De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nacht van de Vluchteling/Deelname schenders vluchtelingenrechten/Brief aan organisatie

Nacht van de Vluchteling/Deelname schenders vluchtelingenrechten/Brief aan organisatie

vrijdag 17 juni 2016 08:58
Spread the love

NACHT VAN DE VLUCHTELING/DEELNAME SCHENDERS VLUCHTELINGENRECHTEN/BRIEF AAN ORGANISATIE NACHT VAN DE VLUCHTELING

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/nacht-van-de-vluchtelingdeelname-schenders-vluchtelingenrechtenbrief-aan-organisatie/

AANORGANISATIE NACHT VAN DE VLUCHTELINGOnderwerp: Uw deelnemers de PvdA, Dienst Terugkeeren Vertrek en de politie Den Haag

Geachte organisatoren,
Om maar met de deur in huis te vallen:
Ik vind het verbijsterend, dat aan uw lofwaardige doel -steun aan vluchtelingen wereldwijd- [1], een zeer onwelriekend luchtje hangt!Namelijk deelname van organisaties/clubs, die ernstigen systematisch de rechten van vluchtelingen schenden.
Dringend verzoek dus om hun deelname alsogte cancelen:Liever te laat, dan nooit!
Twee van die ”deelnemende organisaties/clubs” [er zijnmeer foute organisaties, die deelnemen, zoals de racistische politie in Den Haag [2], wil ik onder de loupe nemen, omdat ze bepalendzijn voor het directe lot van vluchtelingen:
De politieke partij PvdA en de Dienst Terugkeer en Vertrek,die nu precies in strijd zijn met wat u beoogt- opkomenvoor de rechten van vluchtelingen.
PVDA

De politieke partij PvdA schendt in haar beleid sinds jaar en dagde rechten van vluchtelingen.Niet alleen heeft zij in deze eeuw regelmatig in regeringscoalities gezeten,die systematisch de rechten van vluchtelingen vertrapten-en zit zij heden tendage weer in zo’n ”paarse” coalitie, actief heeft de PvdA een bijdrage geleverd aan de onmenselijkheid:In 1998 werd onder PvdA de Koppelingswet ingevoerd, die ”vreemdelingenzonder verblijfsvergunning” elementaire sociale en medische rechtenonthield, ook is de PvdA verantwoordelijk voor de invoering van deverscherpte vreemdelingenwetgeving in 2000. [3]
Maar zover hoeven we niet eens in de tijd terug te gaan:
Een hedendaagse schanddaad van de PvdA is de uitkleding vanhet zogenaamde ”Kinderpardon” [4]Niet alleen zijn de voorwaarden in strijd met het non discriminatiebeginsel [5] en rieken zij zelfs naar ”collectieve straf” [6], ze zijnook nogeens zo stringent, dat 92 procent van de gevallen worden afgewezen.[7]Een poging van binnenuit de PvdA om de voorwaarden te verruimen, werddoor Haags Politiek PvdA verworpen. [8]
Daarnaast is de regeringscoalitie PvdA/VVD accoord gegaanmet de EU deal met Turkije, die neerkomt op een ernstige schendingvan het recht op vluchten en vluchtelingen in gevaar brengt, omdatTurkije helemaal geen ”veilig Derde Land” is. [9]Een onzalige deal, die nota bene tot stand is gekomenop basis van het eerdere plan Rutte-Samsom! [10]
En deze partij staat pal voor de rechten van vluchtelingen?
Laat me niet lachen!

