onderzoek of de wedersamenstelling hebben kunnen uitwijzen hoe precies de voertuigen waren gepositioneerd op het moment van de schietpartij. Tegenstrijdige verklaringen maken het al evenmin makkelijk een duidelijk beeld te krijgen van de gebeurtenissen die bewuste pinksteravond in 2009. Verschillende verklaringen over de huissleutel van de beschuldigde of wie aan welke kant is uitgestapt uit het voertuig, en de reden waarom hij zou teruggekeerd zijn naar de kantine waar hij een schot of schoten afvuurde met een wapen van duistere komaf.
De indruk is niet ontgaan dat beide partijen een en ander niet verteld hebben of niet willen vertellen, zo zijn er duistere momenten tijdens de vlucht van 10 dagen van de beschuldigde en zoon die zich zou hebben schuilgehouden hebben in Nederland maar niet wil zeggen bij wie.
Getuigen die voor de feiten aanwezig waren op het terras van de kantine kloppen ook al niet en zijn zo uiteenlopend dat niemand eigenlijk een idee heeft wat er zich daar heeft afgespeeld en of dit een mogelijke aanleiding zou geweest zijn tot de feiten.  Er wordt gewag gemaakt van provocaties langs de ene kant en langs de andere kant ontkent men dat er zelfs een interactie, lees gesprek of ruzie, zou geweest zijn tussen het slachteroffer en de beschuldigde.
We zullen het verder verloop van het proces moeten afwachten om te weten te komen of de lacunes zullen ingevuld worden of we met vele vragen gaan blijven zitten over hoe en waarom een man die dag het leven verloor.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!