Nederland herdenkt cineast Theo van Gogh/Heiligverklaring van een Islamofoob en antisemiet

Nederland herdenkt cineast Theo van Gogh/Heiligverklaring van een Islamofoob en antisemiet

maandag 10 november 2014 06:16
Spread the love

NEDERLAND HERDENKT CINEAST THEO VAN GOGH/HEILIGVERKLARINGVAN EEN ISLAMOFOOB EN ANTISEMIET

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/nederland-herdenkt-cineast-theo-van-goghheiligverklaring-van-een-islamofoob-en-antisemiet/

Vorige week was het 10 jaar geleden, dat cineast en columnistTheo van Gogh is gedood ¨(1) en dat is deze keer herdacht met eenveelvoud van herdenkingen (2),waaronder opde plaats des onheils. (3) Herdenking bij ´´zijn´´ monument´´De Schreeuw´´(4) , herdenking op de nationale TV (5),hervertoning van zijn films (6),herdenkingin de Amsterdamse Stadsschouwburg, (7) het moet niet gekker worden.Een onzinnige en onterechte  heiligenverklaring, waarbij de vlag de lading nietdekt.Integendeel.
Want de ten onrechte veelgeprezen ´´Theo´´ (ook zo´n onzin,dat van Gogh na zijn dood door iedereen ineens bij zijnvoornaam genoemd werd), was wel allerminst een heilige, maareen ordinaire provocateur, antisemiet en Islamofoob, kampioenbelediger en vuilbek.Een boekje open.

THEO VAN GOGH, DE ANTISEMIET
Theo van Gogh was meer dan een ras provocateur, wat op zichal irritant kan zijn (maar valt onder de vrijheid van meningsuiting),hij beledigde stelselmatig en doelbewust bevolkingsgroepen.Dat heet discriminatie, racisme en anti-semitisme.In de negentiger jaren richtte hij zijn pijlers op de Joden (8)  opeen dermate misselijkmakende en degrading manier, dat ikniet begrijp, dat hij er alleen met een boete is afgekomen (9) enzijn vuilnisopmerkingen niet gewoon zijn verboden en uit de roulatiegehaald. Want er zijn grenzen, zeker als er vrolijk gedaan wordt overeen van de grootste misdaden in de geschiedenis der Mensheid.
Haast te vunzig om te herhalen, maar toch noodzakelijk,zijn zijn weerzinwekkend antisemitische opmerkingen
In een artikelenreeks waarin Van Gogh schrijver en collega filmmakerLeon De Winter beschuldigde, het leed van de Holocaust ´´te exploiteren´´,maakte hij walgelijke opmerkingen als ´´copulerende sterren in de gaskamer´´ (10)en “‘Wat ruikt het hier naar caramel? Vandaag verbranden ze alleen suikerzieke joden” ¨(11)
TV presentratrice Sonja Barend liet hij bij een kampbarakzeggen ´´En morgen gezond weer op´´ ¨(12)Er zijn nog een aantal zieke uitspraken, waarnaar ik hier verwijs. (13)
Toegegeven, negatieve kwalificaties naar Joden in het algemeenzijn het niet, maar wanneer er zo wordt gesproken over onnoembaarleed, een bevolkingsgroep aangedaan, getuigt dat van een fundamenteelgebrek aan respect en humaniteit.En diep gebrek aan respect voor een bevolkingsgroep isook racisme/antisemitisme. 
NA 11 SEPTEMBER/VAN GOGH DE ISLAMOFOOB
Provoceren, discrimineren en beledigen, was Van Gogh´s tweedenatuur.Na de aanslagen van 11 september (14) vond van Gogh een interessanterdoelwitDe moslims en de Islam, waarmee hij kon meeliften op het steedsIslamofobischere klimaat in Europa.Hij werd een bewonderaar van moslimbasher Hirsi Ali (15)Ook zal het geen verwondering wekken, dat van Goghfan (16) was van de extreem-rechtse (17) anti IslampoliticusP. Fortuyn. (18)
En zijn uitspraken waren zoals van hem gewend weer beledigend endiscriminerendMoslims werden aangeduid als (excusez let mots) ´´geitenneukers´´ (19)en ´´boodschappers van de achterlijkste duisternis´´ (20)Had hij met Fortuyn gemeen, die de Islam ´´een achterlijkecultuur´´ (21) noemde. 

