De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Na de debatten nu de dialoog

maandag 15 oktober 2012 14:43
Spread the love

Op 20 oktober organiseert Foyer samen met vele partnerorganisaties in Brussel voor het zesde jaar op rij een Dag van de Dialoog. Op die dag staan er op een dertigtal locaties Dialoogtafels opgesteld en werkelijk iedereen van binnen en buiten Brussel, over alle barrières & culturen heen, is daar op uitgenodigd. Leitmotiv van de dag is ‘Brussel à volonté’.

Heel wat socio-culturele organisaties gaven hun medewerking en werken samen. Samenwerkingen die voor een interessante mix aan de gesprekstafels zorgen, en die vaak ook kruisbestuivend werken. (Voor een lijst van alle Dialoogpartners en –promotoren: surf naar de Dialoog-site www.dagvandedialoog.be )

De jongste weken en maanden is er weer flink gedebatteerd. Eigen aan verkiezingen uiteraard, al is de tendens algemeen & markant. Wie is de winnaar en wie krijgt het grote gelijk aan zijn kant? En lang niet alleen in het stemhokje.

Wie maalt daarentegen om een dialooggesprek dat niks ‘tastbaars’ oplevert. Of erger nog:  waar er geen gelijk te rapen valt? Een Dialoog is immers geen debat of discussie. Het gaat dieper, verloopt serener en dus eerlijker. Maar wie ligt daar nu wakker van?

Waarom kreeg de Dag van de Dialoog in alle voorgaande edities nauwelijks of geen mediabelangstelling? (behalve op De Wereldmorgen dan)     

Dialoog niet sexy?

Media kicken op debat, op discussie, niet op dialoog.

Media willen mensen met tegenstrijdige meningen zien. Gebalde vuisten of woorden, een snel gevecht met oneliners.

Ook kijkers, luisteraars, lezers genieten massaal van infotainment, onthulling, ontluistering, het verhitte debat. Want debat is een vorm van competitie, en daar staat onze Westerse samenleving nu éénmaal bol van.

Alleen: hoe explosief kan en mag een maatschappij wel worden?

De Dag van de Dialoog werd (in Nederland) niet toevallig in het leven geroepen als initiatief vlak na de 11 septemberaanslagen.

In een dialoog wordt soms meer geluisterd dan gesproken.

Het is geen mediagebeuren maar toch verdient het aandacht als fenomeen. De pleitbezorgers van de Dag van de Dialoog willen een stille kracht ontwikkelen die mensen meer samenbrengt dan van elkaar verder vervreemdt. Dialoog werkt verademend.

Dialoog vergt durf!

Luisteren naar het verhaal van anderen: het vergt enig geduld en openheid. Zeker als het gaat om wildvreemde mensen.

Een gesprek aangaan met onbekenden: het vergt ook lef. Een kort gevecht tegen de existentiële huiver versus de Ander.

De dialoogpleiters willen alle burgers (inclusief journalisten) stimuleren om minstens voor enkele uren met open vizier een ontmoeting aan te gaan met mensen buiten het eigen, veilige kringetje.

Treed ‘out of the club’, ga naar anderen toe en spreek en luister.

Aan de Brusselse dialoogtafels zitten zowel mensen met heel veel papieren als mensen zonder. Eigenaars van kasten van villa’s en bewoners van het Klein Kasteeltje…

Stuk voor stuk moeten ze hun schrik moeten overwinnen. Voor een dakloze of een nieuwkomer uit Sri-Lanka is dat niet anders dan voor een gesettelde Vlaming uit de Rand.

Op de Dag van de Dialoog gebeurt dit vaak ook op bijzondere locaties: het Klein Kasteeltje, het Joods Museum, een Vlaams-Afrikaans Huis,…

Artificieel of authentiek?

Een Dag van de Dialoog is uiteraard een promo-instrument, een pleidooi ook. Alle op die dag gevoerde dialogen zijn zondermeer waardevol. Maar dialoog mag uiteraard niet bij één dag blijven. Deze dag is andermaal een sensibiliserend startschot.

Eigenlijk zou een Dialoog-dag maatschappelijk eenzelfde gewicht moeten krijgen als bijvoorbeeld een autoloze zondag met betrekking tot mobiliteit.

Op termijn wil initiatiefnemer Foyer dat dialoog structureel wordt ingebed in onze samenleving. Daar wordt achter de schermen ook voor geijverd. Wij zijn verheugd vast te stellen dat ook in andere steden het initiatief is beginnen leven en ook in landen als Duitsland en Nederland (waar het initiatief ontstaan is).

PERSTEKST

Na de debatten nu de dialoog

Op zaterdag 20 oktober 2012 wordt in Brussel voor een zesde maal de Dag van de Dialoog georganiseerd. Het doel: mensen die elkaar niet (goed) kennen met elkaar laten praten.
Tientallen partnerorganisaties nodigen uit op diverse locaties in het Brusselse Gewest. Telkens 8 tot 12 mensen van verschillende horizonten gaan aan tafel een gesprek aan, samen met één dialoogbegeleider die er vooral op toeziet dat iedereen aan het woord komt.
Een dialoog is immers géén debat of discussie: het komt er niet op aan om gelijk te krijgen of om anderen te overtuigen. Luisteren naar wat elk te vertellen heeft, is zoveel boeiender.

Het centrale gespreksthema is dit jaar ‘Brussel à volonté’. Door de verschillende deelnemers vrij in te vullen aan al de gesprekstafels.

Deze stad heeft heel veel te bieden: voor ieder wat naar wens. Van de meest exotische schotels, over de allerkleurrijkste evenementen met muzikanten en artiesten tot supertoffe buurthuizen. Wie rijk is, vind er z’n gading. Wie straatarm is, kan er ook overleven. Tout à un euro…, met wat hulp van links & rechts, volontairement. Theater voor de allerkleinsten, grauwgrijze muren voor de graffiti-spuiter, een hoed op maat voor de alleroudsten. Allez, samen op vadrouille.

Al de dialooggesprekken vinden plaats op zaterdag 20/10 van 14u tot 16u30. De tafels staan klaar op vele plaatsen in de stad: van Jette tot Vorst, van Schaarbeek tot Anderlecht. Een overzicht daarvan vindt u op www.dagvandedialoog.be En voor wie wil, is er nog een gezamenlijk feestelijk afsluitmoment!

Hoe meedoen? Iedereen kan aan de dialoogtafel van z’n keuze plaatsnemen en praten met andere stadsgenoten. Omdat iedereen wel een interessant verhaal of ervaring te vertellen heeft. In het Nederlands of in het Frans. Of in allebei samen, want ook dat moet gestimuleerd: praten mèt elkaar, met anderstaligen ook, over alle taaldrempels heen. Luistergierige tafelgenoten helpen elkaar wel met tolken waar nodig, ja toch?

Vooraf inschrijven wordt sterk aanbevolen. Dit kan rechtstreeks bij alle plaatselijke organisatoren. Of online op de website www.dagvandedialoog.be

Men kan ook terecht bij initiatiefnemer Foyer. Contact: dialoog@foyer.be of 02/609.55.73.

Wil u zelf in de toekomst graag een dialoogtafel plaatsen? Dit kan als socio-culturele organisatie, als ondernemer of zelfstandige, of gewoon individueel bij u thuis. Zoek eventueel een paar partners in de buurt en nodig een aantal mensen uit die elkaar niet kennen. Foyer zorgt voor ondersteuning met affiches, flyers, website en dialoogbegeleiders.

take down
the paywall
steun ons nu!