De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nacht van de Vluchteling 2016/Demasque schenders vluchtelingenrechten of goede sier

Nacht van de Vluchteling 2016/Demasque schenders vluchtelingenrechten of goede sier

donderdag 23 juni 2016 07:57
Spread the love

NACHT VAN DE VLUCHTELING 2016/DEMASQUE SCHENDERSVLUCHTELINGENRECHTEN OF GOEDE SIER?

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/nacht-van-de-vluchteling-2016demasque-schenders-vluchtelingenrechten-of-goede-sier/

”Aan het eind van ieder gemaskerd bal volgt het demasque…..”
  1478, LATE MIDDELEEUWEN
 Op een Middeleeuws, gemaskerd bal doet de Leeuwzijn masker af en verandert terug in de Engelse Koning Edward IV.Zijn jongere broer, George, Hertog van Clarence, ontmaskert zichzelf ook, waardoor zijn verraad, zich meester te willen makenvan de troon, zich in het volle kaarslicht openbaart.En passant beschuldigt hij zijn broer, de Koning, van de moord op diens voorganger,de zachtmoedige en wereldvreemde Koning Henry VI. [1]Drama alom, wat eindigt in de trieste terechtstelling van broerGeorge, die er een gewoonte van had gemaakt, opstanden enen aanslagen op zijn broer, de Koning, te plannen, samen metzijn neef en schoonvader, de intrigerende Graaf van Warwick, ookwel de ”Kingmaker” genoemd.  [2]Dat waren de bloedige, maar spannende dagen tijdens de grote Engelsesuccessiestrijd in de late Middeleeuwen, de Rozenoorlogen. [3]

2016/ONZE MODERNE TIJD/DEMASQUE SCHENDERSVLUCHTELINGENRECHTEN OF GOEDE SIER?
 Terug naar onze dagen:De Nacht van de Vluchteling van zaterdagnacht op zondag 19 juni.Een Nacht der Waarheid.De Nacht waarin het erop aankomt, je solidariteit metvluchtelingen wereldwijd, te tonen. [4]Niet alleen de solidariteit wordt getest, ook het uithoudingsvermogen.Want het is een pittige loop:Van Rotterdam naar Den Haag. [5]Van Nijmegen naar Arnhem. [6]
Een tocht voor mensen van goede wil.Maar ook een manier, om jezelf in de kijker te plaatsenen populariteit te scoren.Zo van:”Zie mij eens solidair doen en begaan zijn” 
Dit geldt natuurlijk niet voor werkelijk betrokken mensen,maar het is wel een gratis reclame [ook al is het goedbedoeld] voor bedrijven, BN’ers en wat dies meer zij. [7]

NACHT VAN DE VLUCHTELINGBOOSDOENERS/DEEL I
Een nachtelijke mixture dus van werkelijke betrokkenheid,populariteitsscores en jezelf in de kijker plaatsen.Dat is op zich nog niet zo erg.Tenslotte loopt iedereen voor het ”goede doel” [8]Erger is, dat tussen mensen van goede wil en ”feel good”BN’ers, ook BOOSDOENERS meeliepen:
Boosdoeners zoals de politieke partij PvdA, diein haar beleid sinds jaar en dag de rechten vanvluchtelingen schendt, door  te zittenin regeringscoalities, waar de rechten van vluchtelingenmet voeten worden getreden, zoals ook nu, in deze”paarse” coalitie.Maar ook door de invoering van de Koppelingswetin 1998  en de verscherpte vreemdelingenwetgevingin 2000 [9]Heden ten dage:De uitkleding van het Kinderpardon [10], door destringente voorwaarden ter verkrijging [11Die voorwaarden zijn zowel in strijd met hetnon-discriminatiebeginsel en zetten ook nog eensaan tot ”collectieve straf. [12]En in de praktijk worden  meer dan 92 procent van deaanvragen afgewezen. [13]
Een poging van binnenuit de PvdA om de voorwaarden te verruimen, werddoor Haags Politiek PvdA verworpen. [14]

En vergeet de misdadige EU Turkije deal niet, aangejaagddoor het Rutte-Samsom plan [15] en in zijn uitvoeringeen schending van het recht op vluchten en bescherming [16]Wat doet zo’n PvdA dan bij de Nacht van de Vluchteling?
En dan de politie Den Haag. [17]Niet alleen kampioen etnisch profileren [18], en berucht omgewelddadig en racistisch optreden [19], ook schiet en wurggraag,wat geleid heeft tot de dood van twee allochtone mannen, RishiChandrikasing en Mitch Henriquez. [20]Racistische uitspraken zijn ook gedaan doorhaar politiechef, van Musscher [zou dat eenwoordspeling zijn……] [21].Deze meneer Mussert [22], o pardon, Van Musscher, bestond hetom in een TV uitzending met als interviewer de journalist Anil Ramdas [23] met een panel, waarin hij zat, de opmerking te maken,dat bewoners uit het Rif Gebergte [waar veel Marokkanen vandaankomen] ”wat wilder zijn”, ”wat gemakkelijker op straat leven”,en dat het GENETISCH” is meegekomen. [24]Dit alles naar aanleiding van  botsingen in Gouda tussen de politie en Marokkaansejongeren [waar van Musscher toen politiechef was] [25]
Zo baas, zo knecht?Ja, dat racistisch politieoptreden [26] wordt dan welin een duidelijk licht geplaatst…….Ook zijn zij bepaald geen Vluchtelingenvrienden!Eerst maakte burgemeestervan Aartsen [die by the way ook een motivotional speechhield tijdens de Nacht van de Vluchteling) het protestvan de uitgeprocedeerde vluchtelingen (die vanwege de oorlogssituatieniet terug kunnen naar hun land) op het Tentenkamp Koekampin Den Haag, zo moeilijk mogelijk (27), waarna het Tentenkampmet veel politiegeweld werd ontruimd! (28)Leer mij de politie als ´´Vluchtelingenvriend´´ kennen……HAHAHAHAHA!
NACHT VAN DE VLUCHTELING/BOOSDOENERSDEEL II
En dan nu de Boosdoener, bij wie het harde vluchtelingenbeleidhet duidelijkst te zien is.De Staatsdeporteerders van de Dienst Terugkeer en Vertrek (29)
Deze zogenaamde Dienst Terugkeer en Vertrek, die uitgeprocedeerdevluchtelingen middels ”gesprekken” moet ”motiveren” ”vrijwillig”[dus niet geboeid door de marechausssee] terug te keren: In hun ”Werkwijze” is te lezen:
 ”De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) staat voor een transparante en humane werkwijze, met respect voor de vreemdeling. Onze medewerkers werken persoonsgericht en leveren maatwerk. Per individu wordt bekeken wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn voor het vertrek. Door persoonlijk contact met de vreemdeling en overleg met de ketenpartners beoordeelt de DT&V-medewerker hoe het vertrek, bij voorkeur zelfstandig, kan worden gerealiseerd.” [30]
   Dat ”humane” valt in de praktijk erg tegen!Alvast heeft de Dienst Terugkeer en  Vertrek zelf de bevoegdheid,”niet meewerkende” vluchtelingen, zonder tussenkomst van de rechter,in vreemdelingenbewaring te plaatsen. [31]Daar gaat al heel wat intimidatie vanuit en strookt niet met ”persoonsgerichtwerken”, wat een vertrouwensband suggereert.En ”werken met respect voor de vreemdeling”, door hem in vreemdelingenbewaring te plaatsen?Alsof het opsluiten van mensen, wier enige ”misdaad” is, te zijn gevluchten dan ook nog opsluiten onder slechte omstandigheden [32], opzich al niet in strijd is met ieder elementair respect voorvluchtelingen!
 Maar deze club gaat nog veel verder: Naast het intimiderende aspect [33], het ronduit misdadige: Ook in de gevallen, dat vluchtelingen wel willen ”meewerken aanhun terugkeer” [lees, zodanig in het nauw zijn gedreven in een uitzichtloosbestaan, dat ”illegaliteit” heet, zonder zicht op toekomst in het land vanherkomst, of vreemdelingendetentiecentrum in en uit, omdat er geen”zicht op uitzetting” is], wordt hen alsnog door Dienst en Terugkeer enVertrek, opvang geweigerd. [34]Ondanks het feit, dat het vaak zieke mensen betreft, die dan maar opstraat moeten zien te overleven! [35]
 Meer hoef ik, volgens mij, van deze Dienst Terugkeer en Vertrek, niet te worden gezegd.
Ze zijn niet de Vrienden, maar de Vijanden van de Vluchtelingen!
TOCH heeft de organisatie van de Nacht van de Vluchteling het bestaan,zowel deze Staatsdeporteerders, als de PvdA en de Haagse Politie,mee te laten doen! (36)

