De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open brief aan milieugroeperingen Greenpeace, BBL, Youth for Climate: ‘Organiseer nationale petitie tegen klimaatbeleid Trump’
Opinie -

Open brief aan milieugroeperingen Greenpeace, BBL, Youth for Climate: ‘Organiseer nationale petitie tegen klimaatbeleid Trump’

dinsdag 22 september 2020 13:28
Spread the love

 

Er zijn tientallen argumenten te bedenken waarom Donald Trump in november beter niet opnieuw verkozen wordt als president van de VS. Een van die argumenten, waar inwoners van buiten de VS direct betrokken partij zijn betreft het klimaat. Het fossiele brandstoffenbeleid dat Trump voert, vormt immers een regelrechte bedreiging voor het voortbestaan van de aarde. Ik roep daarom de milieubewegingen in ons land op om uiterlijk op 1 oktober een nationale petitie te organiseren waarin in de aanloop naar de komende presidentsverkiezingen het catastrofale van Trumps’ energiebeleid wordt aangeklaagd.

Trump is wat de opwarming van de aarde zoals bekend een absolute non-believer. Vorige week tijdens zijn bezoek aan de apocalyptische branden van Californië ontkende hij nog dat de klimaatopwarming iets te maken heeft met deze branden. Wat de opwarming betreft voorspelde Trump ‘dat het vanzelf zal afkoelen, je zal het zien’. Ondanks het feit dat een aantal lidstaten en grote bedrijven in de VS een klimaatvriendelijk beleid voerden steeg als gevolg van het klimaatbeleid van Trump de uitstoot van broeikasgassen in dat land de afgelopen jaren fors.

Dit was het gevolg van maatregelen zoals:

  • de terugtrekking uit het klimaatakkoord van Parijs dat de opwarming wil beperken tot 1,5 graden;
  • het terugdraaien van de belangrijkste klimaatreguleringen van de regering-Obama zoals het Clean Power Plan dat de grote vervuilers verplicht om hun uitstoot te verminderen;
  • The New York Times berekende midden 2019 dat Trump al 83 aparte milieumaatregelen terugdraaide zoals de regulering die Obama uitwerkte voor de steenkoolcentrales;
  • de vergunning in januari 2017 voor de aanleg van de Dakota Access Pipeline, waarvan de werken in juli van dit jaar door een Amerikaans-se rechtbank werden stilgelegd;
  • de regering-Trump wil nog voor eind dit jaar boorrechten verkopen in de Actric National Wildlife Refuge (Alaska), het grootste natuurgebied in de VS, dat 2,5 keer zo groot is als België;
  • het als ongeloofwaardig bestempelen van het ‘National Climate Assessment”, een overheidsrapport uit 2018 waaraan 300 wetenschappers meewerkten. Dit voorspelt dat de VS tegen einde van deze eeuw honderden miljarden dollars verlies zullen lijden door klimaat.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!