De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Na de preformatie: 5 kapitale linkse eisen

Na de preformatie: 5 kapitale linkse eisen

woensdag 8 september 2010 23:43
Spread the love

Windstilte of impasse in de formatie-onderhandelingen?
Genoeg met dat communautaire touwtrekken, de speeltijd is voorbij!

Van sp.a + PS (de grootste politieke familie in België, verdorie) wordt al lang verwacht dat ze eindelijk de volgende 5 kapitale programmapunten op de onderhandelingstafel leggen en dat ze die met hand en tand verdedigen:

– een serieuze vermogensbelasting (mobiliseer de technici voor een opbrengst van minstens 5 miljard euro) – dat is pas een eerbare ‘responsabilisering’!

– afschaffing van de notionele intrestaftrek (onmiddellijk: minstens 4 miljard euro)

– harde aanpak van de fiscale fraude (opbrengst: 10 à 20 miljard euro)

– een levensvatbare herfinanciering van de sociale zekerheid op federaal niveau

– kwalitatieve jobs voor de 650.000 Belgische werklozen (èn voor de honderdduizenden die het met een onderbetaalde rotjob moeten stellen)

men zegge het voort

take down
the paywall
steun ons nu!