DE HEILIGVERKLARING EN ´´THEO´´ WAANZIN
Niet bepaald iemand, die de moeite van het herdenken waard is,zo zou je denken.Toch werd deze van Gogh, een provocateur,vuilbek,  antisemiet en Islamofoob, na zijn dood ´´heiligverklaard´´Er werd geleuterd over ´´de vrijheid van meningsuiting´´, die inhet geding zou zijn en nog absurder  (22),de moord op hem zou ´´terroristisch´´(23) zijn, terwijl de moord op hem,noch datgene wat hij uitkraamde, iets met ´´vrijheid van meningsuiting´´te maken had.
Vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel recht, dat is gebaseerdop respect voor het vrije woord.Maar vrijheid is geen misbruik van de rechten van anderen.Racisme, haatzaaierij en discriminatie is geen vrijheid, maar een misdaad.En in antisemitisme en Islamofobie grossierde van Gogh en hijwas er nog trots op ook.Zei hij immers niet (over een mogelijke gevangenisstraf*´´Als ik in de gevangenis zit, zal ik met verdubbelde krachtcolumns schrijven´´ (24)
En maar doorgaan.

Maar zijn ´´heiligverklaring´´ en zogenaamde ´´vrijheid vanmeningsuiting´´ past in het kader van de steeds meer teloorgaande waarden,die racisme en discriminatie verwerpen.Immers, ook de extreem-/rechtse ophitser Wilders is destijdsvrijgesproken (25) (hopelijk deze keer niet) (26) en overzaken als ´´Marokkanendebatten´´(27) kan gewoon in de TweedeKamer worden gesproken.So far artikel 1, Nederlandse Grondwet. (28)
Die heiligverklaring geldt ook de media, waar van Goghwordt aangeduid als ´´de kampioen van de vrijheid vanmeningsuiting´´(29) of andere woorden van die strekking.
Dat is hij niet.In feite is hij nergens kampioen van, of hetmoet kampioen vuilbekkerij zijn. (30)
En de een na de ander bewijst de ”Theo” lippendiensten noemt hem ridder van het vrije woord.Een van de meest absurde uitspraken is weldie van burgemeester van der Laan, dat de sfeer in Amsterdam”vrediger” is geworden na de dood van van Gogh.(31)
Een beroepsgrappemaker, die van der Laan.Hij heeft zijn roeping bij het Theater van de Lachgemist.
Juist zijn de verhoudingen tussen allochtonen en autochtonenmeer op scherp komen te staan, niet zozeer vanwege van Gogh(daarvoor was hij te onbenullig), maar door de door de anti-Islamhetze(waarvan van Gogh een minor exponent was) toegenomen ruimtevoor racisme en discriminatie.
Juist na de dood van Theo van Gogh barstte er een enormeanti-Islamhysterie uit (32), met massale brandstichtingen inMoskeeen door het hele land. (33)
Er is nog een bezoek van voormalig  Koningin Beatrix aanAmsterdam aan te pas gekomen (34) om de gemoederen wat te sussen.Ook premier Balkenende legde een bezoek af. (35)En ja, gelukkig was de ergste heftigheid snel weg, al blijvende aanvallen op Moskeeen doorgaan. (36)
Een ander, minstens even lachwekkend punt, dat van der Laanaanhaalde, was dat ”vrijheid van meningsuiting en andere humanistischewaarden nu beter verdedigd worden dan voorheen” (37)

Tsjaaa…..Vandaar het toenemende, ingewortelde racisme in desamenleving,niet in de laatste plaats bij de politiek. (38)dat wordt verpakt als ”vrijheid van meningsuiting”
Nu ja, DAT is wel iets, waarover ”Theo” tevreden mag zijn.

EPILOOG
Van Gogh is tragisch om het leven gekomen enhet  zou niet eens gezegd moeten worden, maarhet spreekt vanzelf, dat het doden van een medemensanti humaan en onacceptabel is.Het recht op leven van iedereen, zonder aanziens despersoons, moet altijd verdedigd worden.
Maar dat wil nog niet zeggen, dat iedereen, die isgedood, ook maar direct een heilige is.Het veroordelen van de daad houdt niet in hetsluiten van de ogen voor standpunten/dadenvan iemand.
En overeind blijft, dat van Gogh als provocateur,antisemiet en Islamofoob een uiterst slechteinvloed gehad heeft op het maatschappelijkeklimaat.
Daar na zijn dood de ogen voor sluiten is onzinnigen geeft een vals beeld.Bovendien is het een klap in het gezicht vande slachtoffers van zijn verwerpelijke standpuntenJoden en moslims.
Daarom verdient van Gogh geen herdenking en welhelemaal niet die misplaatste heiligverklaring,die tekenend is voor het vergiftigde maatschappelijkeklimaat, dat nu heerst en waarin racisme en discriminatiesalonfahig is.
Het recht, met respect te worden behandeld, als mens,ongeacht afkomst of religie, DAT is fundamenteel.
Niet het discriminerend provoceren onder devalse vlag van ”vrijheid van meningsuiting”