DIENST TERUGKEER EN VERTREK/VLUCHTELINGENBEULEN
Erger, althans in de directe uitvoering [tenslotte wordt de onmenselijkheiddoor politiek Den Haag gemaakt, dit zijn de beulen/uitvoerders], isde deelnemende organisatie [11] zogenaamde Dienst Terugkeer en Vertrek, die uitgeprocedeerdevluchtelingen middels ”gesprekken” moet ”motiveren” ”vrijwillig”[dus niet geboeid door de marechausssee] terug te keren:
In hun ”Werkwijze” is te lezen:
”De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) staat voor een transparante en humane werkwijze, met respect voor de vreemdeling. Onze medewerkers werken persoonsgericht en leveren maatwerk. Per individu wordt bekeken wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn voor het vertrek. Door persoonlijk contact met de vreemdeling en overleg met de ketenpartners beoordeelt de DT&V-medewerker hoe het vertrek, bij voorkeur zelfstandig, kan worden gerealiseerd.” [12]

Dat ”humane” valt in de praktijk erg tegen!Alvast heeft de Dienst Terugkeer en  Vertrek zelf de bevoegdheid,”niet meewerkende” vluchtelingen, zonder tussenkomst van de rechter,in vreemdelingenbewaring te plaatsen. [13]Daar gaat al heel wat intimidatie vanuit en strookt niet met ”persoonsgerichtwerken”, wat een vertrouwensband suggereert.En ”werken met respect voor de vreemdeling”, door hem in vreemdelingenbewaring te plaatsen?Alsof het opsluiten van mensen, wier enige ”misdaad” is, te zijn gevluchten dan ook nog opsluiten onder slechte omstandigheden [14], opzich al niet in strijd is met ieder elementair respect voorvluchtelingen!
Maar deze club gaat nog veel verder:
Naast het intiderende aspect [15], het ronduit misdadige:
Ook in de gevallen, dat vluchtelingen wel willen ”meewerken aanhun terugkeer” [lees, zodanig in het nauw zijn gedreven in een uitzichtloosbestaan, dat ”illegaliteit” heet, zonder zicht op toekomst in het land vanherkomst, of vreemdelingendetentiecentrum in en uit, omdat er geen”zicht op uitzetting” is], wordt hen alsnog door Dienst en Terugkeer enVertrek, opvang geweigerd. [16]Ondanks het feit, dat het vaak zieke mensen betreft, die dan maar opstraat moeten zien te overleven! [17]

Meer hoef ik, volgens mij, niet te zeggen.
Organisaties/clubs als de PvdA en de Dienst Terugkeer en Vertrek,die zo grof de rechten van vluchtelingen met voeten treden, de ene door eenmisdadig politiek beleid [18], de andere door platte intimidatie en zelfs het weigerenvan opvang aan zieke mensen [19] horen niet thuis als deelnemer inuw ”Nacht van de Vluchteling”
Ik vind het daarom verbijsterend, dat u ze toch wilt laten deelnemen.
De feiten waarover ik schrijf, zijn algemeen bekend.En zeker een organisatie als u, die zich bezig houdt metde rechten van vluchtelingen, hoort ervan op de hoogte te zijn.
Ik vraag, nee EIS van u, dat u dan ook direct de samenwerkingmet deze twee mensenrechtenschendende clubs opzegt.Gooi ze uit de Nacht van de Vluchteling!
Laat u ze [en dat geldt ook voor de racistische Haagse politie [20] tochdeelnemen, dan sponsort u, naast hulp aan vluchtelingen wereldwijd,ook de propaganda voor de Nederlandse vluchtelingenbeulen.
Dan helpt u mee, het misdadige asielbeleid in stand te houden.
DOE DAT NIETKIES VOOR VLUCHTELINGENRECHTEN, NIET ALLEENIN HET BUITENLAND, MAAR OOK IN NEDERLAND!

Ik ga ervanuit, dat u dit zal doen.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam

NOTEN

[1]

”Hoe ver zou jij lopen uit angst voor geweld? Sinds 2010 organiseert Stichting Vluchteling de Nacht van de Vluchteling. In het holst van de nacht lopen duizenden deelnemers een 40 kilometer lange sponsorloop van Rotterdam naar Den Haag en van Nijmegen naar Arnhem. 
Elk jaar laten deelnemers zich sponsoren voor een specifiek project. Dit jaar lopen we voor noodhulp aan de maar liefst 60 miljoen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en onderdrukking. In 2016 vindt de Nacht van de Vluchteling plaats in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 juni en klinkt het startschot stipt middernacht op de startlocaties in zowel Rotterdam als Nijmegen. ”
NACHT VAN DE VLUCHTELING”OVER DE NACHT”

https://www.nachtvandevluchteling.nl/over-de-nacht

NACHT VAN DE VLUCHTELINGGESCHIEDENIS

Editie 2010 
Datum : za. 25 / zo. 26 september 2010 Opbrengst : € 102.000 Deelnemers : 450 Donateurs: : – Thema : DR Congo: seksueel geweld 

