De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

NAVO MAAKT ZICH SCHULDIG AAN OORLOGSMISDADEN IN LIBIE

maandag 15 augustus 2011 13:20
Spread the love

De NAVO voert een wrede, kolonialistische oorlog tegen een soeverein land en daarbij gebruikt ze als grondtroepen een gewapende bende die ze zelf heeft opgericht. De NAVO spoort de rebellen aan om steden en dus ook de burgers aan te vallen en te doden. Daarbij zijn de rebellen nog racisten die zwarte emigranten slecht behandelen, martelen, verminken, doden en in brand steken. Daarbij maakt de NAVO zich ook schuldig aan etnische zuivering want bij de vooruitgang van de rebellen, vlucht de bevolking of wordt de bevolking die de regering steunt, door de rebellen verdreven.
De NAVO wil een “liberale democratie” opleggen met het accent op “liberale”, een regering die aan de kolonialistische machten de vrijheid geeft om de rijkdom van het Libische volk uit te buiten.

Misdadige hebzucht

De leiders van de oorlog tegen Libië zijn onwetenden over de geschiedenis en de sociale realiteit op de grond en verblind door hebzucht en imperialistische arrogantie zijn ze Libië aan het plat bombarderen tot chaos, dood en vernietiging.
Daarbij zijn ze huichelaars en leugenaars, ze zijn  bezig met een brutale agressie tegen de bevolking en tegen de regering van een soeverein land en ze gebruiken een onwaardig excuus “burgers beschermen” om hun brutale geweld te legitimeren.
De VN resolutie geeft geen toestemming voor een regeringswissel, geen toestemming om partij te kiezen en te bewapenen in een burgeroorlog, geen toestemming om als luchtmacht van de gekozen partij brutale bombardementen uit te voeren op het regeringsleger (die zijn recht op zelfverdediging uitoefent tegenover de agressie van de rebellen), geen toestemming om regeringsleden en hun familie te doden, geen toestemming om de Libische bevolking, kinderen, vrouwen, bejaarden te doden, geen toestemming om de basisvoorziening voor overleving van de bevolking te vernietigen, elektriciteit, water, brandstof, voedselopslagplaatsen, geen toestemming om scholen, universiteiten, ziekenhuizen, TV stations te bombarderen, geen toestemming om een volk te wurgen, te belegeren, geen toestemming om door brutale bombardementen de bevolking van steden die loyaal blijven aan de regering te terroriseren.

Bevolking terroriseren

Na 5 maanden en meer dan 7000 bombardementen gebruiken ze nu de tactiek van het terroriseren van de bevolking zoals nazi-Duitsland gedurende de tweede wereldoorlog, totale vernietiging van infrastructuur en afschrikking van de bevolking om deze op de knieën te krijgen. Door machtsmisbruik en tegen de wil van de meerderheid van het volk proberen ze een vazalregering aan de macht brengen.

Sarkozy, Cameron, Obama, Rasmussen hebben de internationale gemeenschap bedrogen  en  zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden, etnische zuivering en misdaden tegen mensheid. Ze hebben hun legitimiteit en geloofwaardigheid verloren en daarom moeten ze opstappen en voor een internationale rechtbank verschijnen. Hun plaats is in de gevangenis van het internationale strafhof van Den Haag.
Zolang ze niet voor een internationale rechtbank verschijnen evenals de verantwoordelijken voor de koloniale oorlogen tegen Irak en Afghanistan, leven wij in een wereld zonder rechtvaardigheid.

http://www.youtube.com/user/AlJazeeraEnglish#p/u/9/5Y_wwghEN0E

Tawergha no longer exists, only Misrata

HRI Mark | August 13, 2011 at 22:25 http://wp.me/p1w0fz-kx

Tawergha has been taken by rebel forces from Misrata, according to a report by Andrew Simmons for Al Jazeera. Unfortunately, the mainstream media has not been giving any context to the battle for Tawergha, so most viewers will be entirely ignorant of the significance of this event.
Rebel forces from Misrata, including one of their commanders, have long threatened to wipe Tawergha off the map, ethnically cleansing its inhabitants.
The report from AL Jazeera shows at least one of the large residential blocks in Tawergha alight, prisoners packed inside a freight container (who the rebels didn’t want filmed), an injured man in civilian clothes and the rebel fighters evicting one of the last civilian left in the town (an Egyptian woman who has lost her 9 children under 12 who ran away during the attack.)
The last remaining civilians and defenders of the town are reportedly surrounded.
watch?v=8NhiYAcDwbI
The apparent fall of Tawergha was also reported by Orla Guerin of the BBC who also, disgracefully, failed to give the ethnic cleansing context despite actually interviewing Ibrahim al-Halbous, the very commander of whom the Wall Street Journal reported:
Ibrahim al-Halbous, a rebel commander leading the fight near Tawergha, says all remaining residents should leave once if his fighters capture the town.  “They should pack up,” Mr. Halbous said. “Tawergha no longer exists, only Misrata.”

 

Video over de dood van Younes, militaire chef van de rebellen:

http://www.youtube.com/user/AlJazeeraEnglish#p/u/1/_ZQNXOes52o

Video over de betoging in New York op 13 augustus tegen de NAVO agressie:

http://www.youtube.com/user/PressTVGlobalNews#p/u/17/Jr2O7hm5qh4

https://www.globalresearch.ca/why-nato-destroyed-libya-ten-years-ago/5742377

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/05/10/honderden-migranten-verhandeld-op-slavenmarkten-in-libie

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!