Astrid Essed

[1]

NRCNEDERLAND HERDENKT CINEAST THEO VAN GOGH2 NOVEMBER 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/11/02/nederland-herdenkt-cineast-theo-van-gogh/

[2]

NRCNEDERLAND HERDENKT CINEAST THEO VAN GOGH2 NOVEMBER 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/11/02/nederland-herdenkt-cineast-theo-van-gogh/

[3]

NU.NLTHEO VAN GOGH HERDACHT IN LINNAEUSSTRAAT INAMSTERDAM2 NOVEMBER
http://www.nu.nl/binnenland/3918610/theo-van-gogh-herdacht-in-linnaeusstraat-in-amsterdam.html

[4]

HET PAROOLTHEO VAN GOGH TIEN JAAR DOOD, VEEL HERDENKINGENIN AMSTERDAM2 NOVEMBER 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/3781053/2014/11/02/Theo-van-Gogh-10-jaar-dood-veel-herdenkingen-in-Amsterdam.dhtml

[5]
NRCNEDERLAND HERDENKT CINEAST THEO VAN GOGH2 NOVEMBER 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/11/02/nederland-herdenkt-cineast-theo-van-gogh/

[6]

NRCNEDERLAND HERDENKT CINEAST THEO VAN GOGH2 NOVEMBER 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/11/02/nederland-herdenkt-cineast-theo-van-gogh/

[7]

NRCNEDERLAND HERDENKT CINEAST THEO VAN GOGH2 NOVEMBER 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/11/02/nederland-herdenkt-cineast-theo-van-gogh/

[8]

EOBLOG/THEO VAN GOGH WAS GEEN HEILIGEJAN SNEL1 NOVEMBER 2014
http://www.eo.nl/geloven/themas/zeker-weten/item/blog-theo-van-gogh-was-geen-heilige/?utm_content=bufferba12b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

[9]

ANNE FRANK STICHTINGEDUCATIEANTISEMITISME ALS PROVOCATIE
http://www.annefrank.org/nl/Educatie/Discriminatie-in-Nederland/Kronieken/Kroniek-antisemitisme/Toename-van-antisemitische-uitingen/Antisemitisme-als-provocatie/

[10]

WIKIPEDIATHEO VAN GOGH (REGISSEUR)/RECHTSZAKEN
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theo_van_Gogh_(regisseur)#Rechtszaken

Bron:
WIKIPEDIATHEO VAN GOGH (REGISSEUR)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Theo_van_Gogh_(regisseur)

[11]
WIKIPEDIATHEO VAN GOGH (REGISSEUR)/RECHTSZAKEN
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theo_van_Gogh_(regisseur)#Rechtszaken

[12]

DE FABEL VAN DE ILLEGAAL/DOORBRAAKVAN GOGH WAS EEN IRRITANT REACTIONAIR MANNETJEERIC KREBBERSJANUARI/FEBRUARI 2005
http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11069f68.htm

[13]

DE FABEL VAN DE ILLEGAAL/DOORBRAAKVAN GOGH WAS EEN IRRITANT REACTIONAIR MANNETJEERIC KREBBERSJANUARI/FEBRUARI 2005
http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11069f68.htm

[14]

UITPERS.BEHERDENKING 11 SEPTEMBER/EENZIJDIGE MORELEVERONTWAARDIGING/GEEN HAND IN EIGEN BOEZEMASTRID ESSEDJUNI 2009

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2808

[15]

UITPERS.BEHET GEDACHTEGOED VAN MEVROUW HIRSI ALIASTRID ESSEDAPRIL 2005
http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1011

[16]
DE FABEL VAN DE ILLEGAAL/DOORBRAAKVAN GOGH WAS EEN IRRITANT REACTIONAIR MANNETJEERIC KREBBERSJANUARI/FEBRUARI 2005
http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11069f68.htm

[17]

DE FABEL VAN DE ILLEGAAL/DOORBRAAKHET RECHTS POPULISME VAN FORTUYNHARRY WESTERINKJANUARI/FEBRUARI 2002
http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10804f49.htm

[18]

DE FABEL VAN DE ILLEGAAL/DOORBRAAKGEEN TRANEN OM DOOD FORTUYNERIC KREBBERSZOMER 2002

http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10839f52.htm

[19]

DE FABEL VAN DE ILLEGAAL/DOORBRAAKVAN GOGH WAS EEN IRRITANT REACTIONAIR MANNETJEERIC KREBBERSJANUARI/FEBRUARI 2005
http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11069f68.htm

