De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Najah Wakim: “De incidenten in Syrië gebeurden niet spontaan”
NAVO, Mensenrechten, Palestina, Israël, Egypte, Libanon, Gazastrook, Bendes, Syrië, Oost-Jeruzalem, Westelijke Jordaanoever, Kolonisten, Kolonies, Illegale kolonies, Wapens, Jordanie, Samenzwering, Saudi-Arabië, Bezetting Palestina, Intifada, 1967, V.S., Najah Wakim, Naksa Dag, Syrische Golanhoogten, Al-Manar, Zesdaagse Oorlog, VN-resoluties, Conventies van Genève -

Najah Wakim: “De incidenten in Syrië gebeurden niet spontaan”

donderdag 9 juni 2011 16:19
Spread the love

Het hoofd van de Volksbeweging (People Movement) in Libanon, voormalig parlementslid Najah Wakim, zegt dat de Verenigde Staten en sommige Arabische landen die samenwerken met Israël, trachten “creatieve chaos” te creëren in de regio via Syrië. Het doel is de ontmanteling van dit Arabische land en bijgevolg de hele regio door het scheppen van een sektarisch conflict.

Hij gelooft echter dat het Syrische volk uiteindelijk zal zegevieren in het gezicht van de samenzwering die gericht is op heel hun land.
In een exclusief vraaggesprek met de webstek Al-Manar zegt Wakim dat de gebeurtenissen tijdens Naksa Dag (*) de start waren van een nieuwe Arabische en Palestijnse Intifada. De Israëlische bezettingsmacht doodde op 5 juni 2011 op de bezette Syrische Golanhoogten 23 ongewapende Palestijnse betogers en verwondde er tientallen.

Najah Wakim zei dat deze gebeurtenissen de waarheid onthullen van het Amerikaans bestuur dat spreekt over mensenrechten in Syrië, maar deze altijd vergeet wanneer het gaat om bijvoorbeeld Saudi-Arabië. In dat land zijn er volgens de Libanese politicus “noch rechten, noch menselijkheid”.

Syrië ontmantelen leidt tot de ontmanteling van de hele regio

Wakim is ervan overtuigd dat de oproepen tot hervormingen in Syrië terecht en vaderlandslievend zijn, maar zei dat “de hoeveelheid wapens en de opkomende gewapende bendes een aantal vragen oproepen, zoals de buitenlandse handen die hier achter zitten – en met name de V.S. en de NAVO – met als doel om Israël ter wille te zijn in de regio”. Hij zei dat de gebeurtenissen die plaatsvinden in Syrië niet spontaan waren, maar eerder georganiseerd en een lange tijd geleden voorbereid.

Het voormalig parlementslid benadrukt dat de mensen in Syrië tegen de huidige situatie zijn en dat zij ervan overtuigd zijn dat de samenzwering, gericht op hun land, in feite de hele natie als doel heeft. Wakim zei dat hij vertrouwen heeft in de wijsheid van het Syrische volk en herinnerde eraan dat Syrië meer dan eens moeilijke omstandigheden overwon.

Bron: Al-Manar, 8 juni 2011 – Najah Wakim: Syria Incidents Not Spontaneous… Conspiracy Will Fail.

*Op 5 juni werd de verjaardag herdacht van de Zesdaagse Oorlog van 1967 toen de Israëlische troepen honderdduizenden Palestijnen, Syriërs en Egyptenaren aanvielen en verdreven, nadat ze hun gronden gingen bezetten.  Deze dag wordt “Naksa Dag” geheten. Israël voerde toen een verschrikkelijke oorlog tegen Syrië, Egypte, Jordanië en de Palestijnse gebieden. De Palestijnse  Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem en de Syrische Golanhoogten worden nog altijd bezet door Israël tegen alle internationale wetten en VN-resoluties in. In 1981 annexeerde Israël de Syrische Golanhoogte. Israël laat 600.000 kolonisten illegaal wonen in de door haar bezette gebieden tegen het internationaal recht en de Conventies van Genève in.

# Meer informatie over Syrië kan U terugvinden op: http://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com

take down
the paywall
steun ons nu!