De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nederland twijfelt – het politieke opvrijen kan beginnen

Nederland twijfelt – het politieke opvrijen kan beginnen

donderdag 3 maart 2011 11:39
Spread the love

De statenverkiezingen in Nederland van woensdag laten geen duidelijke meerderheid zien voor het de partijen van het huidige kabinet-Rutte in de Eerste Kamer. Met meer dan 99% van de stemmen geteld lijken het CDA, de VVD en de PVV samen net niet de voor een meerderheid benodigde 38 zetels in de Nederlandse senaat te halen. Voor een definitieve uitslag zal Nederland dus nog moeten wachten tot 23 mei. Dan stemmen de gedeputeerden van de provincies de nieuwe leden van de Eerste Kamer.

De VVD wordt ook nu weer de grootste partij. Rutte is sinds de Tweede Kamerverkiezingen in juni aan een zegetocht bezig die niet lijkt te stoppen. Het CDA halveert bijna. Voor het eerst in de geschiedenis is het CDA bijvoorbeeld niet meer de grootste partij in Noord-Brabant. De PVV van Geert Wilders debuteert in de provinciale politiek. Winst was dus verzekerd, maar deze is minder groot dan de peilingen voorspelden. In de Eerste Kamer wordt de PVV “slechts” de vierde grootste fractie.

De linkse fracties doen het daarentegen goed. De PvdA verliest een beetje, maar veel minder dan voorspeld. Ze zullen hun huidige zetelaantal in de Eerste Kamer waarschijnlijk kunnen handhaven. Ook GroenLinks lijkt geen last te hebben van het “Kunduz” effect. Na de beslissing van kersvers fractievoorzitter Jolande Sap om een civiele missie in Afghanistan te steunen kelderde haar partij in de peilingen. GroenLinks wint er in de Eerste Kamer waarschijnlijk zelfs een zetel bij. Ten opzichte van juni daalt de partij maar licht.

De opkomst was bij deze belangrijke statenverkiezingen opvallend hoog. Normaal gesproken neemt minder van de helft van het electoraat slechts de moeite om vertegenwoordigers in de provincies te kiezen. Nu deed bijna 56% dat. Het belang van de deze verkiezingen voor de landelijke politieke verhoudingen is daarvoor een belangrijke reden.

De Nederlandse politiek maakt zich nu op voor meer dan twee maanden van politiek opvrijen. De coalitiepartijen zullen er alles aan proberen te doen om alsnog een meerderheid te halen in de Eerste Kamer. Het gegeven dat de Eerste Kamer onrechtstreeks wordt verkozen maakt dit mogelijk. Gedeputeerden kunnen namelijk besluiten om op volksvertegenwoordigers van elkaar te stemmen. Zo kunnen de “restzetels” van twee partijen samen alsnog een zetel opleveren. Ook partijen die enkel op provinciaal niveau actief zijn, zoals de Fryske Nasjonale Partij, hebben stemrecht voor de leden van de Eerste Kamer. Deze partijen kunnen binnenkort op een bosje bloemen van premier Rutte rekenen.

take down
the paywall
steun ons nu!