Editie 2011 Datum : za. 18 / zo. 19 juni 2011 Opbrengst : € 145.000 Deelnemers : 850 Donateurs: : 6.300 Thema : Birma: rugzakdoktors 
Editie 2012 Datum : do. 17 / vr. 18 mei 2012Opbrengst : € 215.000 Deelnemers : 900 Donateurs: : 7.830 Thema : Tsjaad, Kenia, Soedan: tegen ondervoeding / kindersterfte 
Editie 2013 Datum : do. 9 / vr. 10 mei 2013 Opbrengst : € 160.000 Deelnemers : 550 Donateurs: : 7.274 Thema : Zuid-Soedan: ontmijning 
Editie 2014 Datum : do. 29 / vr. 30 mei 2014 Opbrengst : € 505.000 Deelnemers : 1.200 Donateurs: : 18.691 Thema : Syrië: noodhulp aan Syrische vluchtelingen 
Editie 2015 Datum : do. 14 / vr. 15 mei 2015Opbrengst : € 620.000 Deelnemers : 1.700 Donateurs: : 18.500 Thema : Syrië: noodhulp voor slachtoffers Syrisch conflict

https://www.nachtvandevluchteling.nl/Upload/Documents/Html/Nacht%20van%20de%20Vluchteling%20-%20Geschiedenis.pdf

[2]

NACHT VAN DE VLUCHTELING/POLITIE DEN HAAG

https://www.nachtvandevluchteling.nl/politiedenhaag

POLITIECHEF DEN HAAG: MAROKKANEN ZIJNBARBAREN EN GENETISCH CRIMINEEL

https://wijblijvenhier.nl/24575/politiechef-haag-marokkanen-barbaren-genetisch-crimineel/

OMROEP WESTOUD AGENTEN: HAAGSE POLITIE GEBRUIKT BUITENSPORIGGEWELD TEGEN ALLOCHTONEN16 OCTOBER 2013
 http://www.omroepwest.nl/nieuws/16-10-2013/oud-agenten-haagse-politie-gebruikt-buitensporig-geweld-tegen-allochtonen  ”Ook is racistisch politiegeweld een dagelijkse realiteit in de Haagse wijken Schilderswijk en Transvaal. In deze wijken kent iedereen wel iemand die slachtoffer is geweest van politiegeweld of is zelf slachtoffer geweest. Slachtoffers verklaarden eerder in de lokale media: “Ik word vaak om mijn legitimatie gevraagd, gewoon uit het niets. Als ik vraag waarom word ik meegenomen en word ik in de politieauto in elkaar geslagen en mishandeld. Op het bureau gaat het verder. Ze stopten mij in de cel en met de handboeien nog om hebben zij me in mijn ribben geslagen. Daarna hebben ze mij met de brandslang nat gespoten en mij heel de nacht in de cel laten zitten terwijl ik helemaal doorweekt was.” Ook ex-agenten spreken van een cultuur van geweld en racisme binnen de politie-eenheid. ”    AFA DEN HAAGARUBAANSE MAN DOODGESLAGEN DOOR HAAGSE POLITIE28 JUNI 2015
 https://afadenhaag.wordpress.com/2015/06/28/arubaanse-man-doodgeslagen-door-haagse-politie/

MITCH HENRIQUEZ/DODE P;OLITIEGEWELD EN BEPAALDNIET DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACEASTRID ESSED1 JULI 2015

http://www.astridessed.nl/mitch-henriquezdode-politiegeweld-en-bepaald-niet-de-eersteno-justice-no-peace/

AGENT, DIE RISHI NEERSCHOOT, VRIJGESPROKEN/RECHTBANKGEEFT POLITIE LICENCE TO KILLASTRID ESSED27 DECEMBER 2013

http://www.astridessed.nl/agent-die-rishi-neerschoot-vrijgesprokenrechtbank-geeft-politie-licence-to-kill/

[3]

”Sinds de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 is de rechtspositie van asielzoekers erg verzwakt. Hierdoor is de kans groter geworden dat een asielzoeker wordt afgewezen, terwijl hij in zijn land van herkomst wordt vervolgd. Voor deze asielzoeker dreigt uitzetting naar het land waar hij gevaar loopt (refoulement).”