NACHT VAN DE VLUCHTELING/DEMASQUE

Onder dekking van de Nacht vinden misdaden plaats.Slaat de Sluipmoordenaar toe en wordt er Onrechtgepleegd.Dat was zo in de tijd van de Rozenoorlogen (37), waarmee dit stukbegon.Dat is zo in onze Tijden.

Onder dekking van de allesverhullende Nacht, lopen lieden rond, die door het donker niet te herkennen zijn, ofgemaskerd zijn.Bij de Nacht van de Vluchteling zijn dat de Partij van deArbeid, die misdadig anti Vluchtelingenbeleid maakt.(38)De Haagse Politie (39), die racistisch is, VluchtelingenONvriendelijk en zo nodig vluchtelingen deporteert. (40)
EN de directe Staatsdeporteerders, de Dienst Terugkeer en Vertrek.(41)
Ze lopen de Nacht door, vermomd als Vluchtelingenvrienden, terwijl ze hun ergsteVijanden zijn.
Hamvraag is
Gaan die maskers af, die Nacht.Of  lopen ze met Schijnheilige Gezichten mee tussen mensenvan goeden wil.
In deze Nacht van de Vluchteling (42) konden ze nog ongestoordmeelopen.
Laten we ervoor zorgen, dat dat de Laatste Keer is.
BIJ DE VOLGENDE NACHT VAN DE VLUCHTELINGENWIL IK HUN ONTMASKERING ZIEN.
Zodat voor de vluchtelingen recht op veiligheid nietalleen op papier bestaat, maar even echt is als de regen,die op dit moment met bakken uit de hemel valt.

´´WE ARE HERE AND WE WILL FIGHT!FOR FREEDOM OF MOVEMENT IS EVERYBODY´SRIGHT!!

Astrid Essed

NOTEN

[1]

Onderstaande is een knipoog naar de geschiedenis.Historisch klopt het gedeelte, dat George, Hertog van Clarence,een aanslag [en daarvoor meerdere] had beraamd op zijn broer,Koning Edward, en daarvoor uiteindelijk isterechtgesteld, maar de ontmaskering van zijn bedoelingenop een gemaskerd bal, is fictie, uit de historische serieThe White Queen [over het leven van de vrouw van Edward IV,Elizabeth Woodville]. Eerst dus de fictie, daarna de historische feiten
 FICTIE  THE WALL STREET JOURNAL”THE WHITE QUEEN” EPISODE 7 RECAP”POISON AND MALMSEY WINE”28 SEPTEMBER 2013
  http://blogs.wsj.com/speakeasy/2013/09/28/the-white-queen-episode-7-recap-poison-and-malmsey-wine/
  WIKIPEDIATHE WHITE QUEEN: EPISODESZIE EPISODE 7
  https://en.wikipedia.org/wiki/The_White_Queen_(TV_series)#Episodes
  HISTORISCHE FEITEN: WIKIPEDIA
EDWARD IV [By the way, the grootvader van moederskantvan de latere Hendrik VIII]
  https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_IV_of_England
  WIKIPEDIAGEORGE PLANTAGENET, 1ST DUKE OF CLARENCE
  https://en.wikipedia.org/wiki/George_Plantagenet,_1st_Duke_of_Clarence
  Het is zeer goed mogelijk en politiek gezien plausibel, dat Koning Henry VI [Huis van Lancaster] ook daadwerkelijkuit de weg geruimd is in opdracht van Edward IV [Huis van York], omdathij de laatste legitieme vertegenwoordiger uit het Huis van Lancasterwas [had psychische problemen en was jarenlang gevangene van Edward IV],maar harde bewijzen zijn daarvoor niet geleverd.Zijn overblijfselen zijn wel onderzocht in 1910, maar sluitend bewijs vooreen gewelddadige dood kon niet geleverd worden
  THE DEATH OF HENRY VISUSAN HIGGINBOTHAM21 MAY 2011
  http://www.susanhigginbotham.com/blog/posts/the-death-of-henry-vi/
 ”Henry was imprisoned in the Tower of London, where he died during the night of 21 May 1471. In all likelihood, Henry’s opponents had kept him alive up to this point rather than leave the Lancasters with a far more formidable leader in Henry’s son Edward. According to the Historie of the arrivall of Edward IV, an official chronicle favourable to Edward IV, Henry died of melancholy on hearing news of the Battle of Tewkesbury and his son’s death.[22] It is widely suspected, however, that Edward IV, who was re-crowned the morning following Henry’s death, had in fact ordered his murder.[23]”  WIKIPEDIAHENRY VIIMPRISONMENT AND DEATH
   https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_VI_of_England#Imprisonment_and_death
   BRON: WIKIPEDIAHENRY VI
   https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_VI_of_England

[2]

HISTORISCHE FEITEN:
  ”The arrest and committal to the Tower of London of one of Clarence’s retainers, an Oxford astronomer named Dr John Stacey, led to his confession under torture that he had “imagined and compassed” the death of the King, and used the black arts to accomplish this. He implicated one Thomas Burdett, and one Thomas Blake, a chaplain at Stacey’s college (Merton College, Oxford). All three were tried for treason, convicted, and condemned to be drawn to Tyburn and hanged. Blake was saved at the eleventh hour by a plea for his life from James Goldwell, Bishop of Norwich, but the other two were put to death as ordered.

