De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nationaal Secretaris ACOD Spoor opent aanval op OVS
Opinie -

Nationaal Secretaris ACOD Spoor opent aanval op OVS

De politiek heeft NMBS zodanig ontwricht dat de poort tot liberalisering werd opengezet. Eén van de weinige struikelblokken zijn de vakbonden. Van bovenaf wordt er dus een spelletje verdeel-en-heers gespeeld. Deze strategie begint nu ook zijn gevolgen te tonen op syndicaal vlak.

zondag 11 augustus 2019 12:31
Spread the love

Personeelstekort 

De meest recente problematiek, en tevens de aanleiding voor de stakingen van 27 juli en 17 augustus, zijn de personeelstekorten onder het treinbegeleidingspersoneel. Het tekort zorgt ervoor dat mensen niet langer op verlof kunnen. Dit leidt tot overwerkt personeel en demotivatie. Dat leidt op zijn beurt tot afgeschafte treinen en verminderde dienstverlening. Als treinbestuurder zie ik dag in, dag uit mijn collega’s ontmoedigd raken en ziek worden. Wanneer deze problematiek dan wordt aangekaart worden er beloften gemaakt maar helaas is deze problematiek niet onverwacht. Deze beloften zijn wat laat.

Vakbond OVS erkent dat en ijvert voor directe oplossingen. Het aanpassen van dienstregelingen is bijvoorbeeld wel mogelijk voor feestdagen, werken op het spoor en stakingen maar om personeel te ontlasten, niet. Vooraleer een staking kan doorgaan, wordt er een verzoeningsvergadering gehouden en op die vergadering werden er beloftes gemaakt omtrent de aanwerving van extra personeel en het toekennen van verlof. Deze beloftes zouden pas rond zijn tegen 2020. Helaas heeft veel personeel hun vertrouwen in zo’n beloftes verloren.

Et tu, Gunther? 

Gunther Blauwens, nationaal secretaris van ACOD Spoor, haalt in een opiniestuk van De Morgen uit naar OVS en hoe misnoegd hij is over het feit dat OVS tot staking overgaat omdat er geen directe oplossingen worden aangereikt. Dhr. Blauwens speelt hierdoor volop mee in de verdeel-en-heers strategie, want als we onze tijd gaan steken in OVS tegenover ACOD, gaat de privaat lopen met ons spoor en blijven de treinbegeleiders ziek en vermoeid thuis in bed. Hiermee zet deze nationaal secretaris zich mee aan de kant van de journalisten en politici die maar al te graag de reizigers ophitsen tegen het personeel. “Ze staken weer. Ze pesten de reiziger.” Ik ben er rotsvast van overtuigd dat er heel wat militanten van allerlei vakbonden het oneens zijn met deze aanval. En als ik naar de rest van de ACOD-top kijk, geloof ik ook dat er daar een ander geluid kan klinken.

Spoorbonden

OVS en andere kleine, lokale vakbonden zijn de syndicale organisaties die broodnodig zijn. Want zij zijn de spoorbonden die op het spoor werken en de belangen en rechten van het spoorpersoneel verdedigen. De grote Erkende Organisaties mogen hun veren dan verdiend hebben maar hun verbondenheid met het rijdend personeel begint te verwateren. Elkaar aanvallen lost niets op.

Samen voor ons spoor of ieder voor zich in de concurrentie.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!