VREEMDELINGENWET 2000EEN ONTSPOORDE ASIELWET

http://content1d.omroep.nl/urishieldv2/l27m4d8f154c3a7b115d0057635fa5000000.f3e5796e859178c915fae73924dff39f/kro/documents/journalistiek/zembla/Evaluatie_Vreemdelingenwet_2000_VluchtelingenWerk_Nederland.pdf

”Op 3 augustus zegde hij zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer op omdat hij staatssecretaris van Justitie werd in het Kabinet-Kok II, voornamelijk voor Vreemdelingenzaken. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de nieuwe Vreemdelingenwet, die de toelating van vluchtelingen moest beperken tot de “echte gevallen”.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Job_Cohen#Staatssecretariaat

BRON
WIKIPEDIAJOB COHEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/Job_Cohen

KOPPELINGSWET

http://www.stichtingkoppeling.nl/de-koppelingswet/

”Het is een beetje lafhartig om ze in plaats daarvan uit te hongeren. Want daar komt de Koppelingswet op neer.’
VOLKSKRANTKOPPELINGSWET OP GEEN ENKELE WIJZE SUCCESVOL14 FEBRUARI 2000

http://www.volkskrant.nl/politiek/koppelingswet-op-geen-enkele-manier-succesvol~a556949/

TENTENKAMPEN EN MENSENRECHTENNEDERLANDS BELEID UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS AANVECHTBAAR

http://www.stichtinglos.nl/sites/default/files/los/files/Sociaal%20bestek%20jan%202013%20artikel%20klacht.pdf

[4]

JOOP.NLVVD MOKKEND AKKOORD MET KINDERPARDON

http://www.joop.nl/nieuws/vvd-mokkend-akkoord-met-kinderpardon

[5]

”Defence for Children vindt de voorwaarden in strijd met artikel 2 van het VN-Kinderrechtenverdrag waarin het non-discriminatiebeginsel is vervat. Deze kinderen zijn net zo geworteld als de kinderen die nu wel onder het Kinderpardon vallen. De helpdesk van Defence for Children ondersteunt de juridische procedures voor deze kinderen.”
DEFENCE FOR CHILDRENWELKE KINDEREN VALLEN ONDER HET KINDERPARDON

https://www.defenceforchildren.nl/p/258/3027/-/92/mo481-cg339/mo480-cg339/welke-kinderen-vallen-onder-het-kinderpardon%3F-

[6]

”De belangrijkste groepen die buiten het Kinderpardon vallen zijn jongeren die geen asielaanvraag hebben ingediend, kinderen van een ouder die verdacht wordt van mogelijke betrokkenheid bij oorlogsmisdaden – de zogenaamde 1F-ers –, jongeren die een tijd in het buitenland hebben verbleven en jongeren die tijdens de peilperiode 21 jaar of ouder zijn. ”
Het afwijzen van kinderen, omdat een ouder wordt verdacht vanmogelijke betrokkenheid bij oorlogsmisdaden, riekt naarcollectieve straf.Want zo worden zij immers ”gestraft” voor iets, dat niet zij, maar eenvan hun ouders gedaan zouden hebben.
https://www.defenceforchildren.nl/p/258/3027/-/92/mo481-cg339/mo480-cg339/welke-kinderen-vallen-onder-het-kinderpardon%3F-

ZIE INTERNATIONAALRECHTELIJK VERBOD OP”COLLECTIEVE STRAF”

ARTICLE 33

No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.
Pillage is prohibited.
Reprisals against protected persons and their property are prohibited.
ARTIKEL 33, 4E CONVENTIE VAN GENEVE
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=72728B6DE56C7A68C12563CD0051BC40