This was a clear warning to Clarence, which he chose to ignore. He appointed Dr John Goddard to burst into Parliament and regale the House with Burdett and Stacey’s declarations of innocence that they had made before their deaths. Goddard was a very unwise choice, as he was an ex-Lancastrian who had expounded Henry VI’s claim to the throne. Edward summoned Clarence to Windsor, severely upbraided him, accused him of treason, and ordered his immediate arrest and confinement.

Clarence was imprisoned in the Tower of London and put on trial for treason against his brother Edward IV. Clarence was not present – Edward himself prosecuted his brother, and demanded that Parliament pass a Bill of Attainder against his brother, declaring that he was guilty of “unnatural, loathly treasons” which were aggravated by the fact that Clarence was his brother, who, if anyone did, owed him loyalty and love. Following his conviction, he was “privately executed” at the Tower on 18 February 1478, by tradition in the Bowyer Tower, and soon after the event, the rumour gained ground that he had been drowned in a butt of Malmseywine.[1]

  WIKIPEDIA
   https://en.wikipedia.org/wiki/George_Plantagenet,_1st_Duke_of_Clarence#Death
 BRON:   WIKIPEDIAGEORGE PLANTAGENET, 1ST DUKE OF CLARENCE
  https://en.wikipedia.org/wiki/George_Plantagenet,_1st_Duke_of_Clarence
   DE GRAAF VAN WARWICK, DE ”KINGMAKER”, NEEFEN SCHOONVADER VAN GEORGE PLANTAGENET, METWIE HIJ DIVERSE COMPLOTTEN TEGEN EDWARD IV SMEEDDE.WARWICK, EEN ZEER SLUW EN INTRIGERENDPOLITICUS, WAS EEN VAN DE BELANGRIJKSTE SPELERSTIJDENS DE ROZENOORLOGEN.
  ZIE
  ”Richard Neville, 16th Earl of Warwick KG (22 November 1428 – 14 April 1471), known as Warwick the Kingmaker, was an English nobleman, administrator, and military commander. The son of Richard Neville, 5th Earl of Salisbury, Warwick was the wealthiest and most powerful English peer of his age, with political connections that went beyond the country’s borders. One of the leaders in the Wars of the Roses, originally on the Yorkist side but later switching to theLancastrian side, he was instrumental in the deposition of two kings, a fact which later earned him his epithet of “Kingmaker” to later generations.”
WIKIPEDIARICHARD NEVILLE, 16TH EARL OF WARWICK
  https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Neville,_16th_Earl_of_Warwick

YOUTUBE.COM
CECILY, DUCHESS OF YORK

https://www.youtube.com/watch?v=T06U3W4pOpI&spfreload=5

Vooraf over Cecily of York:
Door het huwelijk van haar  kleindochter Elisabetth of York[dochter van Cecily’s zoon Koning Edward IV] met Koning Henry VII [Henry Tudor]zijn zij en haar man, Richard of York, de voorvaderen van alleEngelse koningen tot nu toe.
Over het filmpje:
Dramatisch [fictie] TV  filmpje uit The White Queen [aflevering 7],waarin Hertogin Cecily of York, moeder van Koning Edward IV en delatere Koning Richard III, aan haar zoon Koning Edward IV om genadesmeekt voor haar andere zoon George [die diverse keren complotten gesmeedhad tegen broer Edward IV en nu ter dood veroordeeld was]Helaas zonder succes.Zoon George werd toch geexecuteerd.
WIKIPEDIA
   https://en.wikipedia.org/wiki/George_Plantagenet,_1st_Duke_of_Clarence#Death

Omdat hertogin Cecily 601 jaar geleden was geboren op 3 mei1415, heeft iemand het op Youtube gezet.Cecily of York was trouwens een echte overlever.Ze is [en dat was voor die tijd zeer oud] 80 jaar geworden en haarleven was uiterst heftig en dramatisch, want ze heeft al haar vier zoons overleefden een dochter.
Bij haar dood waren nog maar twee kinderen [dochters] in leven.Wel heeft zij vele kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderengezien:Zo heeft zij nog de geboorte van de latere Hendrik VIII, haar achterkleinkind[de zoon van haar kleindochter Elisabeth van York, die weer een dochterwas van Edward IV en was getrouwd met Henry VII]Hij werd in 1491 geboren en Cecily of York overleed in 1495
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_VIII_of_England

Vader van Hendrik VIII was Henry VII, die de troon veroverde op Richard III, wat het eindevan de Rozenoorlogen betekende
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_VII_of_England

Moeder van Hendrik VIII was Elisabeth of York, dochter van Edward IV

https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_of_York

Achterkleinzoon Hendrik VIII is nog in het testament van Cecily of York bedacht.

Zie

”Also I geve to my lord Prince [Arthur] a bedde of arres of the Whele of Fortune and testour of the same, a counterpoint of arras, and a tappett of arres with the pope. Also I geve to my lord Henry Duke of Yorke [later Henry VIII] three tappettes of arres, oon of them of the life of Saint John Baptist, another of Mary Maudeleyn, and the thirde of the passion of our Lord and Saint George.”
http://susandhigginbotham.blogspot.nl/2010/07/will-of-cecily-duchess-of-york.html

OVERGENOMEN OP MIJN WEBSITE

http://www.astridessed.nl/the-wars-of-the-rosessusan-higginbotham-blogspotthe-will-of-cecily-duchess-of-york/

INTERESSANT FEIT:
Cecily of York was de vrouw van Richard of York [vader dus van Edward IVen Richard III], die in de Rozenoorlogen de grote tegenspeler wasvan Margaret of Anjou, militante vrouw van de zachtmoedige en wereldvreemde Henry VII]Door het huwelijk van Cecily of York’s kleindochter Elisabetth of York[dochter van Cecily’s zoon Koning Edward IV] met Koning Henry VII [Henry Tudor]zijn Cecily of York en haar man, Richard of York, de voorvaderen van alleEngelse koningen tot nu toe.
http://www.astridessed.nl/english-historythe-wars-of-the-rosesmargaret-of-anjou-and-richard-duke-of-york-two-major-players/

[3]

OVER DE ROZENOORLOGEN:

WIKIPEDIAWARS OF THE ROSES
 https://en.wikipedia.org/wiki/Wars_of_the_Roses
    THE WARS OF THE ROSES/CAUSES OF THEWARS OF THE ROSES/A TRAVEL TO THE PASTASTRID ESSED3 FEBRUARY 2015
   http://www.astridessed.nl/the-wars-of-the-rosescauses-of-the-wars-of-the-rosesa-travel-to-the-past/    
NEDERLANDSTALIGE UITLEG ROZENOORLOGEN  HOOFDSTUK ”STRIJD OM DE KROONADEL TEGEN DE KONING/ADEL TEGEN ADELROZENOORLOGEN/NADER UITGELEGD” ARTIKELROZENOORLOGEN EN BOERENOPSTANDEN/ADEL TEGEN ADEL/ADEL TEGEN HET VOLK/HEERSENDE KLASSE TOEN EN NUASTRID ESSED19 AUGUSTUS 2015
 http://www.astridessed.nl/rozenoorlogen-en-boerenopstandenadel-tegen-adeladel-tegen-het-volkheersende-klasse-toen-en-nu/   

[4]

VAN HISTORIE NAAR HET HEDEN

SOLIDARITEIT MET VLUCHTELINGENNACHT VAN DE VLUCHTELING

”Hoe ver zou jij lopen uit angst voor geweld? Sinds 2010 organiseert Stichting Vluchteling de Nacht van de Vluchteling. In het holst van de nacht lopen duizenden deelnemers een 40 kilometer lange sponsorloop van Rotterdam naar Den Haag en van Nijmegen naar Arnhem.

Elk jaar laten deelnemers zich sponsoren voor een specifiek project. Dit jaar lopen we voor noodhulp aan de maar liefst 60 miljoen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en onderdrukking. In 2016 vindt de Nacht van de Vluchteling plaats in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 juni en klinkt het startschot stipt middernacht op de startlocaties in zowel Rotterdam als Nijmegen. ”

 NACHT VAN DE VLUCHTELING”OVER DE NACHT”  https://www.nachtvandevluchteling.nl/over-de-nacht

[5]

””Hoe ver zou jij lopen uit angst voor geweld? Sinds 2010 organiseert Stichting Vluchteling de Nacht van de Vluchteling. In het holst van de nacht lopen duizenden deelnemers een 40 kilometer lange sponsorloop van Rotterdam naar Den Haag en van Nijmegen naar Arnhem.”
NACHT VAN DE VLUCHTELING”OVER DE NACHT”  https://www.nachtvandevluchteling.nl/over-de-nacht

[6]

””Hoe ver zou jij lopen uit angst voor geweld? Sinds 2010 organiseert Stichting Vluchteling de Nacht van de Vluchteling. In het holst van de nacht lopen duizenden deelnemers een 40 kilometer lange sponsorloop van Rotterdam naar Den Haag en van Nijmegen naar Arnhem.”
NACHT VAN DE VLUCHTELING”OVER DE NACHT”  https://www.nachtvandevluchteling.nl/over-de-nacht

[7]

NACHT VAN DE VLUCHTELINGBEDRIJVEN

https://www.nachtvandevluchteling.nl/bedrijven

NACHT VAN DE VLUCHTELINGIN DE MEDIA

https://www.nachtvandevluchteling.nl/indemedia

[8]

HET GOEDE DOEL

SOLIDARITEIT MET VLUCHTELINGEN
NACHT VAN DE VLUCHTELING

”Hoe ver zou jij lopen uit angst voor geweld? Sinds 2010 organiseert Stichting Vluchteling de Nacht van de Vluchteling. In het holst van de nacht lopen duizenden deelnemers een 40 kilometer lange sponsorloop van Rotterdam naar Den Haag en van Nijmegen naar Arnhem.

Elk jaar laten deelnemers zich sponsoren voor een specifiek project. Dit jaar lopen we voor noodhulp aan de maar liefst 60 miljoen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en onderdrukking. In 2016 vindt de Nacht van de Vluchteling plaats in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 juni en klinkt het startschot stipt middernacht op de startlocaties in zowel Rotterdam als Nijmegen. ”

 NACHT VAN DE VLUCHTELING”OVER DE NACHT”  https://www.nachtvandevluchteling.nl/over-de-nacht

[9]

”Sinds de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 is de rechtspositie van asielzoekers erg verzwakt. Hierdoor is de kans groter geworden dat een asielzoeker wordt afgewezen, terwijl hij in zijn land van herkomst wordt vervolgd. Voor deze asielzoeker dreigt uitzetting naar het land waar hij gevaar loopt (refoulement).”
  VREEMDELINGENWET 2000EEN ONTSPOORDE ASIELWET
  http://content1d.omroep.nl/urishieldv2/l27m4d8f154c3a7b115d0057635fa5000000.f3e5796e859178c915fae73924dff39f/kro/documents/journalistiek/zembla/Evaluatie_Vreemdelingenwet_2000_VluchtelingenWerk_Nederland.pdf
  ”Op 3 augustus zegde hij zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer op omdat hij staatssecretaris van Justitie werd in het Kabinet-Kok II, voornamelijk voor Vreemdelingenzaken. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de nieuwe Vreemdelingenwet, die de toelating van vluchtelingen moest beperken tot de “echte gevallen”.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Job_Cohen#Staatssecretariaat  BRON WIKIPEDIAJOB COHEN  https://nl.wikipedia.org/wiki/Job_Cohen

  KOPPELINGSWET
  http://www.stichtingkoppeling.nl/de-koppelingswet/
   ”Het is een beetje lafhartig om ze in plaats daarvan uit te hongeren. Want daar komt de Koppelingswet op neer.’
 VOLKSKRANTKOPPELINGSWET OP GEEN ENKELE WIJZE SUCCESVOL14 FEBRUARI 2000
  http://www.volkskrant.nl/politiek/koppelingswet-op-geen-enkele-manier-succesvol~a556949/  TENTENKAMPEN EN MENSENRECHTENNEDERLANDS BELEID UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS AANVECHTBAAR  http://www.stichtinglos.nl/sites/default/files/los/files/Sociaal%20bestek%20jan%202013%20artikel%20klacht.pdf

[10]

 JOOP.NLVVD MOKKEND AKKOORD MET KINDERPARDON  http://www.joop.nl/nieuws/vvd-mokkend-akkoord-met-kinderpardon

[11]

”Het Kinderpardon is een ander woord voor de regeling voor langdurig in Nederland verblijvende kinderen. Kinderen die op hun achttiende langer dan vijf jaar in Nederland waren en asiel hebben aangevraagd komen in aanmerking voor het Kinderpardon mits ze voldoen aan enkele aanvullende voorwaarden.”…………..”De belangrijkste groepen die buiten het Kinderpardon vallen zijn jongeren die geen asielaanvraag hebben ingediend, kinderen van een ouder die verdacht wordt van mogelijke betrokkenheid bij oorlogsmisdaden – de zogenaamde 1F-ers –, jongeren die een tijd in het buitenland hebben verbleven en jongeren die tijdens de peilperiode 21 jaar of ouder zijn.”
DEFENCE FOR CHILDRENWELKE KINDEREN VALLEN ONDER HET KINDERPARDON

https://www.defenceforchildren.nl/p/258/3027/-/92/mo481-cg339/mo480-cg339/welke-kinderen-vallen-onder-het-kinderpardon%3F-