[20]
DE FABEL VAN DE ILLEGAAL/DOORBRAAKVAN GOGH WAS EEN IRRITANT REACTIONAIR MANNETJEERIC KREBBERSJANUARI/FEBRUARI 2005
http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11069f68.htm

[21]

VOLKSKRANTPIM FORTUYN OP HERHALING: ”DE ISLAM IS EENACHTERLIJKE CULTUUR”5 MEI 2012

http://www.volkskrant.nl/binnenland/pim-fortuyn-op-herhaling-de-islam-is-een-achterlijke-cultuur~a611698/

[22]

AMSTERDAM AANGEWEZEN ALS ”JIHADSTAD”/OVER TERREURHYSTERIE EN HETZEVORMINGASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/amsterdam-aangewezen-als-jihadstadover-terreurhysterie-en-hetzevorming/

[23]

UITPERS.BEKRITIEK OP HET REQUISITOIR IN DE ZAAK TEGENMOHAMMED BASTRID ESSEDSEPTEMBER 2005

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1116

[24]

DE FILMKRANTVALS LICHTNederland 1993, Theo van GoghJOS VAN DER BURG
http://www.filmkrant.nl/_titelindex_V/6349

(25)

UITPERS.BEVRIJSPRAAK WILDERS GEEFT VRIJBRIEF VOOR RACISMEEN DISCRIMINATIEASTRID ESSEDJULI/AUGUSTUS 2011
http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=3054

(26)

NU.NLAANVULLING OP AANGIFTE TEGEN WILDERS2 MEI 2014
http://www.nu.nl/politiek/3766180/aanvulling-aangifte-wilders.html

(27)

MAROKKANENDEBAT IN NEDERLAND/NACHT DER SCHANDE/TWEEDE KAMER LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAATASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/2013marokkanendebat-in-nederlandnacht-der-schandetweede-kamer-legitimeert-allochtonenhaat/

(28)
´´Art. 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.´´

PARLEMENT EN POLITIEKHOOFDSTUK 1 GRONDWET (VOLLEDIGE TEKST)

http://www.parlement.com/id/vhnnmt7jesyv/hoofdstuk_1_grondwet_volledige_tekst

(29)

RTL TELETEKSTBERICHTGEVING TAV DE ONTHULLING VAN ´´DE SCHREEUW´´ASTRID ESSED19 MAART 2007
http://www.indymedia.be/index.html%3Fq=node%252F7978.html

(30)
DE FILMKRANTVALS LICHTNederland 1993, Theo van GoghJOS VAN DER BURG
http://www.filmkrant.nl/_titelindex_V/6349

(31)

NOS´´THEO VAN GOGH MAG TEVREDEN ZIJN´´2 NOVEMBER 2014
http://nos.nl/artikel/717090-theo-van-gogh-mag-tevreden-zijn.html

(32)

UITPERS.BEHET NEDERLANDSE ANTI ISLAMVIRUSASTRID ESSEDNOVEMBER 2005
http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1164

(33)
UITPERS.BEHET NEDERLANDSE ANTI ISLAMVIRUSASTRID ESSEDNOVEMBER 2005
http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1164

(34)

TROUWBLIJ MET BEZOEKEN VAN BEATRIX, BALKENENDE ENABOUTALEB18 NOVEMBER 2004
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/archief/article/detail/1725988/2004/11/18/Blij-met-bezoeken-van-Beatrix-Balkenende-en-Aboutaleb.dhtml

(35)

TROUWBLIJ MET BEZOEKEN VAN BEATRIX, BALKENENDE ENABOUTALEB18 NOVEMBER 2004
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/archief/article/detail/1725988/2004/11/18/Blij-met-bezoeken-van-Beatrix-Balkenende-en-Aboutaleb.dhtml

(36)

REPUBLIEK ALLOCHTONIEPOGING TOT BRANDSTICHTING ETTEN-LEUR/UPDATE MET GEWELDSINCIDENTEN ROND MOSKEEEN27 OCTOBER 2014
http://www.republiekallochtonie.nl/poging-tot-brandstichting-etten-leur-update-lijst-met-geweldsincidenten-rond-moskeeen

(37)
NOS´´THEO VAN GOGH MAG TEVREDEN ZIJN´´2 NOVEMBER 2014
http://nos.nl/artikel/717090-theo-van-gogh-mag-tevreden-zijn.html

(38)

DUIZENDEN DEMOLNSTREREN TEGEN RACISME/WILDERSONTMASKERD, NU DE REST NOGASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/duizenden-demonstreren-tegen-racismewilders-ontmaskerd-nu-de-rest-nog/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!