De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Na steun van Waalse regering eisen jobstudenten een federaal noodfonds
KAJ vzw, D'broej

Na steun van Waalse regering eisen jobstudenten een federaal noodfonds

De beperkte Raad van Ministers (KERN) komt zaterdag 11 april bijeen. Op vraag van de CSC Jeunes en de Fédération des Étudiants Francophones (FEF) roepen twaalf Franstalige en Nederlandstalige jongerenorganisaties de regering op om een uitzonderlijk federaal noodfonds op te richten om het volledige inkomen van de jobstudenten te garanderen dat zij verliezen door de lockdownmaatregelen.

vrijdag 10 april 2020 18:40
Spread the love

 

Om de zorgwekkende situatie van jobstudenten onder de aandacht te brengen, heeft het platform een petitie gelanceerd die al 5.000 mensen getekend hebben (www.change.org/Cash4Students). Dit was een eerste stap op weg naar een overwinning. De regering van de Federatie Wallonië-Brussel (FWB) maakte immers 2,25 miljoen euro vrij voor sociale bijstand aan studenten, waaronder jobstudenten. Hoewel het platform de snelle beslissing van de FWB toejuicht, blijven zij zich onverminderd inzetten voor een federaal noodfonds.

“De precaire situatie van jobstudenten houdt niet op aan de taalgrens! Meer dan 1 op 4 jobstudenten werkt om zijn studies, of zelfs de basisnoden zoals voeding of woning, te kunnen betalen. De federale regering moet haar politieke verantwoordelijkheid nemen. Ze dient te voorkomen dat de levensomstandigheden van de jobstudenten verslechteren of dat de last wordt afgewenteld op hun gezinnen, die zelf verarmd zijn door de crisis. Een uitzonderlijk federaal noodfonds is de enige eerlijke oplossing om hun gezondheid en die van hun gezinnen te garanderen,” legt het platform uit. Volgens het platform zou 30 miljoen euro per maand voldoende zijn om het inkomen van alle jobstudenten in het land te garanderen.

Er is nog grote onzekerheid over het verdere verloop van het academiejaar voor alle studenten. Net nu de crisis de ongelijkheid in het onderwijs nog erger maakt, doemt het spookbeeld van falen in hun studies op omdat werken absoluut noodzakelijk voor hen is om in hun levensonderhoud te voorzien.

Bovendien moet de regering, nu dat de epidemie vertraagt, alles doen om de veiligheid en gezondheid van de werknemers te waarborgen door strikte maatregelen . Jongerenorganisaties vrezen dat zonder dringende actie van de federale overheid om hun inkomen te garanderen, tienduizenden jobstudenten wanhopig  weer naar werk zullen gaan, waardoor de baan van onze gezondheidswerkers nog ingewikkelder wordt door de verspreiding van VIDOC-19. De jongeren stellen dat voor alle werknemers de gezondheid voorrang moet krijgen op de economische belangen van de bedrijven.

Concreet roept het platform de regering van Wilmes II op om de oprichting van dit fonds met spoed op de agenda van het sociaal overleg te zetten. Volgens de jongerenorganisaties zou dit fonds collectief kunnen worden gespijsd door de werkgeversbank en in verhouding tot de middelen van bedrijven die gebruik maken van jobstudenten. Grotere bedrijven zouden de grootste bijdrage leveren. Zo kunnen we ook de jobstudenten van KMO’s een compensatie garanderen zonder financiële problemen voor deze bedrijven die al zwaar zijn getroffen door de crisis. In deze bewogen tijden is de solidariteit van de burgers voorbeeldig. De samenleving verwacht van grote bedrijven en hun aandeelhouders een even grote inzet om kleine bedrijven te ondersteunen, het inkomen van jobstudenten te garanderen en zo hun deel te doen van de nationale inspanningen om samen COVID-19 te bestrijden.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!