ANDERE VOORWAARDEN ZIJN, DAT DE AANVRAGERS [DEKINDEREN DUS] NIET ”ACTIEF GENOEG HEBBEN MEEGEWERKTAAN HUN VERTREK
ZIENOSKINDERPARDON: ZIJN DE VOORWAARDEN TE STRENG?

http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2107226-kinderpardon-zijn-de-voorwaarden-te-streng.html

[12]

KINDERPARDON IN STRIJD MET NON DISCRIMINATIEBEGINSEL

”Defence for Children vindt de voorwaarden in strijd met artikel 2 van het VN-Kinderrechtenverdrag waarin het non-discriminatiebeginsel is vervat. Deze kinderen zijn net zo geworteld als de kinderen die nu wel onder het Kinderpardon vallen. De helpdesk van Defence for Children ondersteunt de juridische procedures voor deze kinderen.” DEFENCE FOR CHILDRENWELKE KINDEREN VALLEN ONDER HET KINDERPARDON
  https://www.defenceforchildren.nl/p/258/3027/-/92/mo481-cg339/mo480-cg339/welke-kinderen-vallen-onder-het-kinderpardon%3F-

VOORWAARDEN KINDERPARDON COLLECTIEVE STRAF
DIT STAAT ONDER NOOT 6 VAN ARTIKELASTRID ESSEDARTIKEL
NACHT VAN DE VLUCHTELING/DEELNAME SCHENDERSVLUCHTELINGENRECHTEN/BRIEF AAN ORGANISATIE

http://www.astridessed.nl/nacht-van-de-vluchtelingdeelname-schenders-vluchtelingenrechtenbrief-aan-organisatie/

ONDER NOOT 6 VAN BOVENSTAAND ARTIKEL ASTRID ESSED
”De belangrijkste groepen die buiten het Kinderpardon vallen zijn jongeren die geen asielaanvraag hebben ingediend, kinderen van een ouder die verdacht wordt van mogelijke betrokkenheid bij oorlogsmisdaden – de zogenaamde 1F-ers –, jongeren die een tijd in het buitenland hebben verbleven en jongeren die tijdens de peilperiode 21 jaar of ouder zijn. ” Het afwijzen van kinderen, omdat een ouder wordt verdacht vanmogelijke betrokkenheid bij oorlogsmisdaden, riekt naarcollectieve straf.Want zo worden zij immers ”gestraft” voor iets, dat niet zij, maar eenvan hun ouders gedaan zouden hebben.
 https://www.defenceforchildren.nl/p/258/3027/-/92/mo481-cg339/mo480-cg339/welke-kinderen-vallen-onder-het-kinderpardon%3F-  ZIE INTERNATIONAALRECHTELIJK VERBOD OP”COLLECTIEVE STRAF”      

ARTICLE 33

No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.
Pillage is prohibited.
Reprisals against protected persons and their property are prohibited.

ARTIKEL 33, 4E CONVENTIE VAN GENEVE

https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=72728B6DE56C7A68C12563CD0051BC40

[13]

”Veel mensen denken dat er met de komst van het Kinderpardon een blijvende oplossing is gekomen voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning. Dat is helaas niet waar. Meer dan 92% van de kinderen wordt afgewezen. ”
  VOLKSKRANTHET KINDERPARDON BLIJKT EEN WASSEN NEUS2 JUNI 2016  http://www.volkskrant.nl/opinie/het-kinderpardon-blijkt-een-wassen-neus~a4311628/
”Van de ruim 1300 aanvragen van kinderen zonder verblijfsvergunning om in Nederland te mogen blijven onder de kinderpardonregeling, zijn er maar 100 goedgekeurd. Dat schrijft staatssecretaris Klaas Dijkhoff in een brief aan de Tweede Kamer. ”
 NOSKINDERPARDON: ZIJN DE VOORWAARDEN TESTRENG?
 http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2107226-kinderpardon-zijn-de-voorwaarden-te-streng.html

[14]

”PvdA-leden willen dat het kinderpardon wordt verruimd. Een voorstel met die strekking haalt hoogstwaarschijnlijk een meerderheid. Maar de PvdA-fractie wil er niet aan.”

Het gaat PvdA-lid Esther van Dijken uit het Groningse Winsum duidelijk aan het hart. Ze vindt het ‘inhumaan’ dat kinderen die hier al jaren wonen nog steeds het land worden uitgezet. Ze pleit voor een ruimhartiger kinderpardon, waarbij alle kinderen mogen blijven die hier 5 jaar of langer wonen. Ook kinderen van economische vluchtelingen bijvoorbeeld.

In februari namen de PvdA-leden al een vergelijkbare motie aan. ,,Maar dat is genegeerd door de partijleiding,” zegt Van Dijken. ,,Het belang van kinderen moet nu echt voorop komen te staan.”

 ADPVDA LEDEN IN CLINCH MET PARTIJTOPOVER KINDERPARDON2 JUNI 2016
 http://www.ad.nl/nieuws/pvda-leden-in-clinch-met-partijtop-over-kinderpardon~a2019f40/   ADFRACTIE PVDA: KINDERPARDON NIET VERRUIMEN4 JUNI 2016
  http://www.ad.nl/nieuws/fractie-pvda-kinderpardon-niet-verruimen~a2f7f56a/

[15]

NU.NLRUTTE EN SAMSOM LANCEREN EUROPEES PLANVOOR VLUCHTELINGENCRISIS28 JANUARI 2016
    http://www.nu.nl/politiek/4205091/rutte-en-samsom-lanceren-europees-plan-vluchtelingencrisis.html

[16]

EU EN TURKIJE SLUITEN DEAL OVER VLUCHTELINGEN/BRIEF AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERCOMMISSIEBUITENLANDSE ZAKENASTRID ESSED23 MEI 2016
 http://www.astridessed.nl/eu-en-turkije-sluiten-deal-over-vluchtelingenbrief-aan-leden-tweede-kamercommissie-buitenlandse-zaken/

VOLKSKRANTEU EN TURKIJE SLUITEN DEAL: MIGRANTEN VANAF MAANDAGTERUG18 MAART 2016
    http://www.volkskrant.nl/buitenland/eu-en-turkije-sluiten-deal-migranten-vanaf-maandag-terug~a4265860/
 EU EN TURKIJE SLUITEN DEAL OVER VLUCHTELINGEN/BRIEF AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERCOMMISSIEBUITENLANDSE ZAKENASTRID ESSED23 MEI 2016
 http://www.astridessed.nl/eu-en-turkije-sluiten-deal-over-vluchtelingenbrief-aan-leden-tweede-kamercommissie-buitenlandse-zaken/

