De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

NAVO agressie tegen Libië heeft Islamitische Staat aan de macht gebracht

woensdag 25 februari 2015 19:02
Spread the love

06/09/2011
Geachte,
De Eerste Minister heeft uw e-mail goed ontvangen en heeft mij gevraagd u een antwoord te geven. We herinneren u eraan dat onze interventie in Libië strikt beperkt was tot het waken over de naleving van het embargo op de wapenexport naar dit land en over de naleving van de  no-fly-zone, en tot het uitsluitend tussenkomen in geval van een duidelijke bedreiging voor de Libische bevolking. België heeft bovendien drie voorwaarden opgelegd waaraan moet zijn voldaan alvorens de Belgische militaire middelen in Libië worden ingezet, namelijk dat de Libische bevolking in gevaar moet verkeren, dat de Arabische landen deze interventie moeten ondersteunen en dat de inzet onder VN-mandaat moet gebeuren. Pas nadat deze voorwaarden vervuld waren, heeft de regering – die een bijna unanieme steun van het Belgisch Parlement genoot – beslist om een interventie in Libië uit te voeren. Wij wensen uiteraard in de eerste plaats dat deze gewapende tussenkomst niet meer noodzakelijk zal zijn en plaatsmaakt voor een democratische overgang. Die overgang werd besproken tijdens de top in Parijs, waaraan ik persoonlijk heb deelgenomen. Iedereen heeft uiteraard het recht deze interventie af te keuren en voor zijn mening uit te komen. Het is niet aan ons dit recht in twijfel te trekken, of het nu om een politiek of persoonlijk meningsverschil gaat. We verheugen ons echter over de beslissende ontwikkelingen die de afgelopen dagen in Libië hebben plaatsgevonden. U hebt, net als wijzelf, allicht kunnen vaststellen wat voor gruwel en bloedbad de troepen van M. Kadhafi de afgelopen jaren tot nu hebben aangericht alvorens ze de hoofdstad zijn ontvlucht.  Deze verschrikkelijke feiten hebben onze overtuiging alleen maar nog sterker gemaakt. Dat de regering van M. Kadhafi voortaan tot het verleden behoort, is voor ons een onbetwistbaar positief feit voor de Libische bevolking. Met de meeste hoogachting.  Bernard Du Four AdviseurBeleidscel Eerste Minister | Cellule Stratégique du Premier MinistreWetstraat 16 – 1000 Brussel | Rue de la Loi 16 – 1000 BruxellesT  +32 (0)2 501 03 06 | M +32 (0)485 93 81 18
Bernard.DuFour@premier.fed.bewww.premier.bewww.belgium.be

 

 

Aan: info@premier.fed.be

05/09/2011

Geachte Heer Premier Leterme,

Betreft: NAVO bombardementen tegen Libië

1. Concentratiekampen in het “Bevrijde” Libië.

De Afrikaanse gastarbeiders leven in angst, ze worden bedreigd en aangevallen door de rebellen. Ze willen vertrekken en vragen aan de VN om hen te komen helpen redden.

http://blogs.aljazeera.net/liveblog/Libya

http://www.livestation.com/channels/1?youtube_video=http%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2FfT8TtEt77dw%26feature%3Dyoutube_gdata_player

http://www.youtube.com/user/WolkenZwemmer#p/a/u/0/qNZmYFs5rHk

Verder zijn de rebellen de Afrikaanse gastarbeiders aan het gevangennemen, volgens Skynews zijn 5000 Afrikanen op basis van racistische motieven gevangen genomen en bij mekaar gebracht in gevangenissen en sportvelden zonder menselijke basisvoorzieningen. Dit werd aangeklaagd door de Afrikaanse Unie en Amnesty International.
Hier vraag ik u, als premier van een land dat Libië bombardeert en bondgenoot is van de Libische rebellen, om al het mogelijke te doen om deze ernstige schending van mensenrechten te doen stoppen.

http://news.sky.com/home/world-news/article/16061180

http://www.prisonplanet.com/libyan-rebels-round-up-blacks-put-them-in-pr…

2.  NAVO maakt zich schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid.

De NAVO heeft de “verantwoordelijkheid om te beschermen” gebruikt voor een gewelddadige regimewisseling uit te voeren. NAVO heeft de internationale gemeenschap verraden en bedrogen.

De Libische regering genoot de steun van minstens 50% van de bevolking.

Door partij te kiezen in een burgeroorlog en alleen de burgerbevolking van één partij te beschermen en op een massieve manier de burgerbevolking van de andere partij te bombarderen, door bovendien de rebellen te bewapenen en aan te sporen om de stedelijke gebieden van de anderen partij massief te bombarderen, heeft de NAVO zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid.

Massieve bombardementen uitvoeren op stedelijke en industriële gebieden om de burgers af te schrikken en steden belegeren door water, elektriciteit , benzine af te sluiten, is een duidelijke collectieve bestraffing en een duidelijke schendig van het humanitaire recht.

6 maanden en 8000 bombardementen bewijzen dat de NAVO de wereld aan het bedriegen is. De NAVO is een land aan het vernietigen en wat men nu ziet zijn verlaten steden in ruïne, de bloedige slachting van 100000 burgers door de NAVO bombardementen, slachtingen tussen Libiërs en rond de 1,5 miljoen vluchtelingen.

De NAVO is een bloedbad in Libië aan het aanrichten.

3. Islamitische fundamentalisten aan de macht in Libië met dank aan de NAVO.

De VSA en de NAVO weten zeer goed dat de grootste groep van buitenlandse jihadisten in Irak Libiërs waren.  De VSA heeft nu de dood aangekondigd in Pakistan van Abd Al-Rahan, de nummer 2 van Al-Qaeda, alweer een Libiër.
Ook een belangrijk deel van de rebellen in Libië zijn islamitische strijders die de NAVO heeft laten bewapenen door Qatar en Frankrijk. Daarbij zien we ook op de televisie dat de rebellen tonnen wapens nemen uit verlaten regeringskazernes.

In Irak, Afghanistan, Pakistan, Jemen, Somalië bombarderen de VSA en de NAVO de islamitische strijders om de regeringen in stand te houden, in Libië bombarderen ze de regeringstroepen om de islamitische strijders aan de macht te brengen.
Het schijnt dat nu de militaire chef van Tripoli, Abdulhakim Belhadj, een oude Al-Qaeda strijder is en ook de voormalige leider van het Libyan Islamic Fighting Group(LIFG) , die op de Amerikaanse terroristische lijst staat.

De VSA en de NAVO gebruiken de islamitische strijders als het hen helpt om hun economische ambities te verwezenlijken.

Een recept voor een rampzalige mislukking.

Zie:
http://www.youtube.com/user/RussiaToday#p/u/1/1D7yVkSyIPs
http://www.presstv.ir/detail/196198.html

 

« Libye. Disparition d’un État. » Histoire de chaos, de richesses et d’ingérences | France Télévisions (francetelevisions.fr), Kamal Redouani

https://www.arte.tv/fr/videos/099757-000-A/libye-l-heritage-de-kadhafi/

 

http://www.livestation.com/channels/18?youtube_video=http%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2FjqxkQWBzT74%26feature%3Dyoutube_gdata_player

http://www.globalresearch.ca/keeping-secrets-theresa-may-manchester-and-the-corporate-media/5592919

De dwazen

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!