De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Namen veroordeelt gendergeweld in plakkaat naast kunstwerk Jan Fabre

Namen veroordeelt gendergeweld in plakkaat naast kunstwerk Jan Fabre

dinsdag 29 augustus 2023 13:00
Spread the love

Ik sta 100 procent achter het initiatief vorig jaar van de stad Namen om naar aanleiding van diens veroordeling tot 18 maanden met uitstel wegens feiten van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk en aanranding van de eerbaarheid, naast het werk ‘Searching for Utopia’ van Jan Fabre een plakkaat aan te brengen waarin ze gendergerelateerd geweld veroordeelt. De Antwerpse rechter stelde in zijn vonnis indertijd een patroon te zien in de feiten die Fabre ten laste werden gelegd. Zo benaderde hij telkens jonge danseressen van zijn gezelschap persoonlijk en ging over tot seksueel gerelateerde handelingen. Ondanks vele vragen in die zin besliste Namen in die tijd zijn kunstwerk aan de citadel NIET te verwijderen en dat is voor mij ook helemaal niet nodig. De plaats waar ‘Searching for Utopia’ zich bevindt wordt jaarlijks door vele duizenden bezocht. Ik vind het dan ook uitstekend dat Namen precies op deze locatie een krachtig, algemeen statement lanceert tegen gendergerelateerd geweld waar ook in ons land vele duizenden vrouwen slachtoffer van zijn. Ook Leuven kreeg na de veroordeling de vraag om De Totem op het Ladeuzeplein te verwijderen. In haar afwijzende reactie wees toenmalig Cultuurschepen Denise Vandevoort er toen tevens op “dat de stad elk soort grensoverschrijdend gedrag veroordeelt en dat ze daar ook tegen optreedt”. Het zou veel krachtiger zijn moest de stad Leuven dit statement bevestigen op de door Fabre gefabriceerde mooie totempaal.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!