[17]

NACHT VAN DE VLUCHTELINGPOLITIE DEN HAAG

https://www.nachtvandevluchteling.nl/politiedenhaag

[18]

ETNISCH PROFILEREN

AMNESTY INTERNATIONALDOSSIER ETNISCH PROFILEREN
http://www.amnesty.nl/dossier-etnisch-profileren  RAPPORTAMNESTY INTERNATIONALPROACTIEF POLITIEOPTREDEN VORMT RISICO VOORMENSENRECHTEN28 OCTOBER 2013
 http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/rapport_etnisch_profileren_ainl_28_okt_2013.pdf   

[19]

OMROEP WESTOUD AGENTEN: HAAGSE POLITIE GEBRUIKT BUITENSPORIGGEWELD TEGEN ALLOCHTONEN16 OCTOBER 2013
  http://www.omroepwest.nl/nieuws/16-10-2013/oud-agenten-haagse-politie-gebruikt-buitensporig-geweld-tegen-allochtonen
  ”Ook is racistisch politiegeweld een dagelijkse realiteit in de Haagse wijken Schilderswijk en Transvaal. In deze wijken kent iedereen wel iemand die slachtoffer is geweest van politiegeweld of is zelf slachtoffer geweest. Slachtoffers verklaarden eerder in de lokale media: “Ik word vaak om mijn legitimatie gevraagd, gewoon uit het niets. Als ik vraag waarom word ik meegenomen en word ik in de politieauto in elkaar geslagen en mishandeld. Op het bureau gaat het verder. Ze stopten mij in de cel en met de handboeien nog om hebben zij me in mijn ribben geslagen. Daarna hebben ze mij met de brandslang nat gespoten en mij heel de nacht in de cel laten zitten terwijl ik helemaal doorweekt was.” Ook ex-agenten spreken van een cultuur van geweld en racisme binnen de politie-eenheid. ”
    AFA DEN HAAGARUBAANSE MAN DOODGESLAGEN DOOR HAAGSE POLITIE28 JUNI 2015
  https://afadenhaag.wordpress.com/2015/06/28/arubaanse-man-doodgeslagen-door-haagse-politie/

[20]

AFA DEN HAAGARUBAANSE MAN DOODGESLAGEN DOOR HAAGSE POLITIE28 JUNI 2015
  https://afadenhaag.wordpress.com/2015/06/28/arubaanse-man-doodgeslagen-door-haagse-politie/
  MITCH HENRIQUEZ/DODE POLITIEGEWELD EN BEPAALDNIET DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACEASTRID ESSED1 JULI 2015
  http://www.astridessed.nl/mitch-henriquezdode-politiegeweld-en-bepaald-niet-de-eersteno-justice-no-peace/
   AGENT, DIE RISHI NEERSCHOOT, VRIJGESPROKEN/RECHTBANKGEEFT POLITIE LICENCE TO KILLASTRID ESSED27 DECEMBER 2013
  http://www.astridessed.nl/agent-die-rishi-neerschoot-vrijgesprokenrechtbank-geeft-politie-licence-to-kill/

[21]
WOORDSPELING:IN PLAATS VAN VAN MUSSCHER, ANTON MUSSERT, LEIDERVAN DE FASCISTISCHE NSB……..
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anton_Mussert

[22]

WIKIPEDIA
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anton_Mussert

[23]

WIKIPEDIAANIL RAMDAS

https://nl.wikipedia.org/wiki/Anil_Ramdas

WIKIPEDIAANIL RAMDAS

[24]

”Anil: “Hoe komt het dat Marokkaanse jongeren uit Gouda zo betrokken zijn bij criminaliteit? Heeft het te maken met hun cultuur. Heeft het te maken met andere dingen? Wat denkt u?”

Paul van Musscher: “Ik heb het me laats

t uit laten leggen door iemand waar wij les van krijgen over multiculturaliteit. Wij nemen dat onderwerp heel serieus. Een Marokkaanse man. En die legde me uit dat de inwoners uit Gouda uit het Rif gebergte komen. Dat zijn Berbers. Berber komt van het woord Barbaar. En dat is inderdaad cultureel ingebakken dat ze wat wilder zijn. Wat makkelijker op straat leven. Wat ruiger. Je zou kunnen zeggen dat het GENETISCH meegekomen is..” Anil: “Genetisch zelfs?” Paul: “Dat is zijn verklaring” Anil: “Wat denkt u zelf?” Paul: “Je ziet natuurlijk dat zij cultureel een andere gewoonte op nahouden dan wij”

POLITIECHEF DEN HAAG: MAROKKANEN ZIJNBARBAREN EN GENETISCH CRIMINEEL
  https://wijblijvenhier.nl/24575/politiechef-haag-marokkanen-barbaren-genetisch-crimineel/

HIER OP DIT YOUTUBE FILMPJE DE UITSPRAKEN VAN VAN MUSSCHER

https://www.youtube.com/watch?v=-v0JMcK2H0Y

[25]

OVER DE BOTSINGEN TUSSEN MAROKKAANSE JONGERENEN DE POLITIE IN GOUDA IN 2008HOOFDCOMMISSARIS JAN STIKVOORT VAN DE REGIOPOLITIEHOLLANDS-MIDDEN:

‘Politici hebben de mond vol van integratie van buitenlanders, maar zelf scheuren ze de samenleving uiteen’, zegt hoofdcommissaris Jan Stikvoort van de regiopolitie Hollands-Midden. Volgens hem ondermijnen Tweede Kamerleden (van ‘links tot rechts’) het gezag met hun drang om electoraal te scoren: ‘Ze creëren onzekerheid voor de handhavers. Dat geeft problemen in de samenleving.’Stikvoort heeft zich tot nu toe buiten de discussie gehouden over de problemen met Marokkanen in Gouda. Nu het stof wat is neergedaald, is hij verbijsterd over hoe een betrekkelijk klein incident het imago van Gouda kapot heeft gemaakt. I

”In deze regio hebben we vaker last van autochtone plattelandsjongeren die snuiven, spuiten en zuipen. Maar ik zie dat de politiek liever in de hypesfeer duikt op allochtonen. Als dat de lijn van de politiek wordt, krijgen we het als samenleving knap lastig. Laten politici liever komen met duurzame oplossingen en zorgen dat niemand wordt buitengesloten.’
VOLKSKRANTPOLITIEK BLAFT, MAAR VRAAGT NIET NAAR FEITEN3 OCTOBER 2008
http://www.volkskrant.nl/binnenland/-politiek-blaft-maar-vraagt-niet-naar-feiten~a925280/

[26]

ZIE VOOR RACISTISCH POLITIEOPTREDEN NOOT 19

(27)

DOORBRAAK.EUHAAGSE BURGEMEESTER BEHANDELT ACTIEVOERDERS VAN TENTENKAMP HUFTERIG12 OCTOBER 2012

http://www.doorbraak.eu/haagse-burgemeester-behandelt-actievoerders-van-tentenkamp-hufterig/

DOORBRAAK.EUVLUCHTELINGEN VAN HAAGS TENTENKAMP WEERSTAAN STAATSREPRESSIE26 SEPTEMBER 2012

http://www.doorbraak.eu/vluchtelingen-van-haags-tentenkamp-weerstaan-staatsrepressie/

(28)

YOUTUBE.COMPOLITIEOPTREDEN ONTRUIMING TENTENKAMP KOEKAMP

https://www.youtube.com/watch?v=UJvQYI1Yp-s

´´”De smeris heeft hier ontzettend hard op ingegrepen. Ik was zelf een van de lockers en zag mensen bij het hoofd gegrepen worden, met veel geweld uit de kluwen verwijderd worden. Veel gillen en schreeuwen en kreten van pijn. Een smeris die op een lockon ging staan en bijna de arm van de locker zou breken, een andere locker zag dat een smeris één van de vluchtelingen in zijn kruis kneep, er werd iemand bijna gekeeld door in zijn strottenhoofd te knijpen, een locker kreeg een knie op haar borstkas van een smeris die zo op haar leunde om een ander eruit te trekken.”
INDYMEDIA.NLVERSLAG VAN ONTRUIMING TENTENKAMP RECHT OP BESTAAN(TENTENKAMP KOEKAMP)
https://www.indymedia.nl/node/11497

TENTENKAMP KOEKAMP ONTRUIMD/UITGEPROCEDEERDEASIELZOEKERS NIET MEER ONZICHTBAARASTRID ESSED17 DECEMBER 2012

http://www.astridessed.nl/tentenkamp-koekamp-ontruimduitgeprocedeerde-asielzoekers-niet-meer-onzichtbaar/

(29)

NACHT VAN DE VLUCHTELINGDIENST TERUGKEER EN VERTREK

https://www.nachtvandevluchteling.nl/dienstterugkeerenvertrek

[30]
  ”De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) staat voor een transparante en humane werkwijze, met respect voor de vreemdeling. Onze medewerkers werken persoonsgericht en leveren maatwerk. Per individu wordt bekeken wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn voor het vertrek. Door persoonlijk contact met de vreemdeling en overleg met de ketenpartners beoordeelt de DT&V-medewerker hoe het vertrek, bij voorkeur zelfstandig, kan worden gerealiseerd.’
  DIENST TERUGKEER EN VERTREKWERKWIJZE
  https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/organisatie/Werkwijze/     [31]
  RIJKSOVERHEIDKAMERBRIEF OVER UITBREIDING VAN DE LOCATIESPILOT IN BEWARINGSTELLING DOOR DE DIENSTTERUGKEER EN VERTREK13 MEI 2016  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/05/13/tk-uitbreiding-van-de-locaties-pilot-inbewaringstelling-door-de-dienst-terugkeer-en-vertrek
  DE BRIEFZIE VOOR FILE LINK   https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/05/13/tk-uitbreiding-van-de-locaties-pilot-inbewaringstelling-door-de-dienst-terugkeer-en-vertrek
  Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 13 mei 2016 Onderwerp Uitbreiding van de locaties pilot inbewaringstelling door de Dienst Terugkeer en Vertrek Bij brief van 6 oktober 2015 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de verlenging van de pilot inbewaringstelling door de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Ook heb ik uw Kamer toegezegd u nader te informeren over de uitbreiding van deze pilot.De DT&V zal de pilot uitbreiden tot de inbewaringstelling van vreemdelingen die verblijven in asielzoekerscentra en die niet langer rechtmatig in Nederland verblijven.Deze locaties komen naast de huidige locaties: de vrijheidsbeperkende locatie (VBL) Ter Apel en de gezinslocaties (GL).Doel van deze verdere uitbreiding is om de inbewaringstelling van deze groep vreemdelingen die al in de caseload van de DT&V zitten ook effectiever en meer efficiënt te laten plaats vinden. Daarbij benadruk ik dat bewaring het uiterste middel is dat kan worden opgelegd om daadwerkelijk vertrek van de vreemdeling te effectueren.Om deze uitbreiding van de pilot goed uit te kunnen voeren is aan elf extra regievoerders van de DT&V de bevoegdheid toegekend om de maatregel van inbewaringstelling op te leggen, te wijzigen of op te heffen.In totaal zijn daarmee veertien regievoerders bevoegd tot het opleggen, wijzigen of opheffen van de bewaringsmaatregel. De betreffende regievoerders zijn op de Politieacademie opgeleid, zodat zij voor dit onderwerp eenzelfde kennisniveau hebben als de hulpofficier van justitie.De onafhankelijkheid van de regievoerders is geborgd; de regievoerder die de maatregel oplegt heeft de betreffende vreemdeling namelijk nooit zelf in de caseload gehad. De daadwerkelijke inbewaringstelling vindt in beginsel plaats op een van de detentiecentra of in de VBL.Voor gezinnen met minderjarige kinderen geldt dat zij in bewaring worden gesteld op de Gesloten Gezinsvoorziening in Zeist.Daarmee wordt verder gestalte gegeven aan de toezegging die in het kader van de verbetermaatregelen vreemdelingenketen is gedaan om de politiecel voor vreemdelingen zoveel als mogelijk te beperken. Met de betrokken ketenpartners, zoals de politie, DV&O en DJI, zijn afspraken gemaakt over de capaciteit en kosten. Voor de politie zorgt de uitbreiding van de pilot ervoor dat zij zich kan richten op andere vreemdelingentaken. De politie blijft wel de inbewaringstelling doen van vreemdelingen die in het toezicht worden aangetroffen. 
 De pilot loopt tot 1 oktober 2016. Ik zal uw Kamer voor het eind van 2016 informeren over het verloop en of deze werkwijze de vaste zal worden.  De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,  K.H.D.M. Dijkhoff
   [32]
       DE NATIONALE OMBUDSMANVREEMDELINGENBEWARINGSTRAFREGIME OF MAATREGEL OMUIT TE ZETTENAUGUSTUS 2012
  https://www.nationaleombudsman.nl/uploads/2012-105_-_vreemdelingenbewaring.pdf
    [33]
    ”’Wij willen voorkomen dat zij in een negatieve spiraal terecht komen van een langdurig leven in de illegaliteit’, aldus Rhodia Maas, algemeen directeur van DT&V.”
  VOLKSKRANTDIJKHOFF: UITZETTEN ASIELZOEKERS MOET EFFICIENTER30 OCTOBER 2015
  

http://www.volkskrant.nl/binnenland/dijkhoff-uitzetten-asielzoekers-moet-efficienter~a4174031/