[7]

”Veel mensen denken dat er met de komst van het Kinderpardon een blijvende oplossing is gekomen voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning. Dat is helaas niet waar. Meer dan 92% van de kinderen wordt afgewezen. ”

VOLKSKRANTHET KINDERPARDON BLIJKT EEN WASSEN NEUS2 JUNI 2016

http://www.volkskrant.nl/opinie/het-kinderpardon-blijkt-een-wassen-neus~a4311628/

”Van de ruim 1300 aanvragen van kinderen zonder verblijfsvergunning om in Nederland te mogen blijven onder de kinderpardonregeling, zijn er maar 100 goedgekeurd. Dat schrijft staatssecretaris Klaas Dijkhoff in een brief aan de Tweede Kamer. ”
NOSKINDERPARDON: ZIJN DE VOORWAARDEN TESTRENG?
http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2107226-kinderpardon-zijn-de-voorwaarden-te-streng.html

[8]

”PvdA-leden willen dat het kinderpardon wordt verruimd. Een voorstel met die strekking haalt hoogstwaarschijnlijk een meerderheid. Maar de PvdA-fractie wil er niet aan.”Het gaat PvdA-lid Esther van Dijken uit het Groningse Winsum duidelijk aan het hart. Ze vindt het ‘inhumaan’ dat kinderen die hier al jaren wonen nog steeds het land worden uitgezet. Ze pleit voor een ruimhartiger kinderpardon, waarbij alle kinderen mogen blijven die hier 5 jaar of langer wonen. Ook kinderen van economische vluchtelingen bijvoorbeeld.

In februari namen de PvdA-leden al een vergelijkbare motie aan. ,,Maar dat is genegeerd door de partijleiding,” zegt Van Dijken. ,,Het belang van kinderen moet nu echt voorop komen te staan.”

ADPVDA LEDEN IN CLINCH MET PARTIJTOPOVER KINDERPARDON2 JUNI 2016
http://www.ad.nl/nieuws/pvda-leden-in-clinch-met-partijtop-over-kinderpardon~a2019f40/

ADFRACTIE PVDA: KINDERPARDON NIET VERRUIMEN4 JUNI 2016

http://www.ad.nl/nieuws/fractie-pvda-kinderpardon-niet-verruimen~a2f7f56a/

[9]

VOLKSKRANTEU EN TURKIJE SLUITEN DEAL: MIGRANTEN VANAF MAANDAGTERUG18 MAART 2016
   http://www.volkskrant.nl/buitenland/eu-en-turkije-sluiten-deal-migranten-vanaf-maandag-terug~a4265860/
EU EN TURKIJE SLUITEN DEAL OVER VLUCHTELINGEN/BRIEF AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERCOMMISSIEBUITENLANDSE ZAKENASTRID ESSED23 MEI 2016
http://www.astridessed.nl/eu-en-turkije-sluiten-deal-over-vluchtelingenbrief-aan-leden-tweede-kamercommissie-buitenlandse-zaken/

[10]

NU.NLRUTTE EN SAMSOM LANCEREN EUROPEES PLANVOOR VLUCHTELINGENCRISIS28 JANUARI 2016
   http://www.nu.nl/politiek/4205091/rutte-en-samsom-lanceren-europees-plan-vluchtelingencrisis.html

[11]

NACHT VAN DE VLUCHTELING/DIENST TERUGKEER EN VERTREK

https://www.nachtvandevluchteling.nl/dienstterugkeerenvertrek

[12]

”De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) staat voor een transparante en humane werkwijze, met respect voor de vreemdeling. Onze medewerkers werken persoonsgericht en leveren maatwerk. Per individu wordt bekeken wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn voor het vertrek. Door persoonlijk contact met de vreemdeling en overleg met de ketenpartners beoordeelt de DT&V-medewerker hoe het vertrek, bij voorkeur zelfstandig, kan worden gerealiseerd.’

