De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

NATO GAME OVER: geweldloze interventieteams uit tien Europese landen sluiten de NAVO
NAVO, kernwapens, Bomspotting, NATO GAME OVER -

NATO GAME OVER: geweldloze interventieteams uit tien Europese landen sluiten de NAVO

zondag 1 april 2012 14:51
Spread the love

PERSBERICHT 1 april 2012 –
perscontact: Roel Stynen, 0499 213 212

NATO GAME OVER: geweldloze interventieteams uit tien Europese landen sluiten de NAVO

Vandaag stappen zo’n 500 vredesactivisten uit meer dan tien Europese landen naar het NAVO-hoofdkwartier in Evere. Ze interveniëren geweldloos op de terreinen van de NAVO en zullen proberen om het NAVO-hoofdkwartier te sluiten.
Waar vrede op het spel staat, is geweldloze interventie immers noodzakelijk. Een militaire alliantie zoals de NAVO, van een selecte club landen die wereldwijd oorlog voert, die kernwapens bezit en bereid is ze als eerste te gebruiken, is een gevaar voor de wereldvrede.
Op 20 en 21 mei komen in Chicago de staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO samen. Met de geweldloze interventie geven de vredesactivisten een duidelijke boodschap: de NAVO creëert meer problemen dan ze oplost.

Burgerlijk ongehoorzaamNATO GAME OVER is een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid. We begaan een wetsovertreding om een groter misdrijf te stoppen. We worden daarin gesteund door het internationaal recht. Geweldloze interventieteams gaan het NAVO-terrein op en sluiten ramen en deuren. De zone rond de NAVO wordt met rood-wit lint afgebakend. Tegenover de hoofdingang van de NAVO juichen supporters de interventieteams toe. Delegaties uit tien Europese landen nemen deel aan de actie.
Allen hebben ze een duidelijke boodschap aan de staatshoofden en regeringsleiders die op 20 en 21 mei samenkomen op een NAVO-top in Chicago: wij willen geen rakettenschild, geen NAVO-soldaten in Libië of Afghanistan, geen nutteloze en gevaarlijke kernwapens in ons land.

Stop militair interventiebeleid
NAVO-baas Rasmussen wil in Chicago de prioriteiten vastleggen voor de verdere uitbouw van een militair interventie-apparaat. De oorlog in Afghanistan toont ons de grote mislukking van dit denken. In Libië gebruikt de NAVO de ‘responsibility to protect’ als excuus voor regimeverandering. Een jaar later laat de NAVO een gefragmenteerd land achter waar gewapende milities de plak zwaaien.

Kernwapens wegHeikel punt op de agenda is het verdedigings- en afschrikkingsbeleid van de NAVO. Onder de titel NATO Deterrence and Defense Posture Review is de alliantie sinds de vorige grote top, in november 2010, op zoek naar ‘de juiste mix van conventionele en nucleaire wapens’. De NAVO-lidstaten moeten het in Chicago eens worden over de toekomstige rol van de naar schatting 200 Amerikaanse tactische kernwapens die nog steeds in vijf Europese landen gestationeerd zijn. De NAVO-bureaucratie schijnt liefst alles bij het oude te laten. Nochtans hebben de tactische kernwapens geen enkel militair nut meer en bestaat voor de verwijdering ervan een groot maatschappelijk draagvlak. In Chicago moet blijken of de NAVO afstand kan doen van het Koude Oorlog-denken. Als de NAVO vasthoudt aan haar huidige kernwapenstrategie blokkeert ze volgende stappen in wereldwijde nucleaire ontwapening.

Operatie NATO GAME OVER
De geweldloze actie NATO GAME OVER is een onderdeel van de campagne OPERATIE NATO GAME OVER van Vredesactie en Action pour la paix. Met deze campagne probeert Vredesactie een democratisch debat af te dwingen rond de NAVO en de standpunten die onze regering vertolkt op de NAVO-top op 20 en 21 mei in Chicago.
Dat debat ontbreekt vandaag. Nochtans heeft ons NAVO-lidmaatschap grote gevolgen. Onze regering beslist mee ten oorlog te trekken in Afghanistan en Libië. Het parlement geeft zonder fundamentele vragen groen licht. De Amerikaanse kernwapens in Kleine Brogel zijn nutteloos en gevaarlijk. Onze overheid reageert niet, ook al willen de meeste Belgen de kernwapens weg. Onze vertegenwoordigers bij de NAVO keuren het raketschild goed en gaan akkoord dat de Europese lidstaten daar mee voor betalen, zonder enig publiek debat.

Perscontact:
Roel Stynen, 0499 213 212

take down
the paywall
steun ons nu!