   DOORBRAAK.EUNEWSPEAK KAN NAUWELIJKS VERBLOEMEN, DATUITZETINDUSTRIE OP GRENZEN STUIT2 NOVEMBER 2015
  http://www.doorbraak.eu/newspeak-kan-nauwelijks-verbloemen-dat-de-uitzetindustrie-op-grenzen-stuit/
     [34]
  ”Ook negen anderen uit de Amsterdamse opvang kregen zo’n brief: ze moeten per 1 juli weg en kunnen zich „voor onderdak melden” bij de Dienst Terugkeer en Vertrek in Ter Apel.”…..…..ALLEMAAL GEWEIGERD”Het klinkt simpel: aantoonbaar en oprecht zeggen dat je wilt meewerken aan je eigen vertrek en dan dus opvang krijgen. Maar dat blijkt anders te liggen. Dit voorjaar meldden 26 cliënten van Pim Fischer, advocaat voor sociaal-economische rechten, zich bij de DT&V in Ter Apel met de vraag om onderdak. Ze werden allemaal geweigerd. De Dienst Terugkeer en Vertrek gebruikt als criterium voor opvang dat er „in zijn algemeenheid zicht op terugkeer” moet zijn.” NRCZE ZITTEN KLEM IN DE OPVANG, ZE ZIJN ZIEK ENPAPIERLOOS9 JUNI 2015 http://www.nrc.nl/next/2016/06/09/ze-zitten-klem-in-de-opvang-ze-zijn-ziek-en-papie-1625647  [35] ”Ook negen anderen uit de Amsterdamse opvang kregen zo’n brief: ze moeten per 1 juli weg en kunnen zich „voor onderdak melden” bij de Dienst Terugkeer en Vertrek in Ter Apel. Deze hele groep is ‘medisch kwetsbaar’, zoals dat in jargon heet. Ze zitten met lichamelijke en vaak ook psychische problemen.””Het bed-bad-broodprobleem, de vraag of vreemdelingen zonder verblijfspapieren opvang moeten krijgen, léék opgelost. Het kabinet bedacht vorig jaar een compromis, na de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten dat iedereen in Nederland recht heeft op primaire levensbehoeften, als bed, bad en brood. Elke vreemdeling die zegt „oprecht en aantoonbaar” te willen meewerken aan zijn vertrek krijgt opvang, besloten VVD en PvdA.Twee van de hoogste bestuursrechters in Nederland keurden dat beleid goed, in november vorig jaar. Zo’n voorwaarde mag de staat inderdaad stellen, zeiden de bestuursrechters van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep, die vooral sociale rechten ‘doet’.ALLEMAAL GEWEIGERD ”Het klinkt simpel: aantoonbaar en oprecht zeggen dat je wilt meewerken aan je eigen vertrek en dan dus opvang krijgen. Maar dat blijkt anders te liggen. Dit voorjaar meldden 26 cliënten van Pim Fischer, advocaat voor sociaal-economische rechten, zich bij de DT&V in Ter Apel met de vraag om onderdak. Ze werden allemaal geweigerd. De Dienst Terugkeer en Vertrek gebruikt als criterium voor opvang dat er „in zijn algemeenheid zicht op terugkeer” moet zijn.” NRCZE ZITTEN KLEM IN DE OPVANG, ZE ZIJN ZIEK ENPAPIERLOOS9 JUNI 2015
 http://www.nrc.nl/next/2016/06/09/ze-zitten-klem-in-de-opvang-ze-zijn-ziek-en-papie-1625647

(36)

NACHT VAN DE VLUCHTELING/DEELNAME SCHENDERS VLUCHTELINGENRECHTEN/BRIEF AAN ORGANISATIEASTRID ESSED17 JUNI 2016

http://www.astridessed.nl/nacht-van-de-vluchtelingdeelname-schenders-vluchtelingenrechtenbrief-aan-organisatie/

(37)

OVER DE ROZENOORLOGEN:

WIKIPEDIAWARS OF THE ROSES
 https://en.wikipedia.org/wiki/Wars_of_the_Roses
    THE WARS OF THE ROSES/CAUSES OF THEWARS OF THE ROSES/A TRAVEL TO THE PASTASTRID ESSED3 FEBRUARY 2015
   http://www.astridessed.nl/the-wars-of-the-rosescauses-of-the-wars-of-the-rosesa-travel-to-the-past/

ZIE OOK NOTEN 1 EN 2

(38)

VOOR MISDADIG ANTI VLUCHTELINGENBELEID PVDANOTEN 9 T/M 16

(39)

NACHT VAN DE VLUCHTELINGPOLITIE DEN HAAG
https://www.nachtvandevluchteling.nl/politiedenhaag

(40)

ZIE VOOR RACISME BIJ POLITIE DEN HAAGEN ANTI VLUCHTELING OPTREDEN
NOTEN 18, 19, 20, 24 EN 28

OVER POLITIEDEPORTATIES VLUCHTELINGEN

´´”Jullie normale dag begint met opstaan, normaal aankleden, ontbijten en naar school of naar je werk gaan.Maar heb je een idee hoe dat gaat in een gezinslocatie? Weet je dat een ochtend daar begint met de wekker rond 5 uur? Dat mensen niet kunnen slapen omdat ze bang zijn dat het de volgende dag hun buurt is om opgepakt te worden?
Ze slapen in hun kleren voor het geval dat zij het volgende slachtoffer zijn van de razzia.”…..……”Elke ochtend wordt er in een van de gezinslocaties in Nederland een razzia gepleegd. Gezinnen worden gedwongen mee te werken met de politie. Ze worden meegenomen naar de gevangenis in Zeist. Een plek met allemaal prikkeldraad er omheen en waar mensen niet uit mogen komen tot de geplande dag van de uitzetting. ‘ 
Mary, een bewoonster ¨(als ze nog in Nederland is…..)
21 NOVEMBER 2015/SPEECH OVER LEVEN IN EEN GEZINSLOCATIE
   http://aagu.nl/2015/speech-over-het-leven-in-een-gezinslocatie.html

(41)

NACHT VAN DE VLUCHTELINGDIENST TERUGKEER EN VERTREK

https://www.nachtvandevluchteling.nl/dienstterugkeerenvertrek

(42)  

NACHT VAN DE VLUCHTELING 2016

https://www.nachtvandevluchteling.nl/

NACHT VAN DE VLUCHTELINGWE BLIKKEN TERUG OP EEN PRACHTIGE NACHT20 JUNI 2016

https://www.nachtvandevluchteling.nl/nieuws?nId=365

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!