DIENST TERUGKEER EN VERTREKWERKWIJZE

https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/organisatie/Werkwijze/

[13]

RIJKSOVERHEIDKAMERBRIEF OVER UITBREIDING VAN DE LOCATIESPILOT IN BEWARINGSTELLING DOOR DE DIENSTTERUGKEER EN VERTREK13 MEI 2016

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/05/13/tk-uitbreiding-van-de-locaties-pilot-inbewaringstelling-door-de-dienst-terugkeer-en-vertrek

DE BRIEFZIE VOOR FILE LINK

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/05/13/tk-uitbreiding-van-de-locaties-pilot-inbewaringstelling-door-de-dienst-terugkeer-en-vertrek

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA DEN HAAG 
Datum 13 mei 2016 
Onderwerp Uitbreiding van de locaties pilot inbewaringstelling door de Dienst Terugkeer en Vertrek 
Bij brief van 6 oktober 2015 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de verlenging van de pilot inbewaringstelling door de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Ook heb ik uw Kamer toegezegd u nader te informeren over de uitbreiding van deze pilot. De DT&V zal de pilot uitbreiden tot de inbewaringstelling van vreemdelingen die verblijven in asielzoekerscentra en die niet langer rechtmatig in Nederland verblijven. Deze locaties komen naast de huidige locaties: de vrijheidsbeperkende locatie (VBL) Ter Apel en de gezinslocaties (GL). Doel van deze verdere uitbreiding is om de inbewaringstelling van deze groep vreemdelingen die al in de caseload van de DT&V zitten ook effectiever en meer efficiënt te laten plaats vinden. 
Daarbij benadruk ik dat bewaring het uiterste middel is dat kan worden opgelegd om daadwerkelijk vertrek van de vreemdeling te effectueren. Om deze uitbreiding van de pilot goed uit te kunnen voeren is aan elf extra regievoerders van de DT&V de bevoegdheid toegekend om de maatregel van inbewaringstelling op te leggen, te wijzigen of op te heffen. In totaal zijn daarmee veertien regievoerders bevoegd tot het opleggen, wijzigen of opheffen van de bewaringsmaatregel. 
De betreffende regievoerders zijn op de Politieacademie opgeleid, zodat zij voor dit onderwerp eenzelfde kennisniveau hebben als de hulpofficier van justitie. De onafhankelijkheid van de regievoerders is geborgd; de regievoerder die de maatregel oplegt heeft de betreffende vreemdeling namelijk nooit zelf in de caseload gehad. 
De daadwerkelijke inbewaringstelling vindt in beginsel plaats op een van de detentiecentra of in de VBL. Voor gezinnen met minderjarige kinderen geldt dat zij in bewaring worden gesteld op de Gesloten Gezinsvoorziening in Zeist. Daarmee wordt verder gestalte gegeven aan de toezegging die in het kader van de verbetermaatregelen vreemdelingenketen is gedaan om de politiecel voor vreemdelingen zoveel als mogelijk te beperken. 
Met de betrokken ketenpartners, zoals de politie, DV&O en DJI, zijn afspraken gemaakt over de capaciteit en kosten. Voor de politie zorgt de uitbreiding van de pilot ervoor dat zij zich kan richten op andere vreemdelingentaken. De politie blijft wel de inbewaringstelling doen van vreemdelingen die in het toezicht worden aangetroffen. 

De pilot loopt tot 1 oktober 2016. Ik zal uw Kamer voor het eind van 2016 informeren over het verloop en of deze werkwijze de vaste zal worden.
 De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
 K.H.D.M. Dijkhoff

[14]

DE NATIONALE OMBUDSMANVREEMDELINGENBEWARINGSTRAFREGIME OF MAATREGEL OMUIT TE ZETTENAUGUSTUS 2012

https://www.nationaleombudsman.nl/uploads/2012-105_-_vreemdelingenbewaring.pdf

[15]

”’Wij willen voorkomen dat zij in een negatieve spiraal terecht komen van een langdurig leven in de illegaliteit’, aldus Rhodia Maas, algemeen directeur van DT&V.”

VOLKSKRANTDIJKHOFF: UITZETTEN ASIELZOEKERS MOET EFFICIENTER30 OCTOBER 2015

http://www.volkskrant.nl/binnenland/dijkhoff-uitzetten-asielzoekers-moet-efficienter~a4174031/ 

DOORBRAAK.EUNEWSPEAK KAN NAUWELIJKS VERBLOEMEN, DATUITZETINDUSTRIE OP GRENZEN STUIT2 NOVEMBER 2015

http://www.doorbraak.eu/newspeak-kan-nauwelijks-verbloemen-dat-de-uitzetindustrie-op-grenzen-stuit/

[16]

”Ook negen anderen uit de Amsterdamse opvang kregen zo’n brief: ze moeten per 1 juli weg en kunnen zich „voor onderdak melden” bij de Dienst Terugkeer en Vertrek in Ter Apel.”……….ALLEMAAL GEWEIGERD”Het klinkt simpel: aantoonbaar en oprecht zeggen dat je wilt meewerken aan je eigen vertrek en dan dus opvang krijgen. Maar dat blijkt anders te liggen. Dit voorjaar meldden 26 cliënten van Pim Fischer, advocaat voor sociaal-economische rechten, zich bij de DT&V in Ter Apel met de vraag om onderdak. Ze werden allemaal geweigerd. De Dienst Terugkeer en Vertrek gebruikt als criterium voor opvang dat er „in zijn algemeenheid zicht op terugkeer” moet zijn.”
NRCZE ZITTEN KLEM IN DE OPVANG, ZE ZIJN ZIEK ENPAPIERLOOS9 JUNI 2015
http://www.nrc.nl/next/2016/06/09/ze-zitten-klem-in-de-opvang-ze-zijn-ziek-en-papie-1625647

[17]
”Ook negen anderen uit de Amsterdamse opvang kregen zo’n brief: ze moeten per 1 juli weg en kunnen zich „voor onderdak melden” bij de Dienst Terugkeer en Vertrek in Ter Apel. Deze hele groep is ‘medisch kwetsbaar’, zoals dat in jargon heet. Ze zitten met lichamelijke en vaak ook psychische problemen.””Het bed-bad-broodprobleem, de vraag of vreemdelingen zonder verblijfspapieren opvang moeten krijgen, léék opgelost. Het kabinet bedacht vorig jaar een compromis, na de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten dat iedereen in Nederland recht heeft op primaire levensbehoeften, als bed, bad en brood. Elke vreemdeling die zegt „oprecht en aantoonbaar” te willen meewerken aan zijn vertrek krijgt opvang, besloten VVD en PvdA.Twee van de hoogste bestuursrechters in Nederland keurden dat beleid goed, in november vorig jaar. Zo’n voorwaarde mag de staat inderdaad stellen, zeiden de bestuursrechters van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep, die vooral sociale rechten ‘doet’.ALLEMAAL GEWEIGERD
”Het klinkt simpel: aantoonbaar en oprecht zeggen dat je wilt meewerken aan je eigen vertrek en dan dus opvang krijgen. Maar dat blijkt anders te liggen. Dit voorjaar meldden 26 cliënten van Pim Fischer, advocaat voor sociaal-economische rechten, zich bij de DT&V in Ter Apel met de vraag om onderdak. Ze werden allemaal geweigerd. De Dienst Terugkeer en Vertrek gebruikt als criterium voor opvang dat er „in zijn algemeenheid zicht op terugkeer” moet zijn.”
NRCZE ZITTEN KLEM IN DE OPVANG, ZE ZIJN ZIEK ENPAPIERLOOS9 JUNI 2015
http://www.nrc.nl/next/2016/06/09/ze-zitten-klem-in-de-opvang-ze-zijn-ziek-en-papie-1625647

[18]

ZIE VOOR PVDA VLUCHTELINGENBELEIDNOTEN 3, 6, 7, 8, 9 EN 10

[19]

ZIE VOOR PRAKTIJKEN DIENST TERUGKEER EN VERTREKNOTEN 13, 15, 16 EN 17

[20]

ZIE VOOR RACISTISCHE HAAGSE POLITIE
NOOT 2

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!