De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nationaal bureau ACLVB buigt zich over ontwerp sociaal akkoord
ACLVB, Bediendenstatuut, Arbeidersstatuut, Loonindexering, Interprofessioneel akkoord -

Nationaal bureau ACLVB buigt zich over ontwerp sociaal akkoord

donderdag 20 januari 2011 15:29
Spread the love

Nationaal Voorzitter Jan Vercamst en Algemeen Adviseur Olivier Valentin gaven gisteren tekst en uitleg bij het ontwerpakkoord op een bijzondere interne vergadering. Alle betrokkenen bij de onderhandelingen konden op een hoge waardering rekenen voor het geleverde werk.

Dat er een ontwerpakkoord is, mag gerust historisch genoemd worden. Vooral de moeilijke omstandigheden waaronder de tekst tot stand kwam, speelden de onderhandelaars parten.
Ze moesten immers rekening houden met een moeilijke economische context en de noodzakelijke harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden. Een interprofessioneel akkoord zal een grotere zekerheid betekenen voor het sectoraal sociaal overleg nadien.

Het principe van de automatische loonindexering blijft behouden. De marge voor loonsverhoging bovenop de indexering zal zeker beperkt zijn, maar het akkoord bevat concrete voorstellen waardoor bepaalde sociale uitkeringen (pensioenen, invaliditeitsuitkeringen en werkloosheidsuitkeringen) welvaartsvast worden. Het willekeurig ontslag zal up-to-date worden gebracht. Het is een manier om te zorgen voor werkzekerheid door te strijden tegen willekeur, wat naast de andere traditionele thema’s deel uitmaakte van de eisen van de Liberale Vakbond.

De tekst wordt nu ter consultatie voorgelegd aan de eigen achterban.
Op 4 februari wordt er dan een nationaal comité samengeroepen om zich definitief uit te spreken.

take down
the paywall